Idees valencianistes i sobre política lingüística

El diari Levante (27.04.2010) extrau alguns fragments de la intervenció (21.04.2010) de la companya Nathalie Torres en el seminari «Debat sobre idees valencianistes» organitzat per l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i el sindicat Bloc d’Estudiants Agermanats en la Universitat de València. En resum:

«La cuestión no es qué valenciano se ha de usar, sino que la lengua se hable»

La lingüista Nathalie Torres exige el fin de las discusiones sobre el modelo lingüístico y la implementación de políticas que hagan del valenciano una herramienta práctica y dignificada de comunicación.

Renovació del Multicerca

Multicerca, el cercador múltiple per a tècnics lingüístics
Llancem una nova versió del Multicerca, el cercador múltiple de la cdlpv. Tot i que continua sent un producte igualment artesanal i amb una aparença poc polida —la qüestió de l’estètica encara no l’hem resolta—, amb la nova versió tenim una organització més consistent temàticament que creiem que orientarà millor les cerques, ja que hem disposats els recursos en les seccions següents:

català, històrics, multilingüe, medicina, terminologia, gramàtica, refranys, traducció, espanyol-castellà, portugués, anglés, dret i economia, tècnics, èuscar, francés, italià, toponímia, natura, literatura

L’accés a cada secció s’aconseguix ara directament gràcies a unes noves caixes localitzadores i els botons situats a la banda de dalt de la pàgina. A més, continua havent-hi, com sempre, al començament del quadre de continguts, la secció general que inclou les fitxes de dubtes i terminologia i diverses opcions de Google.

Per a aquells que estan massa acostumats per a canviar de configuració o que la preferixen, mantenim l’accés a la versió clàssica del Multicerca en l’adreça www.einesdellengua.org/Multicerca/entornclassic.htm.

Esperem que la nova versió del Multicerca vos siga encara més útil.

La pederàstia i les murmuracions

La companya Imma Navarro, tècnica lingüística de la Generalitat valenciana, publicà un article d’opinió en el diari Levante (31.03.2010), article interessant des de diversos punts de vista:

La semàntica i el papa

Immaculada Navarro Tomàs

El papa Benet xvi, al sermó del Diumenge de Rams, digué que Déu dóna força per a «no dejarse intimidar por las murmuraciones de las opiniones dominantes». Segons el diccionari de la Real Academia Española, una de les acepcions del terme «murmurar» és «hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo», i una de les acepcions del teme «denunciar» és «dar a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de una actuación ilícita o de un suceso irregular». A través de senzills exemples entendrem com la sinonímia entre denúncia i murmuració resulta impossible: imagine vosté que la policia local de trànsit li posa una «murmuració» de 300 euros per conduir sota els efectes de l’alcohol… O que el cas Gürtel es destapà arran d’una «murmuració» interposada per un ex regidor del pp, o que durant una missa els assitents responen a les interpel·lacions del capellà «denunciant» una oració.

¿Resulta, doncs, que al sermó s’utilitzen eufemismes i les denúncies per abusos sexuals a menors que coneixem gràcies als mitjans de comunicació, s’hi anomenen «murmuraciones», de la mateixa manera que el prelat parla de «efebofilia», terme que evoca la imatge d’un efebus-adolesecent reguapo, que res té a veure amb la imatge que evoca la paraula «pederastia»? Aleshores, el papa, quan era Ratzinguer, que no papa, i, segons explica el New York Times, tapà a un sacerdot nordamericà que abusà sexualment d’unes 200 persones menors d’edat sordes, quin acte va cometre? Sordo-sordoefebofília? Ni aquest terme, ni el terme «efebofilia» no consten, de moment, al diccionari de la Real Academia Española.

En canvi, el terme pederastia sí que el recull el diccionari de la RAE: «Abuso sexual cometido con niños», i resulta que els abusos sexuals són un delicte inclòs al títol VIII del capítol II (art. 181 al 183) de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi penal. I el Codi penal no murmura, tipifica delictes i condemna.

Requisit de competència lingüística

El butlletí Notícia Jurídicas ens envia la informació següent:

Orden FOM/896/2010, de 6 de abril, por la que se regula el requisito de competencia lingüística y su evaluación (boe núm. 89, de 13 d’abril de 2010)

L’Organització d’Aviació Civil Internacional va introduir, mitjançant l’aprovació de l’esmena 164 de l’annex 1 (llicències al personal) del Conveni sobre aviació civil internacional de 7 de desembre de 1944, el requisit de competència lingüística per a pilots d’avió i helicòpter i per als controladors de trànsit aeri. Això suposa l’exigència de parlar i comprendre l’anglés o l’idioma utilitzat per l’estació terrestre amb què es produïxen les comunicacions radiotelefòniques.

I podem llegir en l’ordre esmentada:

En Espanya, exclusivament es practicaran anotacions del nivell de competència lingüística en anglés i en castellà.

Era previsible, ¿no?, això és eixa Espanya, ¿no?

Beques d’assessor lingüista en RTVV

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 29 de març de 2010, de la Direcció General de l’entitat pública Radiotelevisió Valenciana (RTVV), per la qual es convoquen 70 beques per a la realització de pràctiques professionals de periodisme, producció, realització, informàtica, operadors, especialistes en teletext, assessor lingüista i documentació. [2010/3653] (docv, núm. 6.238, de 01.04.2010)
– vegeu text