La nova presidència de l’AVL

Amb un poc de retard ens fem ressò dels resultats electorals en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Segons la mateixa avl (18.11.2011):

Ramon Ferrer ha rebut el vot de dotze dels vint membres, mentres que l’altre candidat a la presidència, Manuel Pérez Saldanya, n’ha obtingut cinc. Els tres acadèmics restants han votat en blanc. L’abraçada entre els dos candidats en acabar la votació ha reflectit l’ambient de cordialitat que ha imperat al llarg de la campanya electoral dins de l’avl. «Després de deu anys, ací no hi ha diferències i esta realitat cal traslladar-la a la societat perquè ens conega millor», ha expressat el nou president.

Igual com en l’elecció de Ramon Ferrer, només ha sigut necessària una votació per a elegir el càrrec de vicepresident. Josep Palomero, amb onze vots, ha superat la candidatura d’Antoni Ferrando, que també aspirava a la Vicepresidència. Més clara la sigut l’elecció de Verònica Cantó, que, amb catorze vots, revalida la seua continuïtat en el càrrec de secretària de la institució normativa. Les dos vocalies que completen la Junta de Govern de l’avl seran ocupades pels acadèmics Emili Casanova i Josep Lluís Doménech.

La nova gestió lingüística en la Generalitat valenciana

El diari El País (17.11.2001) es fa ressò dels moviments orgànics en la Generalitat que poden afectar la tasca professional dels tècnics i tècniques lingüístics de l’administració valenciana:

El Consell prescinde de traductores en las consejerías

F. S. – Valencia – 17/11/2011

El Consell ha eliminado la figura de los traductores en las consejerías, un colectivo formado por 71 «técnicos medios de Promoción Lingüística de la Comunidad Valenciana» que se encargaban —desde la aprobación, hace 25 años, de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià— tanto de la traducción de textos como de la promoción del uso de la lengua propia en los distintos departamentos. A partir de ahora, todos estos funcionarios pasarán a desempeñar sus funciones en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, en la que ya trabajaban 25 de ellos.

I el dia 19.11.2011 amplia el comentari sobre la situació, que coincidix amb les eleccions en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua:

La Generalitat, a contracorriente

El nuevo presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramón Ferrer, elegido ayer, explicó que en su relación con la Generalitat la institución buscará, «desde su independencia como Acadèmia, una colaboración en todo lo que mejore la política lingüística». Y no desveló mucho más de su programa futuro. Pero parece que la AVL seguirá pugnando con un Consell que a veces parece que va a contracorriente en el tema de la lengua. Ayer mismo, la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià, que aglutina a técnicos de promoción lingüística de la Generalitat, unos 71 funcionarios que trabajaban en las distintas consejerías y ahora han sido reubicados en la de Cultura, envió un texto a la AVL en el que critica la política de la Generalitat, que ha «destruido la red de promoción en las consejerías» y cercena su trabajo como traductores.

Sembla que la nova gestió lingüística en la Generalitat valenciana volen que depenga del resultat de passar els texts pel traductor automàtic Salt.

L’anormalització a Dénia

El company tècnic lingüístic de l’Ajuntament de Dénia fa la seua faena ben feta, però hi ha polítics que preferixen incomplir les lleis i, això sí, que no es sàpia, com ara l’alcaldessa de Dénia pel Partit Popular Ana Kringe (Información.es, 14.11.2011):

Expedientan al técnico de Normalització de Dénia por criticar que no se use el valenciano

El gobierno del PP amenaza con despedirlo por un informe que advierte de que los rótulos comerciales infringen la Llei d’Ús

Alfons Padilla

Enfrentado a una posible falta muy grave que incluso puede acarrearle el despido por hacer su trabajo. En esa situación está el técnico superior de Normalització Lingüística de Dénia, Josep Andrés Torres, a quien el ayuntamiento, a instancias de la alcaldesa, Ana Kringe, del PP, ha abierto expediente disciplinario por realizar un informe en el que advertía de que los nuevos rótulos comerciales y turísticos de la campaña municipal Dénia Shopping incumplen la Llei d’Ús y Ensenyament del Valencià, así como varias disposiciones legales de la Generalitat sobre promoción del valenciano. Que estas señales prácticamente han desterrado el valenciano salta a la vista. Además, se utilizan mal los topónimos e incluso hay errores graves de ortografía.

Pero, en lugar de preocuparse por fomentar el valenciano y corregir las faltas, el gobierno de Dénia parece que ha puesto todo su empeño en castigar al trabajador. Y eso que el técnico, a quien primero avisó de que en los rótulos predominaba abrumadoramente el castellano (las señales horizontales están sólo en este idioma), fue a la alcaldía. Lo hizo a finales de 2010 y pidió un cedé de los carteles para poder corregirlos. No hubo respuesta.

[…]

Podeu anar a Dénia i fer queixes per la retolació incorrecta, o mirar el web de l’Ajuntament de Dénia, que conté en la versió en valencià documentació únicament en castellà (com ara la normativa municipal). Les queixes les podeu enviar al mateix ajuntament o al síndic de greuges.

El nom oficial de Guadasséquies

Com que ha desaparegut el cidaj de la Generalitat valenciana i la informació que dóna el servei alternatiu del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana és poc precisa, ens assabentem a través dels Flaixos d’actualitat (núm. 80, 02.11.2011) de la Generalitat de Catalunya de l’oficialització del nom valencià de Guadasséquies:

Decret 155/2011, de 21 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Guadasequies per la forma exclusiva en valencià de Guadasséquies. [2011/10757] (docv número 6.636, 24.10.2011; [pdf])