La suspensió del reglament lingüístic de Barcelona i de la Diputació de Lleida

Els Amics de la Bressola ens fan arribar la notra de premsa de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia sobre la suspensió dels reglaments lingüístics de Barcelona i de la Diputació de Lleida:

Sobre la suspensió cautelar dels reglaments d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Lleida

Volem expressar el nostre rebuig i advertir del perill que suposa per a la llengua catalana la interpretació que s’expressa en les resolucions judicials dictades per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual, com és habitual, opta per emprar la llengua castellana.

Es fa una dubtosa interpretació de la funció de les mesures cautelars en favor de la llengua castellana, com si existissin possibles perjudicats i danys d’impossible reparació pel fet que les administracions fessin servir la llengua catalana com a preferent, que no única.

Prejutgen la resolució de fons, cosa impròpia d’una resolució cautelar, amb una interpretació interessada i parcial de la sentència del Tribunal Constitucional, sense tenir en compte la Llei de política lingüística de 1998, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries o la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que obliguen a les autoritats estatals a adoptar les mesures de protecció de la llengua pròpia del territori.

També avancen elements interpretatius de la futura sentència en favor dels esquemes de política lingüística clarament coincidents amb el Partit Popular i Convivència Cívica Catalana. Per aquesta via, aquestes formacions polítiques minoritàries intenten, antidemocràticament, fer ús de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut per limitar el dret dels catalans a emprar la llengua pròpia en l’àmbit de Catalunya.

Pensem que la gent que vàrem sortir a manifestar-nos contra la retallada de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional hauríem de seguir expressant el nostre rebuig de manera activa i clara també davant de cada retallada efectiva de l’ús de la nostra llengua, com és el cas d’ aquestes resolucions judicials.

28 d’octubre de 2010

Oferta laboral d’assessorament lingüístic

Joan Vilarnau ens fa arribar a través d’Infozèfir l’oferta laboral següent:

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya necessita contractar una persona per cobrir el següent lloc de treball:

I. TIPUS DE PLAÇA A COBRIR: assessor/a i dinamitzador/a lingüístic/a

II. CONDICIONS LABORALS DE LES PLACES A COBRIR

– Nivell professional: Assessor/a i dinamitzador/a lingüístic/a
– Tipus de contracte: Inicialment temporal i es transformarà en indefinit als 18 mesos
– Lloc de treball: Barcelona
– Període de prova: 3 mesos
– Horari: 40 hores setmanals de dilluns a divendres
– Incorporació: a partir de l’1 d’octubre de 2010

III. REQUISITS DELS SOĿLICITANTS

– Titulat/ada superior, preferentment llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català, o diplomat/ada en el postgrau en correcció (nivell K de la JPC o equivalent).
– Acceptar les normes internes del sindicat.
– Bon coneixement, a nivell d’usuari, de les aplicacions informàtiques.

IV. ES VALORARÀ

– L’experiència laboral en assessorament lingüístic.
– L’experiència en dinamització o planificació lingüística.
– L’experiència sindical.
– Coneixement d’altres llengües.
– I qualsevol altra circumstància rellevant que es vulgui fer constar en el currículum.

V. ADMISSIÓ DE SOĿLICITUDS

Les soŀlicituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic:

CS.CONC (USC – Recursos Humans) Referència: SL Barcelona
C/e: rrhh@ccoo.cat

Es valorarà la carta de presentació.

La presentació de soŀlicituds finalitzarà el dimecres 22 de setembre de 2010, a les 14 h.

Es farà una preselecció de currículums. Aquells/es qui per formació i/o experiència professional resultin més adients al lloc de treball seran convocats/ades per correu electrònic per a la realització de les proves de selecció.

VI. PROVES DE SELECCIÓ

– Valoració del currículum.
– Prova escrita d’avaluació dels coneixements tècnics (és permès portar un diccionari el dia de la convocatòria).
– Entrevista personal.

VI. COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció estarà formada per:

– Una persona de la Secretaria de Formació Sindical i Cultura de CCOO de Catalunya.
– Una persona del Servei Lingüístic.
– Una persona del departament de Recursos Humans de la CONC
– Una persona en representació del Comitè d’Empresa de CCOO de Catalunya

Font: Dolors Frutos
Coordinadora del Servei Lingüístic
Secretaria de Formació Sindical i Cultura
CCOO de Catalunya
www.ccoo.cat/sl

Planificació lingüística urbana

El cusc-ub ens envia la convocatòria següent:

Benvolguts i benvolgudes,

Tenim el plaer de convidar-vos a la conferència «Planificació lingüística en entorns urbans. Pràctiques i reptes: el cas de Barcelona» a càrrec de Emili Boix (ub) i Jordi Font (cpnl).

L’acte tindrà lloc el dia 26.02.2010 a les 12h a la sala del professorat (5è pis, edifici Josep Carner), Filologia Catalana.

Cordialment,

Vanessa Bretxa

Informació distribuïda per:

Observatori csuc– Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació
Tel. 93 403 70 65 Facultat de Filologia (bústia 191)
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
www.ub.es/cusc

El reglament d’ús lingüístic de l’Ajuntament de Barcelona

Podem llegir en el web de l’Ajuntament de Barcelona la notícia següent:

L’Ajuntament aposta pel català

Redacció bcn.cat

El Consell Plenari del proper 5 de febrer aprovarà un reglament d’usos lingüístics que reconeix el català com a llengua de ple ús de l’Administració municipal. En aquest sentit, el català serà la llengua oficial i d’ús normal i preferent de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Barcelona utilitzarà només el català per a totes les seves comunicacions internes, després d’incloure al Reglament d’usos lingüístics una esmena del grup municipal d’ERC que va modificar l’afirmació anterior d’«ús preferent».

El reglament enforteix l’ús «vehicular» del català en les comunicacions del consistori. El Reglament d’usos lingüístics de la llengua catalana de l’Ajuntament s’aprovarà definitivament en el pròxim ple, el 5 de febrer, amb el vot a favor de psc, ciu, erc i icv-euia, i en contra del pp, després que es resolguessin les al·legacions en la Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública.

També tractaven la qüestió en el diari El País (Blanca Cia, «El catalán será preferente en el Ayuntamiento de Barcelona», 28.01.2010):

Amb el reglament en la mà queda clar que el català serà l’idioma predominant en la relació amb l’administració municipal. Tot tipus d’impresos estaran en català. Els contractes amb tercers per a realitzar informes, projectes o estudis s’haurien de redactar «amb caràcter general» en llengua catalana. El mateix ocorrerà en el plec de condicions dels contractes administratius en els quals es requerirà que la documentació es lliure en català. Tots els catàlegs i ofertes de serveis haurien d’estar redactats en català. Així mateix, el reglament preveu que l’ús de la llengua catalana figure entre «els criteris determinants» en les clàusules dels contractes públics «sempre que de l’objecte d’estos es deriven comunicacions orals o escrites amb els usuaris i usuàries».

El ple del parlament català va iniciar el debat del nou Codi de consum. El text inclou també un capítol que reforça l’obligació de l’ús del català per les empreses. Establix que les ofertes, fullets i cartells dels establiments haurien d’estar en català. Preveu sancions lleus (de fins a 10.000 euros) per a qui ho incomplixca i més quantioses per a qui hi reincidixca. pp i Ciutadans s’hi van mostrar en contra, ja que creuen que la llei vetlarà pel consumidor, però no per l’empresa.

Podeu trobar el reglament ací: [pdf]

Conferència sobre el català a la UE

Xavier Rull ens informa a través d’Infozèfir de la conferència següent:

Conferència «El català a la Unió Europea»

A càrrec d’Antoni Milian.

Dia: dilluns 28 de setembre del 2009
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer, l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona)

En aquesta sessió està previst fer un breu repàs del règim jurídic lingüístic de la Unió Europea per, tot seguit, analitzar les novetats més importants que s’hi han introduït des de l’any 2003 (moment en què la Unió constava de 15 estats membres i tenia reconegudes 11 llengües oficials) fins el dia d’avui, en què són 27 els estats que componen la Unió i 23 les llengües oficials reconegudes. A més dels canvis quantitatius, també hi ha hagut una evolució qualitativa que afecte les llengües altres que les oficials de la Unió. A partir de l’anàlisi d’aquesta evolució mirarem d’extreure algunes consideracions sobre la posició de la llengua catalana dins la Unió Europea i quines són les expectatives de cara el futur.

Organitza: Societat Catalana de Llengua i Literatura i Societat Catalana de Sociolingüística

Oferta laboral a Barcelona (120 hores)

Joan Vilarnau ens envia a través d’IinfoZèfir la convocatòria següent:

Oferta de feina

El servei lingüístic de Comissions Obreres de Catalunya busca un professor o professora per fer un curs de català de nivell B a Barcelona a partir del 8 de gener. El curs és de 120 hores i es farà els dimarts i els dijous, de 5 a 8 de la tarda.

Les persones interessades ens han de fer arribar el currículum a sl@ccoo.cat.

Font: Dolors Frutos

Ofertes de faena a Andorra i Barcelona

Dos ofertes de faena (informació de Xavier Rull – InfoZèfir):

 • El Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra busca tècnic/a lingüístic/a

  Tipus de contracte: eventual

  Envieu CV a: Anna Allué
  a/e: splcultura.gov@andorra.ad

  Més informació:
  Telèfon 00 376 80 66 70
  Servei de Política Lingüística

 • Una empresa de serveis lingüístics de Barcelona necessita traductor/a

  Jornada completa
  Requisits: llicenciatura en traducció, català, castellà i anglès o francès (es valoren coneixements d’alemany i experiència laboral, tres anys)

  Les persones interessades poden enviar el seu cv, amb les seves pretensions econòmiques, a:
  a/e: info@linguacomsl.com
  assumpte: plaça de traductor/a