El reglament d’ús lingüístic de l’Ajuntament de Barcelona

Podem llegir en el web de l’Ajuntament de Barcelona la notícia següent:

L’Ajuntament aposta pel català

Redacció bcn.cat

El Consell Plenari del proper 5 de febrer aprovarà un reglament d’usos lingüístics que reconeix el català com a llengua de ple ús de l’Administració municipal. En aquest sentit, el català serà la llengua oficial i d’ús normal i preferent de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Barcelona utilitzarà només el català per a totes les seves comunicacions internes, després d’incloure al Reglament d’usos lingüístics una esmena del grup municipal d’ERC que va modificar l’afirmació anterior d’«ús preferent».

El reglament enforteix l’ús «vehicular» del català en les comunicacions del consistori. El Reglament d’usos lingüístics de la llengua catalana de l’Ajuntament s’aprovarà definitivament en el pròxim ple, el 5 de febrer, amb el vot a favor de psc, ciu, erc i icv-euia, i en contra del pp, després que es resolguessin les al·legacions en la Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública.

També tractaven la qüestió en el diari El País (Blanca Cia, «El catalán será preferente en el Ayuntamiento de Barcelona», 28.01.2010):

Amb el reglament en la mà queda clar que el català serà l’idioma predominant en la relació amb l’administració municipal. Tot tipus d’impresos estaran en català. Els contractes amb tercers per a realitzar informes, projectes o estudis s’haurien de redactar «amb caràcter general» en llengua catalana. El mateix ocorrerà en el plec de condicions dels contractes administratius en els quals es requerirà que la documentació es lliure en català. Tots els catàlegs i ofertes de serveis haurien d’estar redactats en català. Així mateix, el reglament preveu que l’ús de la llengua catalana figure entre «els criteris determinants» en les clàusules dels contractes públics «sempre que de l’objecte d’estos es deriven comunicacions orals o escrites amb els usuaris i usuàries».

El ple del parlament català va iniciar el debat del nou Codi de consum. El text inclou també un capítol que reforça l’obligació de l’ús del català per les empreses. Establix que les ofertes, fullets i cartells dels establiments haurien d’estar en català. Preveu sancions lleus (de fins a 10.000 euros) per a qui ho incomplixca i més quantioses per a qui hi reincidixca. pp i Ciutadans s’hi van mostrar en contra, ja que creuen que la llei vetlarà pel consumidor, però no per l’empresa.

Podeu trobar el reglament ací: [pdf]

La TV3 a les Illes Balears

Segons informa el diari Avui (21.01.2010):

El govern català i el balear acorden emetre en tdt la resta de canals catalans a les illes

A l’emissió de tv3 iniciada fa un any se sumen a partir de febrer les del Canal 33, el Canal Super3/300 i el 3/24

[…]

Els dos consellers han expressat la seva satisfacció per aquest acord i Tresserras ha destacat que representa «un avenç que permet ampliar l’oferta disponible en llengua catalana». Així mateix, tots dos han expressat la seva voluntat d’ampliar aquests acords amb el País Valencià. En aquest sentit, el conseller català de Cultura i Mitjans ha lamentat que el govern espanyol «no hagi aprofitat l’aprovació de la Llei Audiovisual per resoldre definitivament aquesta qüestió».

Deu milions d’europeus

El diari Avui (22.01.2010) ens informa sobre Expolangues:

La llengua de deu milions d’europeus

El català és la llengua convidada d’honor a la 28a edició d’Expolangues, el saló internacional de les llengües i les cultures estrangeres, que tindrà lloc a París del 3 al 6 de febrer

[…]

Entre les diverses activitats, de caràcter acadèmic i artístic, que tindran lloc a París, la intenció és propagar la idea que 10 milions d’europeus parlem el català, amb accents diferents i enriquidors. Amb aquest motiu es pensa omplir París de cartells que ho faran saber, i està prevista l’emissió de 200 espots a la televisió francesa en què l’actor vilanoví Sergi López explica que parla català.

[…]

Flaixos sobre notaris i sobre l’oficina de llengües estatal

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 46) ens envien la informació següent:

Acord amb el Col·legi de Notaris de Catalunya per fomentar l’ús del català

El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira; la consellera de Justícia, Montserrat Tura, i el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, van signar, el 23 de desembre, un acord per impulsar conjuntament accions de foment de l’ús del català en les notaries i garantir així els drets lingüístics de la ciutadania a ser atesa oralment i per escrit en la llengua oficial que triï.

Segons el vicepresident del Govern, la signatura d’aquest acord suposa un nou pas endavant en la garantia dels drets dels ciutadans i en l’ús social de la llengua catalana. Actualment les escriptures públiques notarials atorgades en català representen al voltant d’un 12 % del total, una xifra que gairebé s’ha doblat en l’última dècada però que ara es pretén potenciar i reforçar amb l’aplicació d’aquest l’acord.

Reglament de l’Oficina d’Interpretació de Llengües estatal

El Reial decret 2002/2009, de 23 de desembre (BOE núm. 309, de l’endemà), modifica el Reglament de l’Oficina d’Interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació espanyol, aprovat pel Reial decret 2555/1977, de 27 d’agost. El Reglament fa referència a la traducció del castellà a altres llengües estrangeres i ordena a l’Oficina de mantenir contacte permanent amb institucions similars de les comunitats autònomes, entre altres tasques. El Reglament no fa referència, però, a les necessitats de traducció que pugui tenir l’Administració de l’Estat entre les llengües oficials.

Es pot consultar a: http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/12/24/

JQCV: resultats del superior, mitjà i capacitació tècnica

El cidaj ens envia la informació següent:

  • Resolució de 14 de desembre de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació i llenguatge administratiu. [2009/14618] (docv, núm. 6.182, de 12.01.2010)
    – vegeu text

  • Resolució de 21 de desembre de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2009/14902] (docv, núm. 6.182, de 12.01.2010)
    – vegeu text

Ajudes a les associacions cíviques

Ferran Isabel en envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Orde de 28 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2010.

Termini: fins al 29 de gener de 2010.

Font: docv (12.01.2009)
Enllaç pdf: http://breu.bulmalug.net/?l10756

Presentació d’un vocabulari de dret

Ferran Isabel ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Les llengües oficials al món de la justícia i el dret

Presentació del Vocabulari de dret (coedició del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i la Universitat de Barcelona)

Dijous, 14 de gener, a les 19.30 h
Fòrum de Debats. Lloc: Aula Magna. Entrada gratuïta, aforament limitat.

Amb la intervenció de:
—Ximo Bosch (jutge; portaveu de Jueces para la Democracia al País Valencià)
—Enric Solà (registrador de la propietat)
—Mercè Teodoro (advocada)
—Salvador Montesinos (degà Facultat de Dret. Universitat de València)
—Antoni Llabrés (Universitat de València. Coautor del vocabulari)
—Eva Pons (coautora del llibre)

Presenta:
Josep-Vicent Boira (director del Servei de Política Lingüística. Universitat de València).

Font: Alfons Esteve (Servei de Política Lingüística de la Universitat de València)
Més informació: http://breu.bulmalug.net/?l10755