Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Flaixos sobre certificats, convenis i termes del Termcat

El Els Flaixos d’Actualitat (núm. 47, 02.02.2010) ens envien, entre altres, la informació següent:

Convocatòria de proves per a l’obtenció de certificats de català El DOGC núm. 5558, de 2 de febrer de 2010, publica la Resolució VCP/173/2010, de 22 de gener, de convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana […]

Flaixos sobre legislació lingüística, diccionaris i dades sociolingüístiques

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 36, 17.06.2009) ens envien, entre altres, la informació següent:

Els panells de missatges variables de les carreteres estatals

La Resolució d’1 de juny de 2009 (BOE 143, del 13 de juny del 2009 [pdf]), de la Direcció General de Trànsit de l’Estat, per la qual s’aprova el Manual de Senyalització Variable, […]

Flaixos de traducció i interpretació i de base de dades jurídica

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 35, 03.06.2009) ens envien, entre altres, la informació següent:

Convocatòria de proves per a l’habilitació professional per a la traducció i la interpretació jurades 2009

El dogc 5.391, del 2 de juny de 2009, publica la resolució de convocatòria de les proves per a l’habilitació professional per a la traducció i […]

Flaixos d’àrab, premsa i multilingüisme i ús del català en la UE

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 33, 06.05.2009) ens envien, entre altres, les informacions següents:

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’àrab […]

Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’àrab conté informació bàsica sobre la llengua (sobre l’alfabet català, la llengua catalana vista des de la llengua àrab i també alguns aspectes culturals de la […]

Flaixos de requisit lingüístic (Illes Balears) i de toponímia (Catalunya)

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 32, 21.04.2009) ens envien, entre altres, la informació següent:

Regulació de l’exigència del coneixement del català al sector públic sanitari de les Illes Balears

El Butlletí Oficial de les Illes Balears ha publicat el Decret 24/2009, de 27 de març, pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en […]

Flaix de subvencions

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 28, 23.02.2009) ens envien, entre altres, la informació següent:

Subvencions destinades a promoure els usos de la llengua catalana

Amb data 16 de febrer de 2009, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre VCP/38/2009, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a […]

Flaixos sobre traducció jurada, convenis i terminologia dels videojocs i del vi

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 27, 03.02.2009) ens envien, entre altres, les informacions següents:

Proves de traducció i interpretació jurades

S’han publicat els resultats de les proves convocades el 2008.

Es poden consultar a: http://www.gencat.cat/llengua/tij

Conveni per a la promoció de l’ús del català en el sector socioeconòmic

El president de la Confederació de Comerç de […]

Renovació del cens d’entitats i cursos gratuïts

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 26, 19.01.2009) ens envien la informació següent:

S’obre el termini per sol·licitar la inclusió o la renovació en el cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana

Com cada any, per donar compliment a l’Ordre clt/82/2002, de 15 de març, publicada al dogc, núm. 3603, de 26 […]

Canvi de nom: Sant Joan de l’Ènova

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 22, 04.11.2008) ens informen del canvi de nom següent:

S’ha publicat, en el docv núm. 5.875, de 21 d’octubre, el Decret 160/2008, de 17 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de San Juan de Énova per la forma exclusiva en valencià de Sant Joan […]

Flaixos sobre acreditació lingüística

Els Flaixos (núm. 18, 16.07.2008) sobre l’acreditació lingüística del professorat universitari de Catalunya:

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar, l’11 de juny passat, establir el requisit d’acreditar el coneixement suficient de la llengua catana al professorat de totes les universitats integrades en el sistema universitari de Catalunya. El grau de coneixement […]