Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

b) DocumentsArxiu

Tres places de TMPL en la Universitat Politècnica de València

El cidaj ens fa arribar la convocatòria següent:

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2007, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, pel sistema de concurs oposició (codi: 2007/P/FC/C/11). [2007/12771] (docv núm. 5 626, de 25.10.2007) – vegeu […]

Mitjans de comunicació i llengua

En el bloc de Natxo Sorolla Xarxes Socials i Llengües podeu trobar una entrada, «Les regles de consum a l’espai mediàtic català», on ens oferix el resum del seu treball en el llibre enquesta que analitza els usos lingüístics a bona part de la catalanofonia, Llengua i societat als territoris de parla catalana a l’inici […]

Un espavilat en la cort de Font de Mora Turón

Els tècnics i tècniques lingüístics (TMPL o AL) que treballem en l’administració de la Generalitat sabem per què pertanyem a l’administració especial —anem a admetre eixa premissa—. Tal com diu la llei de la funció pública valenciana (art. 16.3):

Són llocs d’administració especial aquells que, encara que exercisquen funcions que tendeixen a la producció […]

Termes nous en Eines de Llengua

El web Eines de Llengua ha incorporat en l’apartat de termes nous les noves incorporacions de la Neoloteca del Termcat:

a

acord de nivell de servei, aiguagim, ala de pendent, ala de pendent, alta costura, amb seguretat en fallades, ascendència tèrmica, aterratge de precisió, atles,

c

cable d’obertura, campana, CAU, centre d’atenció […]

Oferta laboral d’Europa Press – Catalunya

La llista InfoZèfir ens ha fet arribar una oferta laboral. I abans de dir res, fins i tot abans de pensar-ho, meditem sobre l’economia de mercat, l’oferta, la demanda, els mecanismes reguladors, la seguretat social, l’estat del benestar, la inspecció de treball i la seguretat laboral, el xiquets i xiquetes de les mines, els immigrants […]

Novetats terminològiques del Termcat

El diari Avui (25.10.2007) ens informa que el Termcat ha aprovat termes diversos: podcast, mosquit tigre i musclo zebrat, termes que es recullen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (número 4 976, de 27 de setembre de 2007):

estirada del mercat , impuls tecnològic, resiliència, transiliència, coixinet (#), et (&), gràcia, ratlla […]

La Comissió Europea en català per Internet

Segons he sentit hui en el Telenotícies Migdia de TV3, hi ha un web de la Comissió de la Unió Europea en català. De més verdes en maduren, que diuen al meu poble, i eixa no era la més verda, certament, que les tenim més a prop. Una inquietud, però: ¿per què no hi […]

El català, la cultura i el negoci

Els eurodiputats Maria Badia, Teresa Riera, Raül Romeva i Ignasi Guardans tornen a demanar poder fer ús del català en les preguntes a la Comissió i al Consell de la Unió Europea, segons informa Vilaweb. El diari Avui i eldebat.cat ens informen sobre l’aparició d’un llibre enquesta elaborat per Enrico Chessa, Ernest Querol, Natxo Sorolla […]

Concurs de tècnic superior en l’AVL: cap de recursos lingüísticotècnics

Puga ser que finalment l’avl haja començat el procés per a donar una certa estabilitat al seu personal. Al cap dels anys i després de diverses protestes de la cdlpv per la situació de precarietat en què es troba el personal interí. Encara que hagen començat pel lloc de lliure designació, esperem que continuen amb […]

Impuls de l’ús del valencià en la Guàrdia Civil

Vam obrir una categoria de missatges amb el terme «al·lofòbia» arran d’unes notícies que afectaven el comportament d’alguns membres de la Guàrdia Civil, i perquè la cosa tenia ja tradició, malauradament. En canvi, el diari Levante (19.10.2007) informa d’unes mesures que actuen en un sentit més positiu per als ciutadans i per als seus drets […]