La TV3 bilateral

El diari Avui (11.01.2010) ens informa sobre una possibilitat que s’obri:

L’acord bilateral serà suficient perquè tv3 es vegi al País Valencià

La nova llei de l’audivisual elimina l’autorització estatal per a la reciprocitat. erc adverteix que encara podrà entorpir el procés si no habilita l’espai radioelèctric necessari

Un pas de puça, sens dubte.

Modernitzar el llenguatge jurídic

El butlletí Noticias Jurídicas (núm. 490) ens informa d’una iniciativa ministerial per a modernitzar el llenguatge jurídic:

El Ministeri de Justícia constituïx una comissió de huit experts per a modernitzar el llenguatge jurídic

El compromís del govern amb la modernització del llenguatge jurídic arranca amb el Pla de Transparència Judicial, per acord del Consell de Ministres de 21 d’octubre de 2005, a fi d’arribar a l’objectiu de la Carta de drets dels ciutadans davant la Justícia. Este compromís i esforç del govern es va multiplicar recentment amb l’aprovació del Pla estratègic per a la modernització de la justícia, en què es preveu la creació d’aquesta comissió d’experts que posarà les bases perquè el caràcter tècnic i específic del llenguatge jurídic no estiga renyit amb la seua transmissió de forma clara i accessible al ciutadà.

[…]

Sospitem que es tracta només (i per fi) del llenguatge jurídic en castellà.