Oposicions de secundària, escoles d’idiomes, música, arts escèniques i FP

El cidaj ens informa de la convocatòria següent:

ORDE de 15 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. [2008/4864] (docv núm. 5.748, de 23.04.2008)
– vegeu text

Llengua i Ús, 41

Ha aparegut el número 41 de la revista Llengua i Ús. Alguns articles són:

Els estudis d’implantació de la terminologia des d’una perspectiva sociolingüística [pdf]

Marina Nogué Pich Universitat de Barcelona
F. Xavier Vila i Moreno Universitat de Barcelona

Tot i el seu interès interdisciplinari, l’anàlisi de l’ús real de la terminologia ha romàs força inexplorat fins fa poc temps, especialment pel que fa a l’ús oral. El TERMCAT ha presentat recentment les primeres exploracions d’aquest tipus fetes per al català, amb uns estudis elaborats pels autors d’aquest article, vinculats al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-PCB/UB) i a la Xarxa Cruscat (Coneixements, Representacions i Usos del Català), de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest article descriu les principals característiques i conclusions dels estudis elaborats.

Competència lingüística: un objectiu a fixar [pdf]

Bernat Joan Secretaria de Política Lingüística

L’article aborda la importància de la competència lingüística de les persones en un entorn que progressivament esdevé multilingüe. S’hi descriu el procés de Lisboa i l’impacte del plurilingüisme en el futur del català. També s’hi esbossa la proposta de pacte nacional per les habilitats lingüístiques.

Context i transversalitat de la política lingüística com a política pública [pdf]

Paquita Sanvicén Secretaria de Política Lingüística

La importància del context i la conveniència d’un enfocament transversal són les claus de l’article, que analitza les transformacions demogràfiques, socials i tecnològiques dels darrers anys a Catalunya i l’impacte que han tingut sobre una política lingüística que ha d’orientar-se al benestar de les persones. Per aconseguir-ho, i d’acord amb el criteri de transversalitat, és necessària una gran implicació d’empreses, institucions, agents socials i col·lectius.

Per una política lingüística responsable: una visió des de l’ètica política [pdf]

Elvira Riera Gil Secretaria de Política Lingüística

Anàlisi sobre política lingüística, ètica i responsabilitat. L’article indaga en la relació entre diversitat cultural i models polítics per aprofundir en conceptes clau per a a la planificació lngüística en l’administració pública com són la igualitat i l’equitat. Així mateix, s’exposa l’aportació de la teoria política a la diversitat lingüística per extreure’n conclusions que poden ajudar a orientar la tasca dels planificadors. El treball conclou amb l’exposició d’una proposta de bases per a una política lingüística responsable a Catalunya.

Des del català cap a altres llengües

La comunitat de blocs en català Bloctum ha creat una eina que permet la traducció automàtica del web o del bloc a l’anglés, al castellà i al francés. Els codis dels enllaços que generen les pàgines amb la traducció són els següents:

 • <a href=”http://amarillas.cmact.com/trad/catala-angles.php” target=”_blank”><img src=”http://amarillas.cmact.com/trad/en.gif” border=”0″></a>
 • <a href=”http://amarillas.cmact.com/trad/catala-castella.php” target=”_blank”><img src=”http://amarillas.cmact.com/trad/es.gif” border=”0″></a>
 • <a href=”http://amarillas.cmact.com/trad/catala-frances.php” target=”_blank”><img src=”http://amarillas.cmact.com/trad/fr.gif” border=”0″></a>

Aixó dóna lloc a les icones d’enllaç següents (que podeu polsar i comprovar si fucionen):

Segons ells mateixos expliquen, els problemes que dóna el javascript per als usuaris no informàtics els va motivar a buscar una solució més simple, i així, «vam desenvolupar aquesta solució, amb la qual només cal afegir un enllaç en una pàgina, a diverses, o a totes; no s’ha de fer cap més canvi.» Segurament l’eina és millorable en algun punt bàsic (per exemple, no admet les dos possibilitats d’accentuació interés / interès) i en altres, però és un recus ben pràctic i que aporta una solució a una necessitat fonamental en un espai de comunicació i difusió com és Internet.

Revistes per Internet amb Zinio

Segons informa el diari Pàgina26 (23.04.2008):

Des de dilluns fins a aquest dissabte, podeu subscriure-vos debades a un seguit de revistes que formen part de l’Associació de Publicacions Periòdiques en català (appec). Heu de d’anar fins a quiosc.cat i allà triar les publicacions que us agraden. Entre l’oferta us destaquem Benzina, publicació que se centra en l’actualitat del cinema i de la literatura. L’Avenç és una publicació d’història però que també reflexiona sobre la cultura en general. Enderrock, Folc o Jaç se centren en el món de la música. Diagonal opta per les religions, Ebén. Interiors, pel disseny i la decoració. Si vols millorar el teu nivell de valencià, no ho dubtes, la teua opció és Llengua Nacional. Heu de triar tres revistes i tot seguit omplir un formulari amb les vostres dades. Una volta heu emplenat el document de registre, us heu de descarregar el lector Zinio, el quiosc internacional de revistes més estés al món i des del qual a partir d’ara també es poden adquirir aquesta trentena de revistes de l’APPEC.

Flaixos de cinema subtitulat en català

Els Flaixos d’actualitat ens informen de dos noves pel·lícules substitulades en català:

El 25 d’abril s’estrenen dues noves pel·lícules en català: Rudy, un porquet de carreres, doblada en català, i Things We Lost in the Fire (Coses que vam perdre amb el foc), en versió original subtitulada en català.

Podeu consultar més informació sobre aquestes pel·lícules i sobre la cartellera de cinema en català a:

Agenda de cinema en català

Ajudes de l’AVL i premis de la Generalitat d’assaig, fogueres i barraques

El cidaj ens envia la informació següent:

 • RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord de la Junta de Govern, de 4 de març de 2008, pel qual s’adjudiquen les ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians de l’exterior corresponents a la convocatòria de 2008. [2008/4153] (docv núm. 5.743, de 16.04.2008)
  – vegeu text

 • RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord de la Junta de Govern, de 4 de març de 2008, pel qual s’adjudiquen les ajudes per a cursos de valencià adreçats als immigrants corresponents a la convocatòria 2008. [2008/4154] (docv núm. 5.743, de 16.04.2008)
  – vegeu text

 • RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord de la Junta de Govern, de 19 de febrer de 2008, pel qual s’adjudiquen les ajudes a les beques per a fer treballs d’investigació sobre el valencià corresponent a la convocatòria de 2008. [2008/4156] (docv núm. 5.743, de 16.04.2008)
  – vegeu text

 • ORDE de 14 de març de 2008 de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases i es convoquen els premis d’Assaig de la Generalitat. [2008/4528] (docv núm. 5.745, de 18.04.2008)
  – vegeu text

 • ORDE de 3 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2008. [2008/4657] (docv núm. 5.746, de 21.04.2008)
  – vegeu text

Correccions per a l’IEC

Xavier Rull ens informa a través d’InfoZèfir de l’oferta laboral següent:

Col·laboracions externes de correcció de textos a l’IEC

L’Institut d’Estudis Catalans cerca correctors i correctores autònoms per a corregir publicacions de l’Institut des del punt de vista lingüístic i ortotipogràfic.

El perfil del corrector/a de textos extern de l’IEC és el següent:

— Ésser titulat/ada superior, preferentment, llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català.

— Haver seguit un curs de correcció de textos en una entitat de prestigi reconegut.

— Haver obtingut el certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits de la Generalitat de Catalunya (antic nivell K de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent.

— Tenir experiència en la correcció de textos d’especialitat, tant científics com humanístics.

— Estar donat d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

Si voleu col·laborar externament com a corrector/a de textos de l’Institut d’Estudis Catalans i teniu els requisits damunt especificats, envieu el currículum a l’adreça electrònica correccio.externa@iec.cat.

Paremiologia catalana i multilingüe

Víctor Pàmies ens envia la informació següent:

Víctor Pàmies, lingüista i paremiòleg de Vallromanes, acaba de compartir des del seu blog sobre paremiologia catalana un vocabulari multilingüe sobre paremiologia, la ciència que estudia els refranys

Víctor Pàmies és un lingüista afincat a Vallromanes que s’ha especialitzat en l’estudi de la paremiologia catalana. A poc a poc ha anat bastint un complet espai sobre paremiologia catalana amb diversos blogs especialitzats i diversos materials audiovisuals, que podeu consultar des del portal refranys.com.

A la seva formació de lingüista cal afegir-hi la de terminòleg, àmbit en què col·labora des de fa més d’una dècada als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, i quan tot just acaba de cursar el Màster online de Terminologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

Amb aquest bagatge ha decidit emprendre l’elaboració d’un vocabulari multilingüe de paremiologia que acaba de compartir i posar a disponibilitat de tothom des del seu portal de paremiologia.

És un vocabulari català de gairebé 150 termes, amb les definicions corresponents i els exemples en els casos que hi escau. El vocabulari es complementa amb els equivalents en castellà, anglès i francès, una introducció exhaustiva, la citació de les fonts consultades i uns índexs per als quatre idiomes del vocabulari que en faciliten la cerca.

Pàmies avança que aquest vocabulari és l’embrió d’una obra molt més ambiciosa: l’enciclopèdia paremiològica que ha començat a elaborar també en línia i que amplia els continguts del vocabulari amb entrades per a obres i autors destacats del folklore català, així com amb altres informacions de caire enciclopèdic.

Víctor Pàmies també és l’autor del primer refranyer català-castellà a Internet, d’un refranyer temàtic i manté des d’agost de 2005 el seu blog Raons que rimen.

InfoZèfir renova el seu web

InfoZèfir, butlletí informatiu sobre llengua catalana, renova el seu web i inclou nous serveis, com ara un apartat amb les noves entrades aparegudes en alguns blocs sobre llengua catalana o un servei RSS.

Segons comenten ells mateixos en el missatge que ha enviat:

Avui s’ha estrenat la web del butlletí InfoZèfir, com a portal complementari del butlletí que s’envia per correu electrònic. Des d’aquest web es pot obtenir informació sobre el butlletí, consultar els últims missatges enviats, cercars missatges antics, així com subsrciure-s’hi o canviar les pròpies opcions de subscripció (com ara ajuntar els missatges en un de sol diari, desactivar la recepció de missatges, etc.).

El portal web ofereix, així mateix, informació sobre la llista de distribució per a professionals de la llengua catalana, Zèfir, que
actualment compta amb 894 persones subscrites.