Flaixos sobre certificats, convenis i termes del Termcat

El Els Flaixos d’Actualitat (núm. 47, 02.02.2010) ens envien, entre altres, la informació següent:

 • Convocatòria de proves per a l’obtenció de certificats de català
  El DOGC núm. 5558, de 2 de febrer de 2010, publica la Resolució VCP/173/2010, de 22 de gener, de convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística.

  El període de sol·licitud d’inscripció és del 8 al 22 de febrer de 2010. Trobareu tota la informació relativa a terminis, dates, certificats convocats i condicions d’examen a: http://www.gencat.cat/llengua/certificats

 • Conveni del Govern de les Illes Balears per ensenyar català als funcionaris de l’Estat
  La Resolució de 15 de gener de 2010 (BOE núm. 22, de 26 de gener de 2010), de l’Institut Nacional d’Administració Pública del Govern espanyol, publica el Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears, per a la formació en llengua catalana del personal de l’Administració General de l’Estat que presta els seus serveis a la comunitat autònoma de les Illes Balears durant l’any 2009. El conveni es pot consultar ací en format [pdf].
 • Nous termes normalitzats
  El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 5.553, de 26 de gener de 2010) publica la llista de termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT durant el segon quadrimestre de 2009. Els termes aprovats pertanyen als àmbits de les ciències de la vida i de la salut, educació, electrònica i telecomunicacions, enginyeria química, esports, fusteria, gastronomia i alimentació, música, política i sociologia i ramaderia.

  Podeu consultar la Resolució a: http://www.gencat.cat/diari/5553/10012118.htm

Els termes aprovats pel Termcat són els següents:

àcid xalmúgric, aliment de gran quilometratge, aliment modificat genèticament, aliment transgènic, alliberament assistit, autoclavable, autoclavar, autoclavatge, bastidor, complex d’Adonis, cultiu, diàleg a tres, encimbellament, flexiseguretat, fluctuació del senyal, gammapatia, guetització, guetitzar, malaltia òrfena, medicament orfe, miratge, música d’espera, oli de xalmugra, organisme modificat genèticament, organisme transgenic, ortorèxia, ovoscopi, pas, planxa de vela ràpida, proteïna de fluorescència verda, proteïna de membrana, proteïna transmembrana, quasiespècie, quilometratge alimentari, senyal, síndrome del declivi, so de línia lliure, so de línia ocupada, so de trucada entrant, so de trucada sortint, subcultiu, surf de vela ràpid, tauler aglomerat, tauler d’encenalls, tauler d’encenalls no orientats, tauler d’encenalls orientats, temple-block [en], vela de patins, vela de rodes, veler de patins, veler de rodes, webquesta, xalmugra, xili, xili de Jalapa

El Termcat oferix l’eina GesTerm

Marta Torres Vilatarsana ens informa a través de la llista InfoZèfir de la novetat següent:

El TERMCAT ofereix una eina lliure descarregable per a la creació de diccionaris terminològics

A través del seu web (www.termcat.cat), el TERMCAT posa a disposició dels usuaris el GesTerm, una eina que facilita l’elaboració de diccionaris multilingües especialitzats i que es pot descarregar lliurement.

Es tracta d’un gestor de terminologia que facilita les principals tasques associades al treball terminològic: creació i manteniment de fitxes terminològiques amb diversos camps com ara denominacions, definicions, equivalències, etc., cerques avançades de la informació i generació de documents amb format de diccionari que es poden imprimir i compartir.
L’aplicació és multiplataforma, de manera que es pot utilitzar en un entorn Windows però també en altres entorns com Linux. A més, el TERMCAT posa a disposició de la comunitat el codi font per a qui vulgui continuar desenvolupant-la.

Actualment, la interfície està disponible únicament en català però està previst traduir-la ben aviat a altres llengües.

Més informació a www.termcat.cat.
Font: TERMCAT

La terminologia oberta del Termcat

El Termcat presenta la col·lecció Terminologia Oberta, col·lecció «que aplega repertoris terminològics d’interès general, procedents de treballs de recerca terminològica». Els treballs es poden descarregar lliurement. El format dels arxius que contenen els termes és l’XML, un llenguatge que permet estructurar les dades i exportar-les a qualsevol altre format.
Segons indica el Termcat, «l’XML pot ser molt útil per a les persones que volen alimentar una memòria de traducció o el diccionari d’un corrector».
La llista dels treballs és la següent:

 • TO Termes normalitzats. Versió revisada i ampliada (2008)
  (5.880 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà, francès i anglès) XML
 • TO Telecomunicacions (2007)
  (3.642 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Indústria tèxtil i de la pell (2007)
  (1.509 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Ciències de la salut (Fisiologia patològica) (2007)
  (330 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Energia (2007)
  (946 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Sida (2006)
  (430 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Materials de la construcció (2006)
  (443 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Begudes (2006)
  (247 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Arts gràfiques i edició (2006)
  (542 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Surf de neu (2006)
  (144 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Fires i congressos (2005)
  (234 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO De vacances! (2005)
  (355 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès definició i notes en català) XML
 • TO Recursos humans (2005)
  (233 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML
 • TO Internet i societat de la informació (2005)
  (1.690 fitxes conceptuals; denominacions en català, castellà i anglès) XML