Ajudes a associacions i entitats locals (2013)

Ferran Isabel ens informa a través de la llista Infozèfir de la publicació de dos convocatòries d’ajudes a la promoció de l’ús del valencià:

Ordre 26/2013, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa i altres entitats, per al foment del valencià en 2013. [pdf]

Ordre 25/2013, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a municipis i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2013. [pdf]

Concurs d’idees

Més enllà de les campanyes de foment de l’ús del valencià municipals i autonòmiques repetides i repetitives que han aconseguit establir-se i mantindre una inèrcia —perquè suposem que algú deu haver-ne estudiat l’efectivitat i el rendiment social—, l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc proposa un petit esforç inteŀlectual amb recompensa:

I Concurs d’idees per a fomentar l’ús del valencià

Dotat amb 3.000 euros de premi.

Termini per a presentar projectes fins al 8 d’octubre del 2011

En el marc del seu vinté aniversari, l’acv Tirant lo Blanc convoca el I Concurs d’idees per a fomentar l’ús del valencià en qualsevol àmbit social. L’objectiu del concurs és promoure projectes que tinguen per finalitat fomentar l’ús del valencià mitjançant actuacions adreçades a un àmbit social determinat (joves, nouvinguts, infantesa, jubilats, universitaris, etc.), a un sector econòmic concret (empresa, comerç, noves tecnologies, indústria audiovisual, hostaleria, etc.) o a la població en general.

El concurs està dotat amb 3.000 euros de premi, i el termini per a presentar els projectes finalitza el 8 d’octubre del 2011. Poden presentar projectes tant persones a títol individual com entitats sense ànim de lucre i empreses privades.

Consulteu les bases [pdf]. Podeu demanar més informació al c/e projectes@tirant.org o al tel. 607 632 248.

Flaixos d’ajudes i subvencions

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 74, 16.06.2011) ens envien, entre altres, les informacions següents:

Ajuts al doblatge i la subtitulació

La Direcció General de Política Lingüística ha obert la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2011. El termini de presentació de les soŀlicituds és del 27 de maig al 30 de setembre de 2011.

Més informació: http://www.gencat.cat/llengua/subvencions

Convocatòria de subvencions per a la promoció de l’ús de la llengua catalana a Catalunya

La Direcció General de Política Lingüística ha obert el termini de presentació de soŀlicituds per a les subvencions per a iniciatives adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya. S’hi poden presentar les entitats sense finalitat de lucre que tinguin la seva seu en l’àmbit territorial de Catalunya. Les soŀlicituds es poden presentar fins al dia 20 de juny de 2011.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria (bases, impresos, models orientatius, etc.) a: http://www.gencat.cat/llengua/subvencions

Per la garantia del coneixement del valencià

Davant les notícies sobre la supressió de les línies que garantixen el millor aprenentatge del valencià en l’ensenyament al nostre país, Un Entre Tants, xarxa cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià, ha difós el comunicat següent:

En suport d’un sistema educatiu que siga agent normalitzador i dignificador del valencià

L’associació Un entre tants volem mostrar el nostre malestar i la més profunda tristor per les declaracions del conseller d’Educació valencià en les quals presenta la proposta d’un sistema educatiu on es vehiculen les matèries en espanyol, anglés i valencià en una proporció del 33 % perquè, segons diu, «és el model que hem defensat aquests anys, el model que vam proposar durant la campanya electoral i el model que, majoritàriament, entenem que ha estat referendat per l’electorat valencià».

MALESTAR, perquè els docents tenim molt a dir sobre què cal als nostres instituts i escoles públiques, tan mancades de recursos bàsics; recursos econòmics i ara, fins i tot, recursos humans, ja que l’augment de la ràtio a 35 alumnes en primer d’eso ja és un fet consumat per al curs que ve. De portes dels instituts cap a dins, és clar que això, pel que sembla, no es declara públicament perquè no devia anar al programa que han «referendat» tants valencians.

PROFUNDA TRISTOR, perquè els professors i professores estem veient que l’únic sistema que funciona una mica millor pel que fa als resultats és el de la immersió lingüística en valencià, el nostre català, i que, malgrat això, la nostra malmesa escola es troba a la cua de les cues en resultats. Estem tristos quan, en eixir de les quatre parets de l’aula, el valencià s’esfuma, desapareix: assistim en tribuna d’honor a la desaparició de la nostra llengua i cultura en determinats territoris i, en altres, podem observar com l’autoodi encara no ha desaparegut sinó que encara es manté ben fort amb 30 anys d’escola en valencià.

Quina és la solució? Alguns agents cívics n’han apuntat d’assenyades. Nosaltres les recolzem i aprofitem per obrir-ne el debat, la reflexió, la crítica i, si cal, l’autocrítica. Però mentre la política siga la de convertir els centres en «guarderies» d’adolescents en grups de 35 a 45, mantenir (o, com a molt, maquillar) any rere any els mateixos currículums obsolets i deixar que algunes escoles i instituts públics esdevinguen centres assistencials on s’ensenye lectoescriptura (o a asseure’s correctament, o les normes bàsiques d’higiene personal, o a parlar i no cridar, etc.) fins als 16 anys, mentre les administracions tanquen els ulls i es giren d’esquena, pensem que no ens podrem considerar UNA SOCIETAT CIVILITZADA en termes educatius.

Ens fem ressò, per tant, d’aquesta nefasta notícia, en mostrem el nostre ferm rebuig a aquesta manera de fer (o de desfer) i us deixem ací alguns enllaços sobre el tema.

I fem públic, una vegada més, el nostre compromís amb la plena normalització del català al País Valencià i amb la lluita diària de treballar per una escola valenciana i de qualitat, que cohesione la societat de manera democràtica sense menystenir els drets fonamentals de cap ciutadà.

Ara més que mai, endavant!

Mapa de centres amb línia en valencià

El Tempir d'Elx

El Tempir d’Elx ens envia la informació següent:

El Tempir crea la 2a versió del mapa de centres amb línia en valencià sobre Google Maps

L’Associació Cívica per la Llengua El Tempir d’Elx va llançar fa un any una guia de centres educatius, desenvolupat sobre l’eina Google Maps, que permetia que qualsevol pare o mare, que volguera matricular el seu fill o la seua filla en una escola o institut al País Valencià, sabera quina era l’oferta educativa en programes d’educació bilingüe que oferien els centres més pròxims al seu domicili. Aquesta primera versió era ben senzilla perquè tan sols seleccionant la comarca i la població del País Valencià que es desitjava se sabia quina era l’oferta en valencià de tots els centres que apareixien en el mapa generat. Ara El Tempir presenta la segona versió del mapa de centres amb línia en valencià (o amb programa bilingüe) sobre Google Maps justament quan és a punt de començar la campanya de matriculació en Primària. I més tard, en Secundària.

Ajudes a associacions 2011

El diari oficial de la Generalitat valenciana ha publicat l’ordre d’ajudes següent [pdf]:

Orde 107/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques
per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2011.

[…]

Les mencionades ajudes, per un import global màxim de 278.460 euros, aniran a càrrec de la línia T0091000 de l’aplicació pressupostària 09.02.04.422.50.4 del pressupost de la Generalitat per a 2011. La concessió està condicionada a l’existència, en el pressupost de 2011 de la Generalitat, del corresponent crèdit adequat i suficient.

[…]

El clip de Francisco Camps que amaga el valencià

Softcatalà aclarix els bombos i platerets de la Generalitat valenciana arran de la notícia de Canal 9 sobre «Windows presenta una aplicació per a treballar en valencià en el sistema operatiu». La nota de premsa de Softcalà deixa ben clar l’abats gallinaci de la iniciativa del govern de Francisco Camps:

El Windows i l’Office subtitulats releguen el valencià fora dels estàndards internacionals de traducció de programari

Softcatalà

Softcatalà nega que hi hagi un Windows i un Office en valencià, tal com afirma la Generalitat Valenciana, i mostra la més absoluta disconformitat amb el clip en valencià de Microsoft

El passat 7 de febrer, la presidenta de Microsoft Ibérica, María Garaña, i el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, van presentar a València el clip (Captions Language Interface Pack) de valencià, una aplicació que subtitula al valencià els menús del Windows 7, Office 2010 i altres programes informàtics. Aquest producte és el resultat de l’acord que Microsoft i la Generalitat Valenciana signaren fa un any per impulsar la difusió i ús del valencià en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació (tic). L’adaptació d’aquest producte ha estat duta a terme per l’Àrea de Política Lingüística de la Secretaria Autònoma d’Educació de la Generalitat. Segons Microsoft, amb aquesta tecnologia els usuaris poden així incorporar el valencià als seus ordinadors.

Igualment, el president valencià i altres membres del govern han donat a entendre que per primer cop el valencià era present a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) [veg. Levante]. Es pot veure un exemple d’aquesta tecnologia en aquest vídeo.

Les característiques del producte presentat per Microsoft i les afirmacions governamentals sobre aquest (allunyades de la realitat del producte) han causat estupor entre els membres de Softcatalà.

Aclariments

Des de Softcatalà creiem que és necessari aclarir a la ciutadania, usuaris, mitjans de comunicació i responsables polítics quina és la realitat del producte presentat per Microsoft i la Generalitat Valenciana.

1. Traducció per subtítols, una tecnologia inexistent fins ara en la traducció de programari

La tecnologia clip presentada per Microsoft és inèdita: no coneixem cap programa informàtic que utilitzi la subtitulació. Quan una empresa o una comunitat vol adaptar un producte als usuaris, el que s’ha fet fins ara és traduir el producte total o parcialment. Microsoft ja fa traduccions a l’estàndard general de la llengua catalana mitjançant paquets LIP (Language Interface Pack). En aquest sentit, un paquet clip és un clar pas endarrere en relació a un paquet LIP, i duu a l’extrem la subordinació del català a l’espanyol o l’anglès, les úniques llengües en què funciona el paquet clip de valencià.

L’únic equivalent a la tecnologia clip que coneixem és el de traductors i ajudes contextuals, utilitzats en l’aprenentatge de llengües estrangeres per tal que els usuaris puguin utilitzar els productes en la llengua original, i no pas per utilitzar-ne la pròpia. Des d’un punt de vista tècnic, el paquet clip de valencià estaria orientat a què els valencianoparlants aprenguessin castellà o anglès, més que no pas a utilitzar el valencià.

2. La traducció a variants dialectals és un fet comú en la informàtica

La traducció a variants és un fet comú arreu del món. Fa anys que Softcatalà manté relació amb institucions acadèmiques i entitats cíviques valencianes per tal d’adaptar les traduccions de l’estàndard general a la variant valenciana. Això ha dut a la creació de la iniciativa Softvalencià, amb una guia d’estil de traducció per al valencià i diverses eines informàtiques que permeten crear molt fàcilment versions valencianes a partir de les catalanes (i a l’inrevés) en segons i a un cost nul (amb un posterior control de qualitat estàndard).

Actualment els usuaris valencians disposen de les versions en valencià del principal programari lliure (OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird, Gnome, Ubuntu, Gimp, LibreOffice, etc.), així com eines lingüístiques (traductors i correctors) adaptades al valencià.

Softcatalà ofereix aquests recursos i eines a qualsevol altra iniciativa que vulgui adaptar els seus productes al valencià, amb el benentès que es faran servir respectant la normativa lingüística acadèmica i els codis internacionals de llengua i variants dialectals (normes iso i bcp-47), amb la utilització dels codis ca (català, valencià), ca-valencia (variant valenciana del català), ca_ES-valencia (variant valenciana del català, Espanya). En el cas dels entorns Linux, fa temps que s’utilitzen els seus equivalents ca@valencia i ca_ES@valencia, que asseguren la compatibilitat de les traduccions valencianes.

3. El Govern valencià del pp fa anys que intenta separar el valencià del català en l’àmbit informàtic

Softcatalà té plena constància que en els darrers anys el Govern valencià del pp ha promogut activament la separació del valencià del català en l’àmbit informàtic. En concret, ha intentat que, a les comunitats de programari lliure, les traduccions al valencià evitin utilitzar cap codi de llengua que relacioni el valencià amb el català i, fins i tot, ha preferit la utilització del codi d’estat del Vaticà (va) en lloc dels codis que la normativa internacional determina per al valencià.

La mateixa distribució Linux del Govern valencià (LliureX) utilitza un codi de llengua local (qcv i qcv_ES) que trenca de forma premeditada la compatibilitat de les traduccions valencianes amb les traduccions al català, tot i que ens consta que les traduccions al valencià es van fer aprofitant les traduccions al català. Igualment, el Govern valencià ha preferit que les traduccions al valencià es facin en el marc d’equips de traducció a l’espanyol més que no pas en el marc d’equips de traducció al català.

Peticions a Microsoft i a la Generalitat Valenciana

Des de Softcatalà entenem que l’objectiu compartit és que els usuaris valencians puguin triar lliurement la utilització dels productes informàtics en valencià, en l’estàndard general del català o en qualsevol altra llengua. A més de dur a terme polítiques que promocionin l’ús de programari en valencià, que actualment pateix una minorització extrema.

És per això que volem fer-los un seguit de peticions.

A Microsoft:

  • Que tracti el català i qualsevol de les seves variants com a llengua de ple dret. Entenem que la dimensió del mercat catalanoparlant no justifica ni paquets clip ni paquets lip parcials amb deficiències tècniques (sense canviar la configuració regional, ni el teclat, ni la llengua d’identificació del navegador).
  • Que respecti els codis internacionals de llengües i variants dialectals per tal d’assegurar la compatibilitat entre les traduccions a l’estàndard general de la llengua catalana i les del valencià.

A la Generalitat Valenciana:

  • Que posi fi a les seves maniobres de separar el valencià del català en l’àmbit de la informàtica.
  • Que accepti els codis internacionals de llengua i variants, on el valencià té perfecta cabuda.
  • Que iniciï una política lingüística per promocionar i prestigiar l’ús del programari en valencià.

Cercador per a l’acolliment lingüístic

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ens envia la nota de premsa següent:

Es posa en funcionament el Cercador de recursos per a l’acolliment lingüístic

Es tracta d’una eina adreçada a persones que realitzen tasques d’acolliment lingüístic en català a persones adultes

Avui s’ha posat en funcionament el Cercador de recursos per a l’acolliment lingüístic http://gencat.cat/llengua/acolliment/cercador. Aquesta eina de la secretaria de Política Lingüística neix amb l’objectiu de ser un espai virtual de referència per a aquells professionals de l’acolliment lingüístic que treballen des d’associacions, entitats o empreses, ja sigui fent classes de català per a persones nouvingudes adultes o bé realitzant tasques de suport a l’acolliment lingüístic.

El secretari de Política Lingüística, Bernat Joan, i la directora de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística han presentat avui aquesta eina que facilitarà la feina dels professionals de l’acolliment lingüístic.

El secretari de Política Lingüística ha destacat que un dels grans reptes que té la política lingüística de Catalunya és la incorporació sociolingüística d’aproximàdament un milió de persones nouvingudes, amb l’horitzó de fer del català la llengua pública comuna del nostre país. Segons Bernat Joan: “Per aconseguir-ho, necessitem eines, com ara aquest Cercador de recursos per a l’acolliment lingüístic, que permetin a usuaris molt diferents tenir els recursos necessaris per poder fer acolliment lingüístic, sense que necessàriament hagin de ser persones expertes en llengua». Bernat Joan ha destacat també que cada dia més, persones de condicions molt diferents treballen per incorporar les persones nouvingudes a la nostra comunitat lingüística, i els sistemes d’aprenentatge s’han diversificat extraordinàriament.

La directora de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística, Paquita Sanvicén ha destacat que el cercador neix a partir de l’observació de la realitat: «en aquest moment hi ha molts recursos i materials que s’han elaborat i fins ara estaven en webs diverses i alguns només en mans dels seus creadors, així vam detectar que calia facilitar la feina a aquelles persones que tenen voluntat d’ajudar. Amb el cercador els apropem els recursos existents d’una manera fàcil».

El cercador disposa actualment de 400 recursos teòrics i pràctics pensats especialment per oferir una formació inicial en llengua catalana. La singularitat del Cercador és la possibilitat d’introduir nou diferents criteris de cerca i obtenir així el material que més s’ajusti a les necessitats de l’alumnat. Aquests criteris són: perfil de l’usuari, tipus de suport, llengua de l’aprenent, tipus de recurs, nivell d’aprenentatge, propostes formatives per temes, propostes formatives per sector d’ocupació, recursos teòrics sobre la planificació i la gestió de l’aula i recursos teòrics generals.

Els recursos que inclou el cercador són de la Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Departament d’Educació, la Secretaria per a la Immigració i algunes entitats i organitzacions socials que treballen en l’àmbit de l’acolliment lingüístic a Catalunya, com per exemple: Confederació de Comerç de Catalunya, Plataforma per la llengua, Òmnium Cultural, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris i Associació Punt d’Intercanvi entre d’altres.

Paquita Sanvicén ha destacat que el cercador oferirà seguretat a les persones que demanen indicacions per poder fer sessions d’acolliment lingüístic: «els presentem un espai que omple el buit existent fins ara en l’àmbit de l’acolliment lingüístic per adults d’ordenació, sistematització, suport, ajuda, guiatge, de posar a l’abast en un únic espai recursos que es poden baixar o utilitzar directament des d’internet».

El cercador té també com a objectiu anar incorporant, progressivament, nous recursos a partir de les aportacions dels usuaris de manera que es conegui i es pugui compartir la feina de diverses entitats, coŀlectius i individus. També permetrà detectar noves necessitats i/o mancances que orientin la creació de nous materials o recursos.

Ajudes a les associacions cíviques

Ferran Isabel en envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Orde de 28 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2010.

Termini: fins al 29 de gener de 2010.

Font: docv (12.01.2009)
Enllaç pdf: http://breu.bulmalug.net/?l10756

Apareix el web de l’associació Taula de Filologia Valenciana

Ja podeu consultar el web de l’associació Taula de Filologia Valenciana (tfv). L’associació que naix amb els objectius següents:

  1. Ajudar a superar la fractura social produïda per la interpretació de la naturalesa del valencià.
  2. Contribuir a clarificar i precisar el valencianisme i arrelar-lo més a les necessitats socials, econòmiques i polítiques de la societat valenciana.
  3. Procurar articular el valencià en un projecte social centrat en la voluntat de dirigir el futur de la societat valenciana buscant dos objectius complementaris (l’u intern i, l’altre, extern): procurar que cada valencià tinga una vida més plena i més satisfactòria, i intentar que el poble valencià visca coordinat amb els altres pobles d’Espanya, d’Europa i en general del món.

De moment, la Taula de Filologia Valenciana anuncia la jornada següent:

I Jornada sobre el valèncià

Convocatòria de la «I Jornada sobre el valencià. Pedagogia (llengua i literatura), normativa i ús», que es realitzarà el dia 28 de novembre (dissabte) en la ciutat de Sueca, així com dels Premis Joaquim Garcia Girona per a docents de primària i de secundària.