Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Flaixos sobre sexisme, política lingüística, manuals d’ús i humor

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 76, 21.07.2011) ens envien, entre altres, la informació següent:

El Govern aprova el Decret d’organització transversal de la política lingüística S’ha publicat al DOGC núm. 5925, de 21 de juliol

El nou decret dota la Direcció General de Política Lingüística d’una estructura interdepartamental més àgil i operativa que li garanteix la […]

Interés judicial i setge polític

La revista Noticias Jurídicas (15.07.2011) envia la nota d’actualitat següent:

El 64 % dels alumnes de l’Escola Judicial són dones i el 25 % estan interessats en rebre classes de català

El 65,2 per cent dels alumnes que han ingressat a l’Escola Judicial són dones i el 46,08 per cent estan interessats en rebre classes d’alguna llengua […]

La Universitat de València i el cinema d’estiu

Arran de la programació de peŀlícules doblades i només en castellà en el cicle denominat «Nits de Cinema al claustre de La Nau» de la Universitat de València, el professor Ferran Suay ha enviat la carta següent al vicerectorat:

Benvolgut Sr. Vicerector,

He rebut informació sobre les nits de cinema al claustre, i —en […]

Sexisme ambigu

La companya de la Generalitat valenciana Imma Navarro Tomàs ha publicat (Levante, 09.07.2010) un altre article sobre el sexisme en el llenguatge. El reproduïm tot seguit:

L’ambigüitat consubstancial i l’avl

El gènere de les paraules és una categoria gramatical: masculí i femení. El sexe és una categoria biològica. No sempre hi ha correlat entre gènere […]

Personal investigador per a la Jaume I

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (núm. 6.552, 27.06.211; [pdf]) apareix la convocatòria següent:

Resolució de 16 de juny de 2011, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’un personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o […]

Novetas en les fitxes de la CDLPV

[Bloc sobre les novetats]

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com] Revisions: animal imaginari (tamarro). a so de mar. abocar. abonar. acarnissar-se. Aceña. arranjar. cítrics. diputats valencians (usos lingüístics). peatonal. pertocar. Addicions: tamarro* (tintamarro*). Actualitzacions i ampliacions del web: Vocabulari de dret (CDLPV) […]