Termes nous en el DOGC núm. 9.034

Novetats terminològiquesRecopilació dels termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del Termcat entre el gener i l’abril del 2023 (dogc número 9.034, 06.11.2023):

[Ciències de la salut] al·lergènic -ca (sin. compl. al·lergogènic -ca), al·lergenicitat (sin. compl. al·lergogenitat), anisakidosi, anisakiosi (sin. compl. anisakiasi), ascariosi (sin. compl. ascariasi), brucel·losi (sin. compl. febre de Malta) campilobacteriosi, ciguatera, criptosporidiosi (sin. compl. criptosporidiasi), escalp, tricuriosi (sin. compl. tricocefalosi, tricuriasi,

[Ciències de la vida] amina biogènica (sin. compl. amina biògena), anisakis, ascàride humana, bacil piociànic (nc: Pseudomonas aeruginosa), biocida, biotoxina marina (sin. toxina marina; sin. compl. ficotoxina), bisfenol A (sigla: BPA), brucel·la, campilobàcter, ciguatoxina, criptosporidi, estanol, estanol vegetal (sin. compl. fitostanol), fumonisines, genotòxic -ca, genotoxicitat, glicòsid cianogènic (sin. compl. glicòsid cianogen), neurotoxicitat, ocratoxines, patulina (sigla: PAT), pseudomònada (sin. compl. pseudomones), reacció de Maillard, saxitoxina, saxitoxines, toxina paralitzant del marisc (sin. toxina PSP), tricocèfal (nc: Trichuris trichiura), tricotecens, zearalenona (sigla: ZEA, ZEN)

[Comunicació. Audiovisuals] televisió a la carta (sin. compl. televisió a demanda, vídeo a la carta (sin. compl. vídeo a demanda; sigla: VOD), vídeo a la carta amb publicitat (sin. compl. vídeo a demanda amb publicitat; sigla: AVOD), vídeo a la carta per subscripció (sin. compl. vídeo a demanda per subscripció; sigla: SVOD), vídeo a la carta per transacció (sin. compl. vídeo a demanda per transacció; sigla: TVOD), vídeo quasi a la carta (sin. compl. vídeo quasi a demanda; sigla: NVOD)

[Dret penal] anàlisi forense, ciències forenses, criminalística, criminalística de camp, criminalística de laboratori, criminalística financera, criminalística informàtica, forense, informe forense, perit forense | perita forense (sin. perit judicial | perita judicial), pèrit forense | pèrita forense, pèrit judicial | pèrita judicial, peritatge forense (sin. peritatge judicial)

[Empresa] auditor forense | auditora forense, auditoria forense, comptabilitat forense, estratègia omnicanal (sin. compl. omnicanalitat)

[Indústria alimentària] aroma (sin. aromatitzant), contaminant de procés, cos estrany, migració, zona de perill (sin. compl. zona de temperatura de perill)

[Informàtica] anàlisi informàtica forense, informàtica forense, plataforma

[Lingüística] anàlisi lingüística forense, jurilingüista, jurilingüística (sin. lingüística jurídica; sin. compl. lingüística del dret), lingüística forense

[Lleure. Turisme] allotjament d’hospitalitat (sin. compl. sofà de franc), cap de sala (sin. compl. maître [fr]), glàmping, implant, lloguer amb tripulació, lloguer sense tripulació, necroturisme (sin. turisme de cementiris), paquet dinàmic, reserva oberta, spa [en], turisme de reunions i congressos (sin. turisme MICE) turisme negre, turistització, vacances a casa, venda millorada, visita guiada gratuïta

[Medi ambient] contaminació genètica, contaminació radioactiva, contaminant orgànic persistent (sigla: COP), ecotòxic -ca, ecotoxicitat, immissió, microplàstic, nanomaterial, nanoplàstic, toxicitat ambiental