La suspensió del reglament lingüístic de Barcelona i de la Diputació de Lleida

Els Amics de la Bressola ens fan arribar la notra de premsa de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia sobre la suspensió dels reglaments lingüístics de Barcelona i de la Diputació de Lleida:

Sobre la suspensió cautelar dels reglaments d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Lleida

Volem expressar el nostre rebuig i advertir del perill que suposa per a la llengua catalana la interpretació que s’expressa en les resolucions judicials dictades per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual, com és habitual, opta per emprar la llengua castellana.

Es fa una dubtosa interpretació de la funció de les mesures cautelars en favor de la llengua castellana, com si existissin possibles perjudicats i danys d’impossible reparació pel fet que les administracions fessin servir la llengua catalana com a preferent, que no única.

Prejutgen la resolució de fons, cosa impròpia d’una resolució cautelar, amb una interpretació interessada i parcial de la sentència del Tribunal Constitucional, sense tenir en compte la Llei de política lingüística de 1998, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries o la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que obliguen a les autoritats estatals a adoptar les mesures de protecció de la llengua pròpia del territori.

També avancen elements interpretatius de la futura sentència en favor dels esquemes de política lingüística clarament coincidents amb el Partit Popular i Convivència Cívica Catalana. Per aquesta via, aquestes formacions polítiques minoritàries intenten, antidemocràticament, fer ús de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut per limitar el dret dels catalans a emprar la llengua pròpia en l’àmbit de Catalunya.

Pensem que la gent que vàrem sortir a manifestar-nos contra la retallada de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional hauríem de seguir expressant el nostre rebuig de manera activa i clara també davant de cada retallada efectiva de l’ús de la nostra llengua, com és el cas d’ aquestes resolucions judicials.

28 d’octubre de 2010

Joan Solà: «Gràcies, noi»

Encara esperava jo poder intercanviar molts comentaris i rebre indicacions i dades per a completar o esmenar les fitxes de la CDLPV, perquè entre els destinataris més iŀlustres i sabuts que les reben amb paciència i que, de tant en tant, em permeten exposar-hi els seus coneixements, hi ha Joan Solà Cortassa. Les rebia, m’ho permetia, hi havia… Acabe de saber que s’ha mort… I ara podem pensar que hem perdut un dels lingüistes més lúcids i faeners que teníem. I ara entenc els seus successius comiats, l’última classe, l’últim article… Em pensava que volia desemboirar-se. Crec que deu ser això.

Fins que torne, ha estat una sort que mos haja deixat la seua obra, un treball imprescindible que haurem de saber llegir, rellegir i augmentar, si és que volem pensar que mos el mereixem. Tal com li va dir a Josep Ruaix i Vinyet el 29 de novembre del 2007, en una correspondència que compartí amb Narcís Garolera i, molt generosament, amb mi: «gràcies, noi».

La mastologia té un diccionari de sinologia

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ens informa de l’aparició del Diccionari de sinologia del Termcat:

El TERMCAT publica en línia el Diccionari de sinologia

Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, el Termcat publica en línia (www.termcat.cat) una selecció terminològica del Diccionari de sinologia, projecte en curs en què participen els metges Pere Culell, Adelaida Fandos i Maribel Nieto, vinculats a la Secció Coŀlegial de Sinologia del Coŀlegi Oficial de Metges de Barcelona.

El projecte del Diccionari de sinologia, que compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es troba en una fase d’elaboració molt avançada i suposa l’ampliació i actualització del Vocabulari de sinologia, dels mateixos autors, editat l’any 2005 amb l’assessorament del Termcat.

El diccionari en línia recull prop de dos-cents cinquanta termes catalans amb la definició i els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius a l’anatomia i la fisiologia de la mama. Es preveu que el contingut consultable s’anirà completant en actualitzacions posteriors amb la incorporació progressiva de la resta de termes del futur diccionari (inclosos en les àrees temàtiques de diagnosi, patologia mamària i terapèutica).

L’obra s’integra en la coŀlecció Diccionaris en Línia, que aplega reculls de terminologia sobre diversos àmbits d’especialitat, com ara la Terminologia dels videojocs o el Diccionari dels mercats financers. La interfície utilitzada permet consultar les denominacions en l’índex alfabètic de cada llengua o bé fer una cerca en el quadre de diàleg, tant d’una denominació com d’un mot de la definició o la nota.

El Termcat és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que s’encarrega de coordinar i promoure les actuacions terminològiques en llengua catalana.

Termcat, Centre de Terminologia. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)
http://www.termcat.cat/dicci/sinologia/index.html

Més informació a www.termcat.cat.

No cal dir que hem afegit en el Multicerca del web d’Eines de Llengua este diccionari, al costat d’altres 39 dels diccionaris del Termcat i de molts més recursos terminològics i lingüístics.

Per cert, sinologia en este cas, i per decisió del Termcat, és un neologisme sinònim de mastologia (1).

TFV: segona jornada sobre el valencià

Taula de Filologia Valenciana convoca la «II Jornada sobre el valencià. Pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa»

Dia: dissante 23 d’octubre
Lloc: Saló Daurat del Cercle Alzireny (la Gallera), carrer de les Escoles Pies, enfront de la Casa de la Cultura, Alzira.

Pot assistir a la jornada qualsevol persona que tinga interés pels temes tractats.

 • De 9.30 a 10 hores
  Recepció dels assistents i inscripció al dinar.

 • A les 10 hores
  Inauguració de l’acte i lliurament dels premis.
  Intervindran: un representant de Taula de Filologia Valenciana, l’alcaldessa d’Alzira, el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, i un representat de les entitats que subvencionen els premis de Joaquim Garcia Girona (l’Acadèmia valenciana de la Llengua) i Jordi Valor (Caixa Popular).

 • A les 11 hores
  President: Josep À. Mas (Universitat Politècnica de València)

  • Diego Gómez (Escola Valenciana). «L’oficina dels drets lingüístics de l’Escola Valenciana».
  • Carla González (Universitat Autònoma de Barcelona) «Internet: una oportunitat per a les llengües minoritzades. El valencià en els mitjans de comunicació en línia».
  • Germà Llorca (Universitat de València) «La comunicació digital d’àmbit comarcal en valencià».
 • A les 12 hores
  President: Manuel Sifre (Universitat Jaume I)

  • Àngel Calpe (Acadèmia Valenciana de la Llengua) «Presentació del llibre de Josep Saborit Millorem la pronúncia».
  • J. Leonardo Giménez (tècnic lingüístic de l’Ajuntament d’Alzira) «Verinosa normativa. Els estàndards autònoms i Albert Pla Nualart».
  • Vicent Moreno Giménez (doctor en comunicació audiovisual) «Una manera nova de crear consciència valenciana».
  • Albert Pla Nualart (excorrector del periòdic Avui i autor del llibre Això del català. Podem fer-ho més fàcil?) «L’estàndard únic sense unitat política o el carro davant dels bous».
 • A les 13 hores
  President: Artur Ahuir (Acadèmia Valenciana de la Llengua)

  • Enric-Miquel Casado (mestre) «D’un ′ensayo′ a un ′ Assaig fet en regla′. ¿Corregir a Josep Bernat i Baldoví?».
  • Gonçal López-Pampló (Universitat de València) «La poesia de Carles Salvador en l’ensenyament mitjà».
  • Jesús Martínez Vargas (IES Andreu Sempere. Alcoi; Universitat d’Alacant) i Rosa Ana Valls Campillo (CP Miguel Hernández, Alcoi) «Experiència de disseny i aplicació d’una unitat temàtica TILC sobre músiques del món en secundària».
 • A les 14 hores
  Dinar a la Gallera

 • A les 16.30 hores
  Assemblea dels membres de Taula de Filologia Valenciana.

 • A les 17 hores
  President: Honorat Resurrección Ros (professor d’institut jubilat)

  • María del Carmen Alonso (Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires) «Entidades valencianas y catalanas en Buenos Aires».
  • Immaculada Cerdà (tècnica lingüística de la Diputació de València) «Aprendre llengua amb les TIC: Web 2.0 i aprenentatge compartit».
  • Abelard Saragossà (Universitat de València) «Mas (2008): Aportacions sociològiques, lingüístiques i polítiques».
 • A les 18 hores
  President: Ximo López (Universitat de València)

  • Alícia Martí (professora d’institut i de l’Escola de Magisteri de València) «La terminologia lingüística en l’ensenyament mitjà».
  • Alexandre Ordaz (professor d’institut) «Els pronoms febles en l’ensenyament mitjà».
  • Antoni Rubio Reverter (llicenciat en periodisme i en filologia catalana; opinador en L’informatiu) «Les preposicions per i per a. Com definir una paraula».
  • Pura Santacreu Berenguer (IES Rei En Jaume, Alzira) «Estudiar llengua amb literatura».

Crida d’articles per a Llengua, Societat i Comunicació

L’Observatori cusc – Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació ens envia la informació següent:

Crida d’articles – Revista lsc, Llengua, Societat i Comunicació

Número 9: «Lingüística forense» (2011)
Llengua, Societat i Comunicació és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La proposta de la revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’aquesta manera, i atès que l’àmbit en què es mou la revista és interdisciplinari i molt sovint les àrees que s’hi aborden estan incomunicades, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli.

El tema previst per al proper número de la revista és lingüística forense. La data màxima per a la recepció de resums de 150 mots és el 30 de desembre de 2010; un cop acceptats els resums (abans del 20 de gener), la data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de març de 2011. Podeu enviar els resums i els articles a: cusc@ub.edu

Les instruccions que heu de seguir per enviar els originals les podeu trobar a la pàgina web de la revista o bé, seguint aquests enllaços:

Flaixos de terminologia i alfabetització

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 60, 14.10.2010) ens envien, entre altres, les informacions següents:

La definició terminològica

El 5 de novembre tindrà lloc al Termcat la sessió de presentació dels continguts de La definició terminològica, una obra que exposa els criteris que aplica el Centre de Terminologia en la redacció de definicions.

La sessió serà a càrrec de Joan Rebagliato, redactor de l’obra i terminòleg. Serà de 10:00 a 12:00 i es lliurarà un exemplar de l’obra als assistents. Cal confirmar l’assistència abans del 22 d’octubre a l’adreça informacio@termcat.cat.

«Lletres per a tothom», un nou programa d’alfabetització en català adreçat a persones d’origen estranger

«Lletres per a tothom» és un nou programa que té per màxim objectiu promoure l’alfabetització en català de persones adultes d’origen estranger. Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Acció Social i Ciutadania, la Fundació La Caixa i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (facepa), en coŀlaboració amb el Departament d’Educació, el Consorci per a la Normalització Lingüística, ens locals i entitats.

[…]

Termes nous en el DOGC núm. 5.715

El Consell Supervisor del Termcat va aprovar durant el primer quadrimestre del 2010 nous termes i accepcions. Els hem recopilat a continuació (dogc núm. 5.715, de 15.09.2010; [pdf]):

cèrcida, clímax, pastillatge, torii [ja], preqüela, seqüela, abandonament, aerofòbia, aleatorització per grups, assaig clínic, assaig clínic no comparatiu, assaig de primera administració en humans, atrició mostral (sin. desgast de la mostra), bioassaig, biodisponibilitat, bioequivalència, biosimilitud, braç, cas, control, corba de rendiment diagnòstic (sin. compl. corba roc), dada basal, disminució progressiva de dosi, disseny amb assignació al millor, disseny en quadrat llatí, disseny equilibrat, disseny no equilibrat, dosi màxima tolerada (sigla dmt), dosi mínima no tolerada, dosi terapèutica, dosi única, dosi unitària (sin. monodosi), ectòpia del cristaŀlí (sin. luxació del cristaŀlí), efecte romanent, equilibri clínic, equivalència farmacèutica, equivalència terapèutica,estàndard de referència, estudi clínic, estudi d’abans i després (sin. estudi pre-post), estudi d’ajust de dosi, estudi d’escalada de dosi, estudi de casos i controls, estudi de casos i controls niat, estudi de cohorts, estudi de dosi repetida, estudi de dosi única, estudi de farmacovigilància postcomercialització, estudi de recerca de dosi, estudi de seguretat, estudi multicèntric, estudi observacional, estudi pilot, estudi pivot, estudi pont, estudi postautorització, estudi promocional, estudi unicèntric, farmacovigilància, febre pappataci [pappataci: it] (sin. febre per flebòtom), grup de comparació (sin. grup de control), grup de comparació aparellat, grup de comparació concurrent, grup de comparació històric, grup experimental, hipocalcèmia per avidesa òssia, intervenció, iris en altiplà, moviment especular, nombre necessari a cribrar (sigla nnc), nombre necessari a tractar (sigla nnt), pèrdua (sin. compl. baixa), període de depuració, profàrmac, prova de concepte, síndrome de l’iris en altiplà, tractament de comparació, tractament experimental, biocarbó, captura de diòxid de carboni, captura i emmagatzematge de diòxid de carboni (sigla cedc), emmagatzematge de diòxid de carboni, fixació de carboni, ritme circadiari, panel, panelista, auditoria preventiva, associació de marques, reconstrucció de marca, canicròs, anàlisi d’agrupaments, distribució khi quadrat, distribució log-normal (sin. distribució logarítmica normal), khi quadrat (símbol X²), prova khi quadrat, prova khi quadrat de Pearson, variable de confusió, acer patentat, autoportant, càrrega de derivació, patentatge, informàtica en núvol, reposador -ra, wok.