JQCV: s’ha obert el termini de matrícula

Immaculada Cerdà ens envia a través de la llista de la Taula de Filologia Valenciana la informació següent sobre la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:

S’ha obert novament el termini de matriculació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

El període és de l’1 al 26 d’abril inclusivament. Si feu la matriculació telemàtica, amb pagament per via telemàtica, tindreu una bonificació del 10 per cent.

Calendari de les proves:

Dia 28 de maig de 2011:
– Certificat de coneixements orals.
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau mitjà.

Dia 4 de juny de 2011:
– Certificat de grau elemental.
– Àrees 1 i 2 del certificat de grau superior.
– Certificat de llenguatge en els mitjans de comunicació.

Dia 11 de juny de 2011:
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau mitjà.
– Certificat de llenguatge administratiu.

Dia 18 de juny de 2011:
– Àrees 3 i 4 del certificat de grau superior.
– Certificat de correcció de textos.

NOVETATS IMPORTANTS

1. Les proves de coneixements orals, de grau elemental i dels certificats de capacitació tècnica es realitzaran cada una en una única jornada.

2. Les proves de grau mitjà i de grau superior es realitzaran en dos fases. En la primera fase s’avaluaran els continguts de les àrees 1 i 2 (les de tipus test). En la segona, s’avaluaran els continguts de les àrees 3 i 4 (redacció, dictat i expressió oral). Només podran realitzar la segona fase els aspirants que hagen superat la primera fase.

En les proves de grau mitjà i de grau superior, els aspirants que no superen el 40nbsp% en la mitjana ponderada de les dos àrees de la primera fase no podran continuar en la segona fase. Així mateix, no podran continuar tampoc en la segona fase els aspirants que no hagen obtingut un mínim d’un 30 % en alguna de les dos àrees de la primera fase.

4. Al llarg de la setmana següent de la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en el web www.edu.gva.es/jqcv els resultats dels aspirants que s’han examinat de les àrees 1 i 2 de les proves de grau mitjà i de grau superior. Els aspirants que no hagen superat els criteris expressats en el punt anterior seran qualificats com a no aptes.

I també us recordem que l’Àrea de Formació de la Diputació de València organitza, tant en el Pla de Formació Contínua com en Interna, cursos encaminats a superar estes proves. Podeu trobar més informació en: http://www.dival.es/formacion i www.dival.es/normalitzacio.

Immaculada Cerdà Sanchis
Cap de la Unitat de Normalització Lingüística
Diputació de València
Plaça de Manises, 4 46003 València
Tel. 963 882 833
Fax 963 882 834
immaculada.cerda@dival.es
www.dival.es/normalitzacio

JQCV: resultats del superior, mitjà i capacitació tècnica

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Resolució de 14 de desembre de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació i llenguatge administratiu. [2009/14618] (docv, núm. 6.182, de 12.01.2010)
  – vegeu text

 • Resolució de 21 de desembre de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2009/14902] (docv, núm. 6.182, de 12.01.2010)
  – vegeu text

L’administració de l’estat, les EOI i JQCV: superior, administratiu i correcció

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Resolució de 24 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Institut Nacional d’Administració Pública per a la promoció del coneixement del valencià entre els funcionaris de l’Administració General de l’Estat a la Comunitat Valenciana durant l’any 2009. [2009/8804] (docv núm. 6.068, de 30.07.2009)
  – vegeu text

 • Orde de 14 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana a partir del curs acadèmic 2009-2010. [2009/8953] (docv núm. 6.069, de 31.07.2009)
  – vegeu text

 • Resolució de 13 de juliol de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu i correcció de textos. [2009/8460] (docv núm. 6.069, de 31.07.2009)
  – vegeu text

Convocatòria del 2009 per als certificats de català

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ens envia la convocatòria següent:

Dilluns, 16 de febrer, s’inicia el termini d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats de català de 2009

Aquesta és l’única convocatòria que hi haurà durant l’any 2009

El proper dilluns, 16 de febrer s’obre el termini per inscriure’s a la convocatòria de proves per obtenir els certificats de coneixement de la llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística.

Les dates d’examen són:
– Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic): 20.06.2009
– Certificat de nivell elemental de català (A elemental): 20.06.2009
– Certificat de nivell intermedi de català (B): 16.05.2009
– Certificat de nivell de suficiència de català (C): 06.06.2009
– Certificat de nivell superior de català (D): 23.05.2009

Aquesta serà l’única convocatòria del 2009.

La inscripció es pot fer de manera telemàtica des del portal de serveis i tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://www.cat365.net), o bé per telèfon (012).

Per a més informació sobre la convocatòria (terminis i condicions de preinscripció, de pagament, de sol·licitud d’exempció i de bonificació de l’import de les taxes, dates i llocs de notificacions de l’hora i el lloc de les proves, etc): http://www.gencat.cat/llengua/certificats.

Equivalències dels certificats de coneixements de català

Xavier Rull (InfoZèfir, 28.01.2008) aporta la informació següent sobre equivalències pel que fa als coneixements de català:

ORDRE VCP/17/2008, de 14 de gener, de segona modificació de l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5 057 (28.01.2008)