Noves incorporacions en la Neoloteca del Termcat

La Neoloteca del Termcat s’ha renovat amb la incorporació de termes i accepcions nous corresponents al primer trimestre del 2013 [veg. la Neoloteca]. Recopilem les novetats a continuació:

[Alimentació] cupcake [en]
[Arxivística] calendari de conservació, conservació, disposició, període de retenció, retenció
[Biblioteconomia. Documentació] , [Arxivística] captura, capturar
[Ciències de la salut] clampar, clip, clipar, clipatge, infermer -ra d’enllaç, pacient crònic -ca, pacient crònic -ca complex -xa, pacient en fase avançada, pacient postagut -uda, pacient subagut -uda, bràquet, comorbiditat, multimòrbid -da, multimorbiditat, patologia, cronicitat, problema de salut crònic, atenció a la cronicitat, atenció intermèdia, estratègia multipalanca, hospitalització domiciliària, matriu de cures, model d’atenció, pla d’intervenció individualitzat, ruta assistencial, telemedicina, telemonitoratge, via clínica, autocura, conciliació terapèutica, desprescripció, edatisme, guia de pràctica clínica, revisió de la medicació
[Ciències de la vida. Biologia molecular] bioxip, bioxip de proteïnes, matriu, matriu, matriu de proteïnes, bioxip de DNA, matriu de DNA
[Economia] centralització de tresoreria
[Gastronomia] xifonada, tallar a la xifonada
[Informàtica] model de filferros, model de sòlids, model de superfícies, model de volums, admetre, captura, captura, capturar
[Sociologia] convivial, convivialitat, familiarisme, familiarisme amoral, familiarista, parella en semiconvivència, semiconvivència, edatisme

Ajudes a associacions i entitats locals (2013)

Ferran Isabel ens informa a través de la llista Infozèfir de la publicació de dos convocatòries d’ajudes a la promoció de l’ús del valencià:

Ordre 26/2013, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa i altres entitats, per al foment del valencià en 2013. [pdf]

Ordre 25/2013, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a municipis i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2013. [pdf]

La manipulació de la lingüística al servei del nacionalisme espanyolista

Silvia Senz ens recorda el primer Príncep d’Astúries a Puerto Rico, recompensa per haver establit l’espanyol com a única llengua oficial de l’estat americà. «Doble moral», en diu:

«Mientras en España no se escatima en batallas jurídicas y políticas para garantizar que el castellano sea única lengua oficial con máximos derechos de usarlo y deberes de conocerlo en toda España, se premia al mismo tiempo a Puerto Rico por declarar el español único idioma oficial del país, rechazada la cooficialidad del inglés:»

sábado, 20 de abril de 1991

El pueblo de Puerto Rico recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras

http://elpais.com/diario/1991/04/20/cultura/672098415_850215.html

A més, ens aporta documentació sobre la diversitat lingüística a Espanya:

Juan Carlos Moreno Cabrera: «La manipulación de la lingüística al servicio del nacionalismo españolista. El caso del andaluz en la fonología de la Nueva gramática de la RAE y la Asale», en Actas de la de la 6a Hunta d’Ehkritoreh en Andalú, Sociedad para el Estudio del Andalú, Chiclana, 2012, pp. 12-29; en línea: http://es.scribd.com/doc/116473742/Libro-de-Actas-VI%C2%AA-Hunta-d-ehkritoreh-en-andalu

Monolingüismes impossibles

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que sembla que ha pretés sentenciar una mena de supremacisme lingüístic castellà ha tingut repercussió en les corts espanyoles (El Punt, 11.04.2013):

Els tres diputats d’ERC, expulsats de la tribuna del Congrés per parlar en català

Joan Tarda, Alfred Bosch i Teresa Jordà traslladen al Congrés la interlocutòria del TSJC i insten els diputats a parlar en català si «un sol diputat» ho demana

El president de la cambra els crida a l’ordre perquè utilitzar el català «està prohibit pel Reglament»

Avaluació de la normativa

La Societat Catalana de Terminologia ens envia la convocatòria següent:

I Jornada d’Estudi de la Implantació de la Normativa

Presentació

L’objectiu de celebrar una jornada d’estudi d’implantació de la normativa neix de la constatació recollida per diversos autors (Payrató 1988; Boix, Payrató i Vila 1997; Marí 2000; Marí i Mestres, 2002; Bassols i Paloma (2002); Brunat et al. 2006 i 2009, entre d’altres) sobre la necessitat de fer un seguiment de l’aplicació de les propostes normatives, i recollir, així, el testimoni de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística, organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans els anys 1999 i 2000. En aquest sentit, la jornada que plantegem vol servir com a punt de trobada entre els àmbits acadèmic i professional per tal de plantejar els punts més conflictius en què la normativa i l’ús s’allunyen, fer un estat de la qüestió de com s’ha fet el seguiment de la implantació de la normativa i valorar la possibilitat de crear un observatori de la normativa catalana.

Dades
Jornada: 6 de juny de 2013
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra (aula 52.023. Campus del Poblenou, Roc Boronat, 138)
Preinscripcions: del 2 d’abril al 3 de maig
La jornada és d’accés restringit i cal inscripció prèvia amb aquest formulari.[**] Data de confirmació de la inscripció: 17 de maig
Contacte: avalnorm (arrova) gmail (punt) com

Més dades: Xarxa cruscat.