Intèrprets personals i drets lingüístics

El diari El País (31.07.2008) reproduïx una notícia de l’agència Efe:

Una ciutat flamenca obliga a dur intèrpret

L’Ajuntament de Zaventem, localitat flamenca de 29.000 habitants de la perifèria de Brusel·les, ha demanat als veïns que no dominen el neerlandés que facen els tràmits acompanyats d’un intèrpret. Un 70 % dels veïns són flamencs i la resta es dividixen entre francòfons i estrangers.

Deu ser una iniciativa internacional de Savater, Vargas Llosa i Santiago Grisolía a fi que les majories no es vegen destorbades pels parlants de llengües «poc comunes». Curiosament, això és el que passa també en Espanya, per exemple, allà pel cantó dels organismes de justícia com ara l’Audiència Nacional espanyola, i això si te’l volen posar, que, si és que no, doncs, com si sentiren ploure.

Per sort, hi ha alguns països d’expressió democràtica una mica més civilitzada (el País Basc, Galícia, Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià), on l’administració pública treballa —només, ¡ai!— en les dos llengües oficials dels seus ciutadans, els quals han decidit tindre eixos drets lingüístics.

Oferta de l’IEC: Diccionari manual de la llengua catalana

Xavier Rull informa a través de la llista Infozèfir de l’oferta laboral següent:

Convocatòria de tres places de redactor/a per al Diccionari manual de la llengua catalana
(Ref. DCM/01)
(Secció Filològica, Institut d’Estudis Catalans)

Bases de la convocatòria: [pdf]


L’Institut d’Estudis Catalans convoca tres places de redactor/a per a col·laborar en l’elaboració de la segona edició del Diccionari manual de la llengua catalana.

La funció principal que s’ha d’exercir en aquest lloc de treball consisteix en la redacció d’articles de diccionari.

Requisits:

 • Ésser titulat/ada superior, preferentment llicenciat/ada en filologia catalana, lingüística o estudis similars.
 • Tenir un alt domini de l’expressió escrita i de la normativa de la llengua catalana.
 • Tenir coneixements aprofundits com a usuari/ària d’eines d’ofimàtica (bases de dades, tractament de textos…).
 • Tenir experiència en l’anàlisi descriptiva del lèxic.
 • Acreditar experiència en l’elaboració de diccionaris o haver participat en projectes lexicogràfics.
 • Tenir aptituds per al treball en equip i bona capacitat d’anàlisi i de síntesi.

Mèrits:

 • Estar en possessió del diploma d’estudis avançats o del títol de doctor en filologia.
 • Acreditar un nivell alt d’anglès i francès.
 • Tenir formació complementària en el camp de la lexicografia.
 • El contracte serà per obra o servei, amb una jornada de 37,5 hores setmanals i una retribució negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.

  Les persones interessades s’han d’adreçar per escrit al Departament de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans, bé sigui per carta (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), bé sigui per correu electrònic (recursos.humans@iec.cat), i han d’adjuntar el currículum complet i un certificat de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats. En l’escrit de la sol·licitud s’ha de fer constar la referència DCM/01.

JQCV: superior i correcció de textos

El cidaj ens envia la informació següent:

 • RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos. [2008/9267] (docv núm. 5.815, de 28.07.2008)
  – vegeu text

Enquesta de l’AVL i ajudes a empreses

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Acadèmia Valenciana de la Llengua. Procediment obert 1/2008. Servicis d’enquesta sobre l’ús del valencià en les universitats públiques valencianes. [2008/9062] (docv núm. 5.812, de 23.07.2008)
  – vegeu text
 • RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2008, de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2008. [2008/8981] (docv núm. 5.814, de 25.07.2008)
  – vegeu text

Ofertes laborals en l’UPC i l’IEC

Xavier Rull ens informa a través d’Infozèfir de les ofertes laborals següents:

 • Es convoca una plaça de tècnic/a a mitja jornada, amb caràcter temporal, per a l’àrea de formació lingüística del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

  Funció principal: formació en llengua catalana i habilitats comunicatives, tant presencialment com a distància per mitjà de la plataforma de la Universitat.

  Els detalls de la plaça es poden trobar ací.

  El termini de presentació de sol·licituds és el 5 de setembre de 2008.

  Font: Servei de Llengües i Terminologia (upc)

 • Oferta de feina: l’Institut d’Estudis Catalans cerca corrector.

  Bases en [pdf]

 • JQCV: grau mitjà i llenguatge administratiu

  El cidaj ens envia la informació següent:

  • RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu. [2008/8866] (docv núm. 5.810, de 21.07.2008)
   – vegeu text

  Ajudes a associacions, entitats locals i centres escolars.

  El cidaj ens envia la informació següent:

  • RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [2008/8389] (docv núm. 5.807, de 16.07.2008)
   – vegeu text
  • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d’Educació, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d’ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2008/9046] (docv núm. 5.810, de 21.07.2008)
   – vegeu text
  • Conselleria d’Educació. RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2008, de la secretària autonòmica d’Educació per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2008. [2008/8890] (docv núm. 5.811, de 22.07.2008)
   – vegeu text

  França obri la seua constitució als catalans

  Montse Higueras ens envia a través d’Infobressola la notícia següent:

  El parlament francès aprova el reconeixement del català a la constitució

  L’assemblea i el senat s’han reunit a Versailles per aprovar definitivament la reforma constitucional

  S’ha aprovat per un sol vot per sobre del mínim necessari

  El parlament francès reunit en congrés a Versailles ha aprovat aquesta tarda el paquet de reformes de la constitució proposades per Nicolas Sarkozy.

  Entre els punts que hi són continguts, hi ha la inclusió del reconeixement de les ‘llengües regionals’, entre les quals hi ha el català, a l’article 75. El text reformat ha rebut el vistiplau per 539 vots a favor i 357 en contra, de tal manera que s’han superat per tan sols un vot les tres cinquenes parts necessàries per aprovar el text.

  En total eren convocats al congrés de Versailles 906 parlamentaris: 576 diputats i 330 senadors. El primer ministre francès, François Fillon, ha obert la reunió a primera hora de la tarda amb una crida ‘a la responsabilitat i la cohesió’ i després han pujat a la tribuna els oradors dels grups de l’assemblea i del senat, que han explicat la seva posició respecte a la reforma.

  El portaveu del Partit Radical d’Esquerra (pre), el senador Jean-Michel Baylet, ha confirmat en la seva intervenció al congrés que la consigna del seu grup era votar favorablement a la reforma, fet que ha resultat decisiu per a l’aprovació final gràcies als quinze senadors dels quals disposa el pre. Jacques Lang ha estat l’únic parlamentari socialista que ha votat a favor.

  El català de Felip Puig i de José Montilla

  «Sobre les paraules de Felip Puig» és una carta del lector Ferran Suay, professor de psicobiologia de la Universitat de València que podem afegir als nostres instruments de reflexió.

  Hi ha a voltes declaracions més o menys banals davant les quals estem bastant desarmats, sobretot si provenen de persones que pretenen conjuminar (inconscientment) comportaments oposats. En eixe cas ens podem preguntar, com fa Ferran Suay:

  b) Per contra, el senyor Puig no considera que les persones que parlen sempre en castellà, a Catalunya, siguen integristes lingüístics, ja que té amics que es veu que s’integren dins d’aquesta categoria (per quin motiu —sinó— s’hi comunicaria el senyor Puig en castellà?).

  La resta de l’article en indirecte.cat.

  Borsa de tècnics lingüístics en Mutxamel: grup A2

  Ferran Isabel envia a través d’Infozèfir la convocatòria següent:

  Borsa de tècnic en normalització a Mutxamel

  L’Ajuntament de Mutxamel convoca proves de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic en Normalització i Dinamització Lingüística.

  El termini de presentació d’instàncies serà de deu dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

  Font: bopc (18.07.2008; [pdf])