Termes nous en el DOGC núm. 6.318

Recopilació dels termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del Termcat durant el segon quadrimestre de 2012 (dogc 6.318, 19.02.2013):

[Botànica] peril·la

[Ciències de la salut] eritròcit de casc (sin. compl. queratòcit), esquistòcit, substitut de la sang, transportador d’oxigen

[Física] bellesa, bola de gluons, cinturó de Kuiper, experiment imaginari, fissionar (sin. fissionar-se), llum antisolar, objecte clàssic del cinturó de Kuiper (sin. compl. cubewano), objecte transneptunià, plutí, (sin. compl. plutino), polaritó, quantització (sin. compl. quantificació), quantització, (sin. compl. quantificació), quantitzar (sin. compl. quantificar), quantitzar (sin. compl. quantificar), quark b (sbl.: b), quark c (sbl.: c), quark d (sbl.: d), quark s (sbl.: s), quark t (sbl.: t), quark u (sbl.: u), sabor, seeing [en], veritat (sbl.: T)

[Informàtica] CASE integrat (sigla: I-CASE), enginyeria del programari (sigla: CASE)

[Nanotecnologia] bit quàntic (sin. compl. qbit), computació quàntica, díode electroluminescent orgànic (sigla: OLED), efecte dragó, efecte lotus, (sin. compl. efecte fulla de lotus), entrellaçament quàntic, grafà, grafè epitaxial, grafè per exfoliació, innovació incremental, memoresistència, nanoempremtació, nanoempremtador, nanopartícula, nanopartícula de disseny, nanopartícula incidental, nanopartícula natural, nanotecnologia humida, nanotecnologia seca, nanoxip (sin. compl. xip nanomètric), ordinador quàntic, plasmó de superfície, plasmònica, ressonància de plasmó de superfície (sigla: SPR), tècnica d’ultrasons per làser, tecnologies convergents, tecnologies convergents NBIC, transistor d’efecte de camp orgànic (sigla: OFET), transistor electroluminescent orgànic (sigla: OLET)

[Economia] acreció, acretiu -iva, dilució, dilutiu -iva

Sentència sobre la titulació de filologia catalana

El web d’Acció Cultural del País Valencià ens informa d’una nova sentència del tribunal superior valencià:

Acció Cultural guanya una nova sentència front al govern valencià a favor del reconeixement del títol de filologia catalana i de la unitat de la llengua

[…]

El Tribunal destaca, en els fonaments de dret de la seua sentència, que «es necesario referir que la cuestión que se plantea ha sido reiteradamente contemplada por pronunciamientos de esta misma Sala y Sección, que han podido ser considerados de forma favorable por el Tribunal Supremo y a lo expuesto hemos de estar por obvias razones de coherencia y seguridad jurídica», en referència a la llarga llista de pronunciaments judicials favorables al posicionament d’Acció Cultural i de la resta d’impulsors de recursos en el mateix sentit, i contraris tots ells sense excepció a l’intent del Govern valencià de polititzar la llengua, negar l’evidència científica i crear un conflicte artificial per a entrebancar l’extensió de l’ús social, que és en definitiva la preocupació i objectiu de la nostra entitat.

[…]