Intel·lectuals impositius

Una colla d’intel·lectuals hispanoparlants han elaborat un manifest en defensa del castellà, defensa que consistix en impedir la igualtat de dret dels ciutadans que desitgen fer ús de qualsevol de les llengües oficials del seu país. En eixe sentit, tracten d’imposar una llengua que diuen comuna, obviant que ja fa segles que és imposada per les armes o mitjançant instruments legals —que no designarem, és clar, justícia— i que, simplement, eixa situació de privilegis dels castellanoparlants i de discriminació i marginació permanent dels altres parlants són els factors que els ha dut, com xiquets malcriats, a concloure que les altres llengües no servixen més que per a torcar botes, fent un paral·lelisme amb una expressió coneguda en societats racistes.

No faré ara la faena de traduir el manifest, que podeu localitzar en El País (23.06.2008), ni la notícia que van elaborar en el mateix diari, però són referències que els tècnics lingüístics han de tindre presents, és clar.

Només afegiré que, atesa la matraca permanent en les notícies d’eixe diari referides als milions de parlants de castellà, als èxits d’eixa llengua en la seua conquesta de tots els àmbits del món, notícies que no solen brillar pel rigor ni per la reflexió sobre si això és mínimament positiu per a la humanitat, tinc seriosos dubtes sobre l’honradesa intel·lectual de molts periodistes, més encara perquè els articles d’alguns altres professionals són una referència de tot el contrari, com ara la faena que fan Soledad Gallego-Díaz o Vidal-Beneyto. Curiosament, esta setmana Josep Ramoneda fa un toc ben expressiu sobre estes qüestions en el seu article «La negación del nacionalismo español».

Flaixos sobre el català a l’ensenyament de les Illes Balears

Els Flaixos número 16 (17.06.2008) ens informen sobre la regulació de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament a les Illes Balears:

S’ha publicat el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008; [pdf]). Aquesta disposició estableix, en l’article 6, que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua de l’ensenyament, i en regula l’ús com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’educació infantil, l’educació primària, i de l’educació secundària obligatòria. Així mateix, aquest Decret deroga, entre altres disposicions, l’Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals, a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics.

La identitat nacional i la llengua, segons el CIS 2007

El Centro de Investigaciones Sociológicas (cis) féu una enquesta sobre la «identitat nacional» en el 2007, dades que hem conegut ara. El diari El País (23.06.2008) feia la seua faena en un titular:

El 60% dels valencians té el castellà com a primer idioma

El 55% diu que es sent tan espanyol como valencià, segons una enquesta del CIS

Però, com és comprensible, el que cal per a entendre una mica l’estat actual del nostre país és vore les dades de l’enquesta. Només destacarem els tres quadres següents amb les dades del País Valencià:

 • Pregunta 29: ¿Qué lengua se hablaba en su casa cuando era Ud. un/a niño/a habitualmente?
    % (N)
  La lengua de mi comunidad autónoma 28.8 (173)
  Castellano 60.8 (365)
  Las dos lenguas 9.5 (57)
  Otra lengua 0.8 (5)
  TOTAL 100.0 (600)

 • Pregunta 30: Respecto al catalán/valenciano/euskera/gallego, ¿podría decirme si…?
    | No | N.C. | (N)
  Lo entiende 94.7 | 5.3 | — | (600)
  Lo habla con fluidez 55.7 | 44.2 | 0.2 | (600)
  Lo lee 62.3 | 37.5 | 0.2 | (600)
  Lo escribe 35.7 | 64.2 | 0.2 | (600)

 • Pregunta 31: Y si alguien le preguntara, ¿diría Ud. que es más bien castellano-parlante o más bien (lengua C.A.)-parlante?
    % (N)
  Más bien castellano-parlante 60.5 (363)
  Más bien lengua autonómica-parlante comunidad 21.7 (130)
  Bilingüe 17.5 (105)
  Ninguna de las anteriores 0.2 (1)
  N.C. 0.2 (1)
  TOTAL 100.0 (600)
 • Campanya de lectura en valencià

  Josep Cortés i Roig ens envia informació sobre una campanya que promou la lectura en valencià:

  Hi ha molts motius per a llegir en valencià, i un és per a conéixer-nos millor. Amb aquesta filosofia pràctica, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura enceta la tercera edició de la campanya «Llegir en valencià». Enguany, la col·lecció de llibres (13 en total) estarà formada per textos divulgadors sobre la gastronomia, les festes, els refranys, l’economia, l’art, la llengua, els personatges i la cultura dels valencians. Els textos, elaborats expressament per a l’ocasió per periodistes i supervisats per experts en cada matèria, es distribuiran els caps de setmana en els diaris Levante-EMV i El Mundo.

  La col·lecció comença hui divendres 20 de juny, amb el repartiment gratuït del llibre Les nostres festes en els diaris Levante-EMV i El Mundo.

  L’IEC i els francesos impostats, les Corts valencianes i l’apartheid valencià

  Ens informa el diari Avui (18.06.2008) que l’IEC ha reaccionat davant el comunicat de l’Acadèmia Francesa (veg. dtl, 17.06.2008):

  L’IEC exigeix a París una rectificació de l’Académie Française per la seva càrrega contra el català

  L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha exigit durant un acte a París que l’Académie Française «rectifiqui» en referència a la càrrega contra la llengua catalana de la setmana passada, segons ha informat l’institut

  I ara hauríem de poder pensar que avl pot ser que demane també explicacions identitàries als francesos, tan aficionats com són als incendis identitatris els pròcers més reaccionaris que seuen a l’hemicicle valencià. No serà este el cas. En canvi, Josep Lluís Doménech (acadèmic de l’avl) es mostrava molt indignat en el setmanari El Punt d’esta setmana amb la presidenta de les Corts, que féu només en castellà el seu discurs de commemoració del quart de segle de la institució:

  […] Arribe a pensar moltes vegades que això és el que es pretén des de moltes instàncies, que ens convertim en un gueto en la nostra pròpia terra. Vosté està una mica cabrejat, senyor Doménech. No senyor, no. N’estic fart. Fart i indignat. En fi, que fa igual que l’acte s’haguera fet a València que a Burgos o a Buenos Aires. Ja veus. I ací no ha passat res. ¿Què hem celebrat, doncs? Perquè a Sud-àfrica ningú celebrava l’apartheid. […]

  Oposicions per a TMPL de la UPV i docents

  El cidaj ens fa arribar la informació següent:

  • RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos, la data i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística, pel sistema de concurs oposició (convocatòria del dia 18 d’octubre de 2007, DOCV del dia 25 d’octubre de 2007) (codi: 2007/P/FC/C/11). [2008/7404] (docv núm. 5.786, de 17.06.2008)
   […] Data de realització del primer exercici: 10 de juliol de 2008
   Hora de realització del primer exercici: 10:00 hores
   Lloc de realització: Aula B5 de l’ETSE de Telecomunicació (planta baixa)
   […]

   – vegeu text

  • Conselleria d’Educació. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de juny de 2008, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2008/7490] (docv núm. 5.786, de 17.06.2008)
   – vegeu text

  Les identitats impostades

  Com a tècnics lingüístics ens interessa el que diuen les acadèmies del ram. Hui, segons el diari Avui (17.06.2008) podem delitar-mos ben a gust:

  L’Acadèmia francesa ataca les llengües “regionals”

  Carrega contra l’esmena aprovada pels diputats perquè la Constitució reconegui el català, el basc i el bretó com a “patrimoni de França” i n’exigeix la retirada

  Podeu llegir més extensament la declaració de l’AF en català en el bloc A la taula i al llit…. La reproduïm tot seguit en francés, perquè a voltes convé conéixer-los en versió original:

  (Cette déclaration a été votée à l’unanimité par les membres de l’Académie française dans sa séance du 12 juin 2008).

  Depuis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France. Par un juste retour, notre Constitution a, dans son article 2, reconnu cette évidence : « La langue de la République est le français ».

  Or, le 22 mai dernier, les députés ont voté un texte dont les conséquences portent atteinte à l’identité nationale. Ils ont souhaité que soit ajoutée dans la Constitution, à l’article 1er, dont la première phrase commence par les mots : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », une phrase terminale : « Les langues régionales appartiennent à son patrimoine ».

  Les langues régionales appartiennent à notre patrimoine culturel et social. Qui en doute ? Elles expriment des réalités et des sensibilités qui participent à la richesse de notre Nation. Mais pourquoi cette apparition soudaine dans la Constitution ?

  Le droit ne décrit pas, il engage. Surtout lorsqu’il s’agit du droit des droits, la Constitution.
  Au surplus, il nous paraît que placer les langues régionales de France avant la langue de la République est un défi à la simple logique, un déni de la République, une confusion du principe constitutif de la Nation et de l’objet d’une politique.

  Les conséquences du texte voté par l’Assemblée sont graves. Elles mettent en cause, notamment, l’accès égal de tous à l’Administration et à la Justice. L’Académie française, qui a reçu le mandat de veiller à la langue française dans son usage et son rayonnement, en appelle à la Représentation nationale. Elle demande le retrait de ce texte dont les excellentes intentions peuvent et doivent s’exprimer ailleurs, mais qui n’a pas sa place dans la Constitution.

  Corpus oral dels sis dialectes catalans

  Segons ens informa Xavier Rull a través d’InfoZèfir:

  El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona ha editat el CD Corpus oral dialectal.

  Aquest CD ha estat elaborat per Joaquim Viaplana, Maria-Rosa Lloret, Maria-Pilar Perea i Esteve Clua. Conté informació sobre morfologia i fonètica dels 6 dialectes catalans (amb entrevistes fetes a tots els caps de comarca entre el 1994 i el 1996). Aquestes dades es poden localitzar amb el cercador que conté el CD. És una eina útil per a la recerca dialectal però també per a la docència.

  Podeu trobar més dades en el web del projecte.

  Tres propostes de traducció i docència

  Una mica de colp ens han arribat tres propostes interessants:

  1. De Marta Torres Vilatarsana (InfoZèfir, 13.06.2008):

   Una companya que col·labora en la preparació del seminari sobre la traducció de Vilanova (març 2009) busca traductors especialitzats en l’àmbit de la traducció de publicitat. La llengua d’origen pot ser qualsevol; la d’arribada, preferentment català.

   Les persones que estiguin interessades a participar-hi li poden escriure directament a l’adreça eva.espasa@uvic.cat.

   Font: Ariadna Martín

  2. De Xavier Rull (InfoZèfir, 13.06.2008):
  3. Ha sortit la convocatòria per a la selecció de professorat de català a les universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per al curs 2008-2009.

   Es pot llegir a: [pdf]

   Amb aquesta convocatòria s’’inicia el procés de selecció dels futurs professors de català a les universitats en què la plaça ha quedat vacant. El termini de presentació de sol·licituds és del 14 al 28 de juny. Caldrà que les persones aspirants emplenin el formulari en línia que trobaran al web de l’Institut Ramon Llull i adjuntin la documentació requerida.

  4. I de Magdalena Ramon (InfoZèfir, 13.06.2008):

   El Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears obre un termini perquè les persones interessades a formar part de la borsa de treball per cobrir, temporalment, les necessitats específiques del Servei d’Ensenyament i Dinamització Lingüística, o que vulguin actualitzar el seu expedient, puguin presentar la sol·licitud i la documentació.

   Vegeu la Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de dia 27 de juliol de 2006, publicada al BOIB núm. 111, de 8 d’agost de 2006.

   El període per presentar la sol·licitud i la documentació és del 13 al 30 de juny de 2008.
   Podeu descarregar d’Internet la resolució i el model de sol·licitud per a aquesta convocatòria.

   Servei d’Ensenyament i Dinamització Lingüística
   Consorci per al Foment de la Llengua Catalana
   i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears
   Tel.: 971 17 63 55