Jornades de sociolingüística de la Nucia

Les jornades de sociolingüística de la Nucia (9, 10, 16 i 17 de novembre) tenen enguany el programa següent:

Divendres 9 de novembre

16:00-16:30h Lliurament de materials als inscrits. Acte d’inauguració
16:30-17:30h Maria Antònia Cano, Maria Àngels Fuster, Elena Sánchez, Josep Martines, Vicent Martines, Sandra Montserrat (Universitat d’Alacant): «25 anys de Cursos de Sociolingüística de la Nucia: balanç i perspectiva de futur»
17:30-18:30h Isidor Marí (President de la Secció Filològica, Institut d’Estudis Catalans): «Perspectives en la codificació i l’estandardització del català»
19:00-20:00 h Vicent Brotons (Universitat d’Alacant, UEM): «Del valencià a l’escola a l’Escola Valenciana plurilingüe»
20:00-21:30h Miquel Àngel Pradilla (Univesitat Rovira i Virgili; Institut d’Estudis Catalans): «Ensenyament de la llengua i context sociolingüístic»

Dissabte 10 de novembre

09:00-11:00h Xosé Antón González Riaño (Universitat d’Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana): «El asturiano desde el punto de vista sociolingüístico y socioeducativo»
11:30-12:45h Maria Pilar Benítez (Facultat d’Educació; Universitat de Saragossa):«L’amostranza d’a luenga aragonesa: un prozeso en (de)construzión»
13:00-15:00h Jordi Suïls (Universitat de Lleida): «Situació sociolingüística i ensenyament de l’aranès»

Divendres 16 de novembre

16:00-17:30h José Antonio Pascual (Real Academia Española): «La idea del policentrismo en la lengua española»
18:00-19:30 h Juan Carlos Moreno Cabrera (Universitat Autònoma de Madrid): «El imperio de la lengua común. Ideologia, política y economía del españolismo lingüístico»
20:00-21:30h Josetxu Madariaga (Escola de Magisteri de Bilbao; Universitat del País Basc): «El euskara en el siglo XXI. El papel de la educación»

Dissabte 17 de novembre

9:30-11:00h Manuel González González (Universitat de Santiago de Composteŀla, Reial Acadèmia Gallega, Institut d’Estudis Catalans): «Proceso de codificacióndo galego».
11:00-12:30h José Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona): «Romanços de frontera a la Pell de brau»
13:30-13:30: Xosé Henrique Monteagudo Romero (Universitat de Santiago de Composteŀla, Reial Acadèmia Gallega): «Situación sociolingüística e ensino do galego».
13:30-15:00h Hans-Ingo Radatz (Universitat de Bamberg, Alemanya): «Per a una tipologia sociolingüística: les Llengües Regionals Occidentals (= LleROc) com a tipus configuracional»

Més informació: Universita d’Alacant.

Flaixos sobre certificats, convenis i termes del Termcat

El Els Flaixos d’Actualitat (núm. 47, 02.02.2010) ens envien, entre altres, la informació següent:

 • Convocatòria de proves per a l’obtenció de certificats de català
  El DOGC núm. 5558, de 2 de febrer de 2010, publica la Resolució VCP/173/2010, de 22 de gener, de convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística.

  El període de sol·licitud d’inscripció és del 8 al 22 de febrer de 2010. Trobareu tota la informació relativa a terminis, dates, certificats convocats i condicions d’examen a: http://www.gencat.cat/llengua/certificats

 • Conveni del Govern de les Illes Balears per ensenyar català als funcionaris de l’Estat
  La Resolució de 15 de gener de 2010 (BOE núm. 22, de 26 de gener de 2010), de l’Institut Nacional d’Administració Pública del Govern espanyol, publica el Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears, per a la formació en llengua catalana del personal de l’Administració General de l’Estat que presta els seus serveis a la comunitat autònoma de les Illes Balears durant l’any 2009. El conveni es pot consultar ací en format [pdf].
 • Nous termes normalitzats
  El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 5.553, de 26 de gener de 2010) publica la llista de termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT durant el segon quadrimestre de 2009. Els termes aprovats pertanyen als àmbits de les ciències de la vida i de la salut, educació, electrònica i telecomunicacions, enginyeria química, esports, fusteria, gastronomia i alimentació, música, política i sociologia i ramaderia.

  Podeu consultar la Resolució a: http://www.gencat.cat/diari/5553/10012118.htm

Els termes aprovats pel Termcat són els següents:

àcid xalmúgric, aliment de gran quilometratge, aliment modificat genèticament, aliment transgènic, alliberament assistit, autoclavable, autoclavar, autoclavatge, bastidor, complex d’Adonis, cultiu, diàleg a tres, encimbellament, flexiseguretat, fluctuació del senyal, gammapatia, guetització, guetitzar, malaltia òrfena, medicament orfe, miratge, música d’espera, oli de xalmugra, organisme modificat genèticament, organisme transgenic, ortorèxia, ovoscopi, pas, planxa de vela ràpida, proteïna de fluorescència verda, proteïna de membrana, proteïna transmembrana, quasiespècie, quilometratge alimentari, senyal, síndrome del declivi, so de línia lliure, so de línia ocupada, so de trucada entrant, so de trucada sortint, subcultiu, surf de vela ràpid, tauler aglomerat, tauler d’encenalls, tauler d’encenalls no orientats, tauler d’encenalls orientats, temple-block [en], vela de patins, vela de rodes, veler de patins, veler de rodes, webquesta, xalmugra, xili, xili de Jalapa

Oferta laboral en Sant Joan d’Alacant

Ferran Isabel ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Oferta de faena

Valencià oral – elemental per a ampes. Curs de 50 hores
—2 sessions setmanals d’una hora i quart
—Dimarts i dijous
—15.30 a 16.45 h

Valencià superior. Curs de 60 hores
—2 sessions setmanals de 2h
—Dimarts i Dijous
—17.00 a 19.00 h

Lloc: Casa de Cultura, Ajuntament de Sant Joan d’Alacant
Inici del curs: 11 de gener del 2010
Finalització aproximadament juny 2010
Contracte de treball

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Ismael Vicedo en l’adreça electrònica lacivica@lacivica.cat i el telèfon 607 930 565

Font: Ismael Vicedo (la Cívica-Escola Valenciana de l’Alacantí)

Sociolingüística a la Nucia

Ferran Isabel ens informa a través de la llista Infozèfir del curs següent:

xxiié Curs de sociolingüística de la Nucia «Ensenyament, Difusió i Ús de la Norma Lingüística» (i 2)

— 30-31 d’octubre i 6-7 de novembre de 2009
— Curs de 2 crèdits (CECLEC-UA)
— Certificat de 30 hores de l’IEC-UA

Dedicarem aquesta 22a edició dels Cursos de Sociolingüística de la Nucia a cloure la reflexió que vam encetar l’any passat sobre la norma com a veritable fonament del procés de redreçament de l’ús social de la llengua.

Els ponents d’enguany s’ocuparan dels vessants intern i extern de la norma: la norma i la variació territorial, l’equilibri entre convergència i divergència en la construcció de la norma, el paper que hi correspon a l’expressió col·loquial, la norma gramatical, fonètica i lèxica, la norma i la construcció d’un model lingüístic percebut com a comú pels parlants… Hi ha en aquest curs un espai important per a l’ensenyament de la norma.

Programa

Divendres, 30 octubre, 2009
15.30-16.00h Lliurament de materials als inscrits
Acte d’inauguració
16.00-17.30h Joan Veny (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans). «Norma i diatopia»
17.45-19.15h Maria Josep Cuenca (Universitat de València; Institut d’Estudis Catalans). «Convergència i divergència en la norma catalana actual»
19.30-21.30h Jaume Salvanyà (Assessor lingüístic del Grup Flaix). «Descripció i prescripció: la relació entre l’ús i la norma»

Dissabte, 31 octubre, 2009
09.00-10.30h Joan Solà (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans). «La sintaxi de l’Institut d’Estudis Catalans»
11.00-12.30h Joan Julià-Muné (Universitat de Lleida). «Com cal pronunciar en català els noms propis forans?»
13.00-15.30h Josep Àngel Mas i Castells (Universitat Politècnica de València). «La variació lingüística en l’estàndard oral valencià»

Divendres, 6 novembre, 2009
16.00-17.30h Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans). «La norma lèxica i el diccionari»
17.45-19.15h Jaume Cabré (Escriptor; Institut d’Estudis Catalans). «L’escriptor i la norma»
19.30-21.30h Sandra Montserrat i Carles Segura (Universitat d’Alacant). «Model fonètic estàndard: reflexions i pràctica educativa»

Dissabte, 7 novembre, 2009
09.00-13.00h Josep Escolano (Universitat d’Alacant). «Seqüències educatives per a aprendre la norma lingüística»
13.15-15.30h Brauli Montoya (Universitat d’Alacant; Institut d’Estudis Catalans). «El català global»

Lloc
Seu Universitària de la Nucia (Marina Baixa),
Antic Col·legi Sant Rafael,
Av. Porvilla, 8, la Nucia

Matriculació
— Import: 60 euros

En virtut de la col·laboració de l’ICE de la Universitat d’Alacant, aquest curs és gratuït per als professors d’escola o d’institut que acrediten prèviament acreditació alguna d’aquestes condicions.
En tot cas, perquè la matriculació siga vàlida cal acreditar la condició de professor al fax 965 90 3839 o al correu electrònic s.seus@ua.es

Més informació: http://www.ua.es/va/estudios/seus/nucia/index.html.

Els cursos d’estiu d’enguany

Puga ser que hi haja una activitat un poc més baixa del que és habitual en este diari, però es deu segurament tant al fet que s’acosten les vacances, com als vint-i-sisens cursos d’estius organitzats per la conselleria d’educació valenciana, on hi ha molts tècnics lingüístics passant els matins d’esta setmana, entre les estadístiques de Xavier Sanjuan i Merino o la reconversió psicològica a què ens convida Ferran Suay i Lerma, el xinés mandarí —un èxit en totes les emissores administratives— de Michael Prosser van der Riet, i altres sessions que van del llenguatge administratiu (Joan Andreu i Bellés) a les tècniques de traducció i confecció de llibres d’estil (Esther Monzó Nebot) passant per l’ensenyament del valencià com a llengua estrangera (Adrià Castells Ferrando).

Renovació del cens d’entitats i cursos gratuïts

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 26, 19.01.2009) ens envien la informació següent:

S’obre el termini per sol·licitar la inclusió o la renovació en el cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana

Com cada any, per donar compliment a l’Ordre clt/82/2002, de 15 de març, publicada al dogc, núm. 3603, de 26 de març de 2002, l’1 de gener s’ha obert el termini perquè les entitats puguin sol·licitar o renovar la seva inclusió al cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana. El termini es tancarà el 30 d’abril de 2009.

L’article 1 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre (dogc 3543A, de 31 de desembre de 2001), de mesures fiscals i administratives, estableix una deducció, a aplicar en l’impost sobre la renda de les persones físiques, per donatius a favor de fundacions i associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en aquest cens.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Secretaria de Política Lingüística i poden presentar-se també a qualsevol de les oficines de registre pròpies o concertades de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació:
Cens d’entitats de foment de la llengua


Cursos gratuïts per a professionals de la traducció i la correcció

SIC, SL organitza cursos, totalment gratuïts, en una iniciativa que té el suport del Fons Social Europeu, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i FSTrade-cc oo. Els cursos tenen un aforament limitat i hi poden accedir treballadores i treballadors autònoms en actiu que tinguin residència fiscal a Catalunya.

Els cursos previstos són:

 • Tècniques de productivitat avançada en la traducció. Febrer 2009.
 • Gestió de projectes de traducció assistida amb SDL Trados. Febrer 2009
 • Gestió de projectes de traducció assistida amb Wordfast març 2009

Per a més informació:
http://www.torsimany.cat

XXV Cursos d’Estiu de la Generalitat valenciana

La Conselleria d’Educació ha presentat els xxv Cursos Estiu. El termini de matrícula s’obri el dia 7 de maig. La informació és la següent:

Els XXV Cursos d’Estiu que convoca la Conselleria d’Educació tindran lloc a l’Escola d’Art i Superior de Disseny, situada al Complex de Velluters (c/ Pintor Domingo, 20, CP 46001 València), els dies 30 de juny i 1, 2, 3 i 4 de juliol de 2008. Els cursos van adreçats especialment als tècnics dels servicis d’assessorament lingüístic i de promoció de l’ús del valencià en els àmbits de l’Administració pública, de les universitats, sindicats i altres, i al professorat dels diferents programes de promoció dels coneixements del valencià que desplega i coordina la Conselleria d’Educació.

Com en edicions anteriors, enguany s’oferixen tres cursos que poden servir de complement per a la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Són els cursos anomenats Llenguatge administratiu, Llenguatge en els mitjans de comunicació i Correcció de textos. També es tornen a proposar els cursos Llengua per a experts, concebut com una acció formativa altament especialitzada i adreçada a tècnics i assessors lingüístics, i La llengua en el seu context, que comptarà amb l’aportació dels punts de vista d’experts d’altres disciplines distintes a les que s’ocupen directament del valencià. Amb el curs titulat Aspectes avançats de llengua s’agrupen intervencions de professionals de la llengua que despleguen la seua professió bé en l’àmbit públic, bé en el privat. El curs anomenat El nou sistema de proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià servirà com a espai de difusió i debat del projecte de renovació dels models de prova de la JQCV.

Ajudes per a cursos de valencià per a immigrants

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

RESOLUCIÓ de 5 de desembre del 2007, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua del 30 de novembre del 2007, pel qual es convoquen ajudes per a cursos de valencià adreçats als immigrants. [2007/15362] (docv núm. 5 663, de 19.12.2007)
– vegeu text