Resultats de l’oral de la JQCV i premis a fogueres i barraques

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

  • Conselleria d’Educació. RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2008/7857] (docv núm. 5.792, de 25.06.2008)
    – vegeu text
  • RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2008/8015] (docv núm. 5.796, de 01.07.2008)
    – vegeu text

JQCV: resultats provisionals dels coneixements orals

El cidaj ens envia la informació següent:

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2007/14388] (docvnúm. 5 650, de 29.11.2007)
vegeu text