Premis per activitats de promoció lingüística

El cidaj ens envia la informació següent:

 • RESOLUCIÓ de 9 de març de 2009, de la Conselleria d’Educació per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/3046] (docv núm. 5.980, de 24.03.2009)
  – vegeu text

 • RESOLUCIÓ de 9 de març de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/3047] (docv núm. 5.980, de 24.03.2009)
  – vegeu text

Subvencions del Consell de Mallorca

Magadalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Subvencions per a normalització lingüística

El Consell destina 400.000 euros a subvencions per a normalització lingüística

Les tres línies de subvencions de la Direcció Insular de Política Lingüística van destinades a empreses, associacions de veïns i federacions de veïns, revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre, i també a projectes de dinamització lingüística als municipis.

La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, i la directora insular de Política Lingüística, Rosa Barceló, han anunciat avui que la Direcció Insular de Política Lingüística destinarà un total de 400.000 € a les tres línies de subvencions del Departament per fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de les empreses privades, dels ajuntaments i de les entitats sense finalitat lucrativa.

Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2009 (revistes, almanacs, etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet)

El Departament de Cultura i Patrimoni, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, va encetar ja fa uns anys una línia de subvencions destinada a ajudar el sector empresarial amb l’objectiu de contribuir a la normalització lingüística del català a les empreses, especialment després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears. En aquesta llei es concreta més la normativa que fa referència als usos lingüístics en el món del comerç. L’article 8 fa referència expressa a la necessitat que els establiments oberts al públic tenguin la senyalització i la documentació d’oferta de servei com a mínim en català, i que les administracions promoguin l’ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials. Enguany, com a novetat, s’hi han incorporat els almanacs (calendaris acompanyats de dades astronòmiques, de pronòstics sobre el temps, de les dates de les festes anyals, les fires, etc.), a causa de l’arrelament que tenen aquest tipus de publicacions entre la població, sobretot a la Part Forana.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 275.000 € a les subvencions per a la normalització lingüística a empreses, dels quals 30.000 € corresponen a les revistes, 3.000 als almanacs i 242.000 € als conceptes d’etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet.

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a activitats realitzades fins al 31 d’octubre de 2009, sempre que ja no hagin estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període, referides a:

— La normalització lingüística a les empreses, per a:
• el foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana, que tenguin com a mínim un 80 % de les pàgines redactades en català i una extensió mínima de 16 pàgines. En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars.
• el foment de l’edició d’almanacs o pronòstics en llengua catalana
• l’etiquetatge en llengua catalana
• l’edició en llengua catalana de material imprès
• l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant
• l’edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet

Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009, s’ha exposat en els taulers d’anuncis dels centres i serveis del Consell de Mallorca i s’ha penjat a la pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.cat . Així mateix, se n’ha donat coneixement als ajuntaments de Mallorca perquè l’exposin als taulers d’anuncis.

Terminis per presentar sol·licituds:

• revistes i almanacs: 14 de maig de 2009
• etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet: 8 de setembre de 2009

Convocatòria de subvencions de 2009 per als ajuntaments per a projectes de dinamització lingüística al municipi

El Consell de Mallorca pretén impulsar una política lingüística pròpia en col·laboració amb entitats públiques mitjançant la convocatòria d’una línia de subvencions. Es tracta, en aquest cas, de contribuir a fomentar i impulsar la realització de projectes de dinamització lingüística en els municipis.

D’aquesta manera, s’aconsegueix impulsar la normalització lingüística dins l’àmbit de competència dels ajuntaments i fer-la extensiva a la resta de la població civil mitjançant campanyes que fomentin l’ús de la llengua catalana en les activitats quotidianes.

Durant l’exercici pressupostari de 2009, s’hi destina la quantitat de 90.000 €, dels quals 55.000 corresponen a la modalitat A (ajuntaments de més de 10.000 habitants) i 35.000 a la modalitat B (ajuntaments de menys de 10.000 habitants).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions els ajuntaments que tenguin l’objectiu de dur a terme, fins al 31 d’octubre de 2009, un projecte nou i específic de dinamització lingüística al municipi dissenyat exclusivament per presentar-se a aquesta convocatòria o que sigui una ampliació d’un projecte anual de dinamització ja previst.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 22 d’abril de 2009 (BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009).

Convocatòria de subvencions de normalització lingüística per a butlletins d’associacions de veïns i de federacions d’associacions de veïns i revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre per a l’any 2009

Ja fa uns quants anys que el Consell de Mallorca dedica una atenció especial a les publicacions en forma de butlletí de les associacions de veïns, a les quals s’incorporaren l’any 2005 les federacions d’associacions de veïns, i a les publicacions periòdiques en català, especialment en el camp que fa referència a l’augment presencial de la llengua pròpia en aquestes activitats.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 35.000 € a les subvencions de normalització lingüística per a activitats promogudes per entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre (dels quals 8.000 € corresponen a les publicacions d’associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, 2.000 € a l’edició d’almanacs i 25.000 € a revistes en català).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de normalització lingüística a les associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, amb suport als butlletins de l’associació o de la federació, per al foment de l’edició d’almanacs o pronòstics i per al foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana i que tenguin un 80% de les pàgines redactades en català.

En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars. Aquestes activitats es poden realitzar fins al 31 d’octubre de 2009 i no poden haver estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 6 de maig de 2009 (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2009).

Més informació: Consell de Mallorca

Conferències de Juan Carlos Moreno i Carme Mangiron

Ferran Isabel ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Conferències a la Universitat d’Alacant

 • Dr. Juan Carlos Moreno, Universitat Autònoma de Madrid
  «Tópicos del nacionalismo lingüístico español»
  Dilluns 23 de març, 12 h
  Sala de Graus. Facultat de Filosofia i Lletres III

 • Dra. Carme Mangiron, Dublin City University
  «Reptes de la traducció de videojocs»
  Dimecres 25 de març, 15 h
  Aula Magna. Filosofia i Lletres II

Totes dues s’insereixen en la VII Setmana Cultural de Primavera que organitza la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant.

Font: Joan Perujo (Universitat d’Alacant)
Més informació en: http://www.ua.es/dfcat/

Ajudes a la traducció i al teatre i convocatòria de les proves de la JQCV

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Orde de 5 de març de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes per a 2009. [2009/3090] (docv núm. 5.978, de 20.03.2009)
  – vegeu text

 • Orde de 5 de març de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la promoció de l’ús del valencià en les produccions teatrals a la Comunitat Valenciana per a 2009. [2009/3091] (docv núm. 5.978, de 20.03.2009)
  – vegeu text

 • Resolució de 10 de març de 2009, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2009/3043] (docv núm. 5.978, de 20.03.2009)
  – vegeu text

Primer congrés de serveis lingüístics

Joan Vilarnau ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Govern, ajuntament de Girona i altres institucions impulsen el primer Congrés de Serveis Lingüístics de territoris de parla catalana

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona i altres institucions impulsaran el proper mes de juliol a Girona el primer Congrés de Serveis Lingüístics de territoris de parla catalana, que vol ser un punt de trobada per posar en contacte els professionals implicats en el coneixement, ús i difusió de la llengua catalana, detectar necessitats comunes i aprofitar sinèrgies. Aquest és un congrés «necessari» i «positiu» segons ha destacat el vicepresident del Govern qui ha assegurat que en el futur «es farà imprescindible» pels [per als] professionals del sector.

El primer congrés girarà al voltant del multilingüisme i la seva relació en la societat i les noves tecnologies de la informació. El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha insistit que «si abans la llengua catalana es trobava encotillada per les barreres territorials, avui es troba lliure i en expansió». El vicepresident ha encoratjat a aprofitar les noves tecnologies i ha destacat que «hi ha noves vies de comunicació que permeten organitzar-nos i ser més creatius», que «democratitzen l’accés a la representació i promoció de les cultures i les llengües, no hegemòniques estatals, fins ara en desavantatge clar».

El primer Congrés de serveis lingüístics de territoris de parla catalana se celebrarà els propers 16 i 17 de juliol d’aquest 2009 a Girona després que aquest mati s’hagi rubricat a la ciutat l’acord de col·laboració per fer-ho possible entre totes les institucions participants: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona, Consorci per a la Normalització Lingüística, Universitat de Girona, la Diputació de Girona, el Govern d’Andorra, l’Institut Font Nova de la Vila de Perpinyà i la Xarxa Vives d’Universitats.

[…]

Font: Generalitat de Catalunya

Més dades: Convit

XXII Jornada d’antroponímia i toponímia en Pollença

Magdalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

XXII JORNADA D’ANTROPONÍMIA I TOPONÍMIA

Pollença, 28 de març de 2009

PROGRAMA

9 h Recepció dels participants
9.15 h Inauguració de la Jornada
9.30 h Comunicacions del tema 1: Toponímia. Aspectes geogràfics
— Sobre la invenció del pont Romà de Pollença, per Pere Sales Vives
— Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (III): el barri dels Indioters (1830-), per Antoni Ginard Bujosa
— L’aportació dels geògrafs a l’estudi de la toponímia balear, per Miquel Grimalt Gelabert i Antoni Ordinas Garau
— Topònims costaners de Pollença des de la Conquesta fins a l’Arxiduc, per Joan Torres Velasco
— Les depressions orogràfiques a la toponímia pollencina, per Miquel Àngel March Cerdà
11.45 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions
12 h Descans i berenar

12.30 h Comunicacions del tema 2: Toponímia. Aspectes històrics
— Llocs, termes i valls a Pollença durant l’època medieval i moderna, per Pere Sales Vives i Joan Torres Velasco
— Fonts manuscrites per a l’estudi de l’antroponímia medieval als arxius de les terres de Ponent (Lleida), per Moisès Selfa i Sastre
— Petjades romanes al territori de Mallorca. El camí de Palma a Pollentia, per Antoni Borràs Seguí
— La toponímia àrab del districte de Bulansa, per Guillem Rosselló Bordoy
— La toponímia del repartiment al districte de Sineu, per Andreu Ramis Puigròs i Antoni Ginard Bujosa
14 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions
14.30 h Dinar

16 h Comunicacions del tema 3: Antroponímia. Aspectes filològics i històrics
— Estudi sobre els llinatges més comuns a Santa Maria a partir del corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV de Joan Miralles i Monserrat, per Maria del Camí Dols Martorell
— Els noms de les mines de lignit d’Alcúdia i Pollença i la seva toponímia en disseminat, per Gabriel Alomar Garau i Manuel Espinosa Galán
— Noms d’alguns personatges de la nostra història d’etimologia dubtosa o no prou aclarida, per Antoni Llull Martí
— Alguns malnoms de Pollença al segle XVI, per Maria Barceló Crespí (matí)
— Sobre tres llistes de montuïrers del segle XIV, per Joan Miralles Monserrat
18 h Debat i torn de preguntes sobre les comunicacions

Acte de cloenda de la Jornada

Lloc: Club Pollença (plaça Major, 1)

http://www.slgonomastica.uib.cat

Talaia terminològica

Marta Torres Vilatarsana ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Us informem que al web del TERMCAT (www.termcat.cat) podeu consultar un diccionari en línia que us pot resultar d’utilitat: Talaia, un observatori de terminologia de la societat del coneixement fruit d’un acord de col·laboració entre el TERMCAT i la Universitat Oberta de Catalunya (uoc). L’observatori recull, a partir d’un buidatge semiautomatitzat i de tècniques de filtratge de tipus lingüístic i estadístic, la terminologia en català, castellà i anglès publicada a les revistes acadèmiques de la uoc, que estudien els efectes i la influència de l’ús de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les persones, les organitzacions i el conjunt de la societat.

L’objectiu de Talaia és posar a disposició pública terminologia neològica de qualitat en català, castellà i anglès, a fi de facilitar les comunicacions especialitzades i afavorir el treball multilingüe i l’elaboració d’estudis sobre neologia emergent o sobre formes que tenen un ús especialment rellevant en la comunitat d’especialistes.

Actualment, l’observatori (http://www.termcat.cat/dicci/talaia/index.html) conté 168 procedents de la primera revista buidada, Artnodes, una publicació sobre art, ciència i tecnologia. Destaquen termes com art en xarxa, art transgènic –a, cibercepció, hacktivisme o wiki, entre d’altres. Progressivament s’hi aniran incorporant els termes procedents d’altres publicacions acadèmiques de la uoc.

El contingut terminològic de Talaia és descriptiu i els termes s’hi recullen tal com han aparegut publicats en les fonts de buidatge. Tot i això, cada fitxa incorpora un indicador que orienta sobre l’adequació de la denominació catalana utilitzada. Cada fitxa terminològica conté els camps següents: entrada catalana, categoria gramatical de la denominació catalana, indicador de ponderació, equivalent castellà, equivalent anglès, àrea temàtica genèrica, freqüència d’ús del terme, rellevància del terme, nota i contextos d’ús en català, castellà i anglès, amb la font de procedència corresponent.

Els termes es poden consultar actualment seguint tres procediments diferents: utilitzant l’Accés alfabètic, utilitzant l’Accés per ponderació o bé utilitzant la Cerca.

Font: TERMCAT
www.termcat.cat

Ajudes per a empreses, comerços i indústries

El cidaj ens envia la informació següent:

Orde de 25 de febrer de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2009. [2009/2835] (docv núm. 5.974, de 13.03.2009)
– vegeu text

El cinema en català és de llei

Unes notes periodístiques interessant de fa poc sobre el requisit lingüística català en el cinema:

 • Sílvia Barroso: «Només un requisit» (Avui, 10.03.2009)
 • Patrícia Gabancho: «Anem al cinema» (Avui, 12.03.2009)

Des del País Valencià, per ara i com quasi sempre, en certa manera ho veiem com problemes dels rics, i els rics no som mosatros. Però també hi tenim en «enviat especial» que se’n preocupa i dóna una opinió favorable a la iniciativa, tot i que preveu que no traurà res a carregador, que és com acaba el seu article Enric Sòria (Quadern, El País, 12.03.2009):

Una ofertat de meitat i meitat és justa i el públic la sostindria, però crec que no la veurem, pròximament, en aquestes pantalles

En el mateix diari (09.03.2009), debaten dos articles, un d’Enrique González Macho i un altre de Luis de Val Mínguez. El primer conté argments que no faria servir si hi haguera reflexionat des del punt de vista dels drets dels ciutadans i de l’interés públic. Però un distribuïdor de pel·lícules no té perquè parar-se en brosses si el negoci li funciona tal com està. I millor que no comentem la seua apreciació antropològica sobre la rapidesa o lentitud en l’adquisició d’hàbits.

En canvi, el segon, productor de Media Films, troba ben fet que «un document regule les regles del joc» i no veu cap problema per a l’exhibició en català, llevat que no haja estat fins ara una pràctica comuna. Si s’estén, «la clau està en analitzar com està formulada l’oferta i saber quina és la demanda. La cooficialitat del català i del castellà està en els escoles i també en el carrer».

Jornada Sociolingüística d’Alcoi 2009

Josep Cortés i Roig ens envia a través de la llista Valencià (UPV) la informació següent:

Jornada de Sociolingüística d’Alcoi 2009

Dissabte, 4 d’abril de 2009
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi

La transmissió intergeneracional del valencià
La integració lingüística de la immigració

Objectiu
Analitzar dos aspectes clau de la llengua: la transmissió intergeneracional del valencià i la integració lingüística de la immigració.

Programa
9.00 – 9.30 h Recepció i lliurament de la documentació
9.30 – 9.45 h Inauguració a càrrec de Joan Peiró, vicerector de Cultura de la Universitat Politècnica de València

I. La transmissió intergeneracional del valencià

9.45 – 10.25 h «La transmissió familiar del valencià», Brauli Montoya, Institut d’Estudis Catalans i Universitat d’Alacant. Presenta: Verònica Cantó, Acadèmia Valenciana de la Llengua
10.25 – 11.45 h Taula redona: «La transmissió intergeneracional i la revernacularització de la llengua»
– «La transmissió intergeneracional a Catalunya», Ernest Querol, Universitat Oberta de Catalunya
– «La transmissió intergeneracional a les Illes Balears», Joan-Albert Villaverde, Universitat de les Illes Balears
– «El procés de revernacularització del valencià», Rafael Castelló, Universitat de València
Modera: Sandra Obiol, Centre Ovidi Montllor

11.45 – 12.15 h Pausa i cafè

II. La integració lingüística de la immigració

12.15 – 12.55 h «La integració lingüística de la immigració», Empar Morelló, observadora i investigadora de la integració lingüística dels nouvinguts. Presenta: Vicent Romans, Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià
12.55 – 14.30 h Taula redona: «Experiències d’integració lingüística»
– «El Voluntariat pel Valencià», Dariana Groza, Federació Escola Valenciana
– «Experiències escolars d’acollida amb estudiants nouvinguts. El cas de Calp (la Marina Alta) i Catarroja (l’Horta)», Jaume Fullana i Vicent Moreno
– «L’acollida de l’alumnat nouvingut al sistema educatiu de Catalunya: una eina de cohesió social», Pere Mayans, Generalitat de Catalunya
Modera: Josep Cortés, Universitat Politècnica de València

14.30 – 16.30 h Dinar a la cafeteria del Campus d’Alcoi

16.30 – 17 h Presentació del Llibre blanc de l’ús del valencià – II. Iniciatives per al foment del valencià, Honorat Ros, Acadèmia Valenciana de la Llengua. Presenta: Jordi Gisbert, Ajuntament d’Alcoi

17 – 18.30 h Taller: «Què transmetem quan parlem (o no) en valencià?», Ferran Suay, Universitat de València. Presenta: Josep Miquel Molina, Universitat Politècnica de València

19 – 20 h Cloenda ludicoreflexiva: «Especial Pot de Plom», per Xavi Castillo (al Teatre Principal d’Alcoi)

Inscripció
25 euros. Inclou: matrícula, documentació, dinar, certificat d’assistència i entrada a l’espectacle Especial Pot de Plom, de Xavi Castillo, al Teatre Principal d’Alcoi.

Lloc
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi
Sala de graus Roberto García Payá. Edifici de Carbonell
Plaça de Ferrándiz i Carbonell – 03801 Alcoi

Informació i inscripció
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi
Tel.: 96 652 84 84
Fax: 96 652 85 33
Contacte: Iván Ferrando Guillem
A/e: cfpalcoi@cfp.upv.es
Web: www.cfp.upv.es

Observacions

– La inscripció es pot fer per mitjà de la pàgina web www.cfp.upv.es o remetre-la per fax al 96 652 85 33.
– El Centre de Formació Permanent de la UPV enviarà a l’adreça electrònica de la persona interessada l’imprès per a fer-ne el pagament.
– La fitxa d’inscripció haurà d’anar signada per la persona interessada.
– El fet d’emplenar aquesta fitxa d’inscripció no confirma la l’acceptació en la jornada.
– El pagament de la inscripció s’ha de fer, com a màxim, tres dies abans de la Jornada. L’acceptació del curs serà efectiva una vegada ingressades les taxes de la inscripció.
– El Centre de Formació Permanent expedirà un certificat d’assistència, si es compleix el 80 % de les hores de la jornada. Per això, s’haurà ha de signar en el full d’assistència.
– En el cas de renúncia a la jornada una vegada fet el pagament, la devolució de les taxes no es durà a terme si queden menys de tres dies hàbils per a la data de la jornada.
– El termini d’inscripció finalitza l’1 d’abril de 2009.
– Es podran obtenir crèdits de lliure elecció a la UMH i a la UPV.

Organitzen
Universitat Politècnica de València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Delegació d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans, Ajuntament d’Alcoi, Centre Ovidi Montllor i Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià

Col·laboren
Universitat de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I i Universitat Miguel Hernández d’Elx