Ajudes de l’AVL a l’exterior i en els mitjans

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Resolució de 22 de desembre del 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 28 de novembre del 2008, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians a l’exterior. [2008/15043] (docv núm. 5.923, de 30.12.2008)
  – vegeu text
 • Resolució de 22 de desembre del 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 28 de novembre del 2008, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio i en les publicacions escrites de caràcter local o comarcal, o de temàtica especialitzada. [2008/15044] (docv núm. 5.923, de 30.12.2008)
  – vegeu text

JQCV: grau mitjà i mitjans de comunicació

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 17 de desembre de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació. [2008/14820] (docv núm. 5.921, de 26.12.2008)
– vegeu text

El TSJ valencià valida l’activitat censora de Francisco Camps

Ens assabentem d’una nova sentència del tsj valencià que, és clar, deu ser possible, tot i que mal explicable, tenint en compte el panorama televisiu. Segons l’Avui (23.12.2008):

Acció Cultural recorrerà al Suprem la sentència favorable al tancament de TV3 al País Valencià

El Tribunal Superior de Justícia valencià avala la decisió del govern de Francisco Camps de tancar tres repetidors de la televisió catalana

Esperem que les altes instàncies acaben resolent el judici quan les instàncies polítiques hagen declarat i lamentat menys i fet més, principalment pel cantó del govern de l’estat i del psoe, que és qui dóna les excuses fàcils a l’actuació dels censors valencians.

Diccionaris de videojocs i d’infermeria del Termcat

Marta Torres Vilatarsana ens informa a través de la llista InfoZèfir de les novetats terminològiques següents:

El Termcat publica un diccionari de videojocs en línia

El Termcat ha publicat un nou diccionari en línia, la Terminologia dels videojocs, amb la voluntat de difondre la terminologia d’un sector d’activitat que guanya milers d’adeptes cada dia i que multiplica l’oferta en aquestes dates nadalenques.

En concret, l’obra recull prop de 300 denominacions catalanes amb definició, notes i equivalències en castellà, francès i anglès. S’hi poden trobar termes referents a la creació i la programació (animació d’esquelet, machinima, seqüència cinemàtica, shader), als dispositius de joc i la tipologia dels videojocs (comandament de joc, consola portàtil, joc de simulació, joc en xarxa, joc de trets), a la interacció i les comunitats de jugadors (avatar, món persistent, trobada lan) o a la indústria dels videojocs (publicitat intrajoc, estudi intern, joc de llançament…).

El diccionari ha estat el fruit del treball en equip entre usuaris, terminòlegs i especialistes de l’àmbit universitari i de la indústria, que han col·laborat en l’establiment de la nomenclatura i les definicions que conté l’obra. Entre les noves denominacions normalitzades en llengua catalana destaquen formes com retallada (clipping), eliminació (culling), enemic final (boss), estudi exclusiu (second party studio), filtració (spoiler), joc de gran públic (casual game) i clan o escamot (guild).

La modalitat de consulta s’amplia en aquest cas a un format singular: un videojoc que permet jugar amb la terminologia inclosa i que vol facilitar la difusió de les formes catalanes entre la comunitat d’usuaris. A més, s’ofereix també la possibilitat de descàrrega lliure de la terminologia mitjançant la publicació dels continguts dins un nou títol de la col·lecció Terminologia Oberta, que permet obtenir totes les denominacions dels videojocs en format xml sota una llicència d’ús flexible.

La col·lecció Diccionaris en Línia, en què s’inclou aquest nou recull, aplega repertoris de terminologia específica sobre diversos àmbits d’especialitat, com ara el Diccionari d’infermeria, fruit de la col·laboració entre les institucions infermeres, el Departament de Salut i el Termcat, publicat recentment.

Més informació a www.termcat.cat.

Termcat, Centre de Terminologia. Terminologia dels videojocs [En línia]. Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

Font: TERMCAT
www.termcat.cat

Vint anys de CPNL l’Any Internacional de les Llengües

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 25, 17.12.2008) ens arrepleguen unes quantes dades interessants, sobretot si les llegim des del País Valencià. La primera que destaquem es referix al vinté aniversari del Consorci per a la Normalització Lingüística.

¿Què féiem ací fa vint anys? Fem una cerca en el CIDAJ (usant el terme clau ¡«llengua regional»!: 10 disposicions). Posem que era 1989 —que és l’any en què es creà el consorci—, hi havia la presidència del socialista Joan Lerma i Blasco i en qüestions de política i gestió lingüístiques la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià complia tres anys i el Decret 47/1989 en regulava de nou les funcions. Poca calor.

D’altra banda, una ordre de 17 de juliol de 1989 de Ciprià Ciscar i Casaban establia:

Article únic

Per tal de fer efectiu el dret a usar el valencià en totes les proves de selecció de personal i provisió de llocs de treball de la Generalitat Valenciana, dels organismes que en depenen i de les administracions locals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, les convocatòries hauran d’especificar la possibilitat de realitzar les proves en valencià.

Amb aquesta finalitat les 3/5 parts del total dels membres del tribunal hauran de tenir coneixement escrit i oral del valencià. En qualsevol cas, cada convocatòria haurà de preveure la incorporació als tribunals d’assessors especialistes que asseguren la possibilitat de realitzar totes les proves en valencià.

Ràpidament vam poder comprovar que la resposta «no» era comuna i simple a la pregunta derivable de l’ordre anterior. ¿És possible realitzar la prova en valencià?: «No», responien. ¿La resta?, doncs, poca cosa més que ajudetes, subvencions, certificats de la JQCV, pla d’estudis del valencià… És a dir, els que venien darrere tindrien bona cosa de faena encara.

Ens continuen informant els Flaixos del corrector ortogràfic i gramatical que ha impulsat i finançat la Secretaria de Política Lingüística i que es pot fer servir amb l’OpenOffice, el FireFox, ThunderBird, SeaMonkey i Emacs.

A més, hi ha una novetat editorial a tindre en compte:

Novetats del diccionari: (Diccionari de la llengua catalana, segona edició). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2008. 336 p. (Biblioteca Filològica; LXIII). ISBN 978-84-92583-02-7.

A més d’incloure nous mots, s’hi assenyalen totes i cadascuna de les diferències respecte a la primera edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC, 1995), tal com s’havia fet en aparèixer aquest respecte al Diccionari general de la llengua catalana (DGLC).

També cal llegir l’Informe del Comité d’Experts i la Recomanació del Consell de Ministres del Consell d’Europa sobre l’aplicació de la Carta a Espanya:

Aquests documents, entre altres qüestions, avalen el sistema de conjunció lingüística aplicat en l’ensenyament a Catalunya i recomanen l’establiment d’un marc jurídic per al català a l’Aragó.

Finalment, una disposició valenciana, la Llei 15/2008, d’integració dels immigrants [pdf], que fa referència al coneixement dels idiomes oficials del País Valencià en els articles 7.1, 10.g i h, 20.1.h i 28.2:

[…] Article 7. Contingut del programa voluntari de comprensió de la societat
valenciana

1. El programa voluntari de comprensió de la societat valenciana garantix a la persona immigrant el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, dels seus drets i deures, de l’estructura política, la cultura i els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

[…]

Article 10. Contingut dels plans d’integració

[…]

g) Mesures que garantisquen la plena escolarització dels menors.
Es prestarà especial atenció a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa per presentar retard en l’escolarització o desconeixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, per mitjà de programes d’acollida al sistema educatiu.
h) Mesures que afavorisquen el coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

[…]

Article 20. Servicis que comprén l’acollida
1. Els servicis que comprén l’acollida a les persones immigrants que la requerisquen consistixen a:

[…]

h) Facilitar l’accés a uns coneixements bàsics dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

[…]

Article 28. Educació i integració

[…]

2. Es proporcionaran a les persones immigrants els mitjans per a adquirir el coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, a fi d’adquirir un nivell de competència mínim que els permeta la comunicació necessària i el ple exercici del dret a l’educació.

Enguany s’ha complit també l’Any Internacional de les Llengües, iniciativa de les Nacions Unides. Deu ser per això que la Generalitat valenciana està abocant els diners de tots els valencians en la Casa de les Llengües, un de tants «llocs de treball» que es poden crear i que té una utilitat concreta (Europa Press, 02.12.2008):

El representant d’Iniciativa [del Poble Valencià] ha afirmat que, segons els comptes del Consell, «hi haurà una despesa total de 20.500.000 euros per a 2009, ja que l’empresa sumarà unes pèrdues el pròxim any de 7.804.840 euros», i ha agregat que «la broma de Fabra de carregar-se políticament a Gimeno ens està costant des de 2005 una sagnia de diners públics, mentre diàriament desenes de castellonencs se’n van a l’atur».

IEC: sis places temporals de correcció lingüística

Marta Torres Vilatarsana ens informa a través d’InfoZèfir de l’oferta labora següent:

L’Institut d’Estudis Catalans acaba de convocar sis places de corrector/a per a un contracte amb caràcter temporal (quatre mesos).

Si hi esteu interessat/ada, feu un clic en l’enllaç de sota i podreu llegir la convocatòria corresponent:

Treballar a l’IEC

Font: Unitat de Correcció Editorial
Servei Editorial

També podeu consultar el perfil que vol trobar l’IEC en pdf:

Col·laboracions externes de correcció de textos

L’Institut d’Estudis Catalans cerca correctors i correctores autònoms per a corregir publicacions de l’Institut des del punt de vista lingüístic i ortotipogràfic.

El perfil del corrector/a de textos extern de l’IEC és el següent:

 • Ésser titulat/ada superior, preferentment, llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català.
 • Haver seguit un curs de correcció de textos en una entitat de prestigi reconegut.
 • Haver obtingut el certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits de la Generalitat de Catalunya (antic nivell K de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent.
 • Tenir experiència en la correcció de textos d’especialitat, tant científics com humanístics.
 • Estar donat d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

Si voleu col·laborar externament com a corrector/a de textos de l’Institut d’Estudis Catalans i teniu els requisits damunt especificats, envieu el currículum a l’adreça electrònica correccio.externa@iec.cat.

Valoracions de l’STEPV sobre la STS que valida la filologia catalana

El company Simó Colomer ens ha fet arribar la informació sobre la roda de premsa del sindicat stepv arran de la STS que validava la filologia catalana per a les oposicions del País Valencià (veg. dtl, 02.12.2008). El sindicat fa un repàs al procés d’acreditació dels coneixements lingüístics en les oposicions per a la docència no universitària i, a més, una anàlisi de les possibles conseqüències de la sentència.

En extracte, algunes de les conseqüències, segons el sindicat, són:

 • El Tribunal Suprem consolida el reconeixement del títol de filologia catalana com a acreditació de valencià.
 • La sentència recull les possibilitats no excloents entre elles de les denominacions llengua valenciana i llengua catalana.
 • L’exclusió del títol de filologia catalana en les convocatòries de les oposicions és contrària a dret.
 • El tribunal condemna en costes per primera vegada la Generalitat Valenciana per esta qüestió.
 • El conseller d’Educació pot incórrer en el delicte de prevaricació si persistix en desobeir els manaments judicials.

Podeu llegir la nota completa en el web de l’stepv.


Les dos sentències de Tribunal Suprem que establixen jurisprudència sobre la qüestió:

 • Recurs 6.206/2004 (Universitats d’Alacant i de València) [pdf]
 • Recurs 5.209/2004 (STEPV) [pdf]

Oferta laboral a Barcelona (120 hores)

Joan Vilarnau ens envia a través d’IinfoZèfir la convocatòria següent:

Oferta de feina

El servei lingüístic de Comissions Obreres de Catalunya busca un professor o professora per fer un curs de català de nivell B a Barcelona a partir del 8 de gener. El curs és de 120 hores i es farà els dimarts i els dijous, de 5 a 8 de la tarda.

Les persones interessades ens han de fer arribar el currículum a sl@ccoo.cat.

Font: Dolors Frutos