Jornades de sociolingüística de la Nucia

Les jornades de sociolingüística de la Nucia (9, 10, 16 i 17 de novembre) tenen enguany el programa següent:

Divendres 9 de novembre

16:00-16:30h Lliurament de materials als inscrits. Acte d’inauguració
16:30-17:30h Maria Antònia Cano, Maria Àngels Fuster, Elena Sánchez, Josep Martines, Vicent Martines, Sandra Montserrat (Universitat d’Alacant): «25 anys de Cursos de Sociolingüística de la Nucia: balanç i perspectiva de futur»
17:30-18:30h Isidor Marí (President de la Secció Filològica, Institut d’Estudis Catalans): «Perspectives en la codificació i l’estandardització del català»
19:00-20:00 h Vicent Brotons (Universitat d’Alacant, UEM): «Del valencià a l’escola a l’Escola Valenciana plurilingüe»
20:00-21:30h Miquel Àngel Pradilla (Univesitat Rovira i Virgili; Institut d’Estudis Catalans): «Ensenyament de la llengua i context sociolingüístic»

Dissabte 10 de novembre

09:00-11:00h Xosé Antón González Riaño (Universitat d’Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana): «El asturiano desde el punto de vista sociolingüístico y socioeducativo»
11:30-12:45h Maria Pilar Benítez (Facultat d’Educació; Universitat de Saragossa):«L’amostranza d’a luenga aragonesa: un prozeso en (de)construzión»
13:00-15:00h Jordi Suïls (Universitat de Lleida): «Situació sociolingüística i ensenyament de l’aranès»

Divendres 16 de novembre

16:00-17:30h José Antonio Pascual (Real Academia Española): «La idea del policentrismo en la lengua española»
18:00-19:30 h Juan Carlos Moreno Cabrera (Universitat Autònoma de Madrid): «El imperio de la lengua común. Ideologia, política y economía del españolismo lingüístico»
20:00-21:30h Josetxu Madariaga (Escola de Magisteri de Bilbao; Universitat del País Basc): «El euskara en el siglo XXI. El papel de la educación»

Dissabte 17 de novembre

9:30-11:00h Manuel González González (Universitat de Santiago de Composteŀla, Reial Acadèmia Gallega, Institut d’Estudis Catalans): «Proceso de codificacióndo galego».
11:00-12:30h José Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona): «Romanços de frontera a la Pell de brau»
13:30-13:30: Xosé Henrique Monteagudo Romero (Universitat de Santiago de Composteŀla, Reial Acadèmia Gallega): «Situación sociolingüística e ensino do galego».
13:30-15:00h Hans-Ingo Radatz (Universitat de Bamberg, Alemanya): «Per a una tipologia sociolingüística: les Llengües Regionals Occidentals (= LleROc) com a tipus configuracional»

Més informació: Universita d’Alacant.

Sociolingüística a la Nucia

Ferran Isabel ens informa a través de la llista Infozèfir del curs següent:

xxiié Curs de sociolingüística de la Nucia «Ensenyament, Difusió i Ús de la Norma Lingüística» (i 2)

— 30-31 d’octubre i 6-7 de novembre de 2009
— Curs de 2 crèdits (CECLEC-UA)
— Certificat de 30 hores de l’IEC-UA

Dedicarem aquesta 22a edició dels Cursos de Sociolingüística de la Nucia a cloure la reflexió que vam encetar l’any passat sobre la norma com a veritable fonament del procés de redreçament de l’ús social de la llengua.

Els ponents d’enguany s’ocuparan dels vessants intern i extern de la norma: la norma i la variació territorial, l’equilibri entre convergència i divergència en la construcció de la norma, el paper que hi correspon a l’expressió col·loquial, la norma gramatical, fonètica i lèxica, la norma i la construcció d’un model lingüístic percebut com a comú pels parlants… Hi ha en aquest curs un espai important per a l’ensenyament de la norma.

Programa

Divendres, 30 octubre, 2009
15.30-16.00h Lliurament de materials als inscrits
Acte d’inauguració
16.00-17.30h Joan Veny (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans). «Norma i diatopia»
17.45-19.15h Maria Josep Cuenca (Universitat de València; Institut d’Estudis Catalans). «Convergència i divergència en la norma catalana actual»
19.30-21.30h Jaume Salvanyà (Assessor lingüístic del Grup Flaix). «Descripció i prescripció: la relació entre l’ús i la norma»

Dissabte, 31 octubre, 2009
09.00-10.30h Joan Solà (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans). «La sintaxi de l’Institut d’Estudis Catalans»
11.00-12.30h Joan Julià-Muné (Universitat de Lleida). «Com cal pronunciar en català els noms propis forans?»
13.00-15.30h Josep Àngel Mas i Castells (Universitat Politècnica de València). «La variació lingüística en l’estàndard oral valencià»

Divendres, 6 novembre, 2009
16.00-17.30h Joaquim Rafel (Universitat de Barcelona; Institut d’Estudis Catalans). «La norma lèxica i el diccionari»
17.45-19.15h Jaume Cabré (Escriptor; Institut d’Estudis Catalans). «L’escriptor i la norma»
19.30-21.30h Sandra Montserrat i Carles Segura (Universitat d’Alacant). «Model fonètic estàndard: reflexions i pràctica educativa»

Dissabte, 7 novembre, 2009
09.00-13.00h Josep Escolano (Universitat d’Alacant). «Seqüències educatives per a aprendre la norma lingüística»
13.15-15.30h Brauli Montoya (Universitat d’Alacant; Institut d’Estudis Catalans). «El català global»

Lloc
Seu Universitària de la Nucia (Marina Baixa),
Antic Col·legi Sant Rafael,
Av. Porvilla, 8, la Nucia

Matriculació
— Import: 60 euros

En virtut de la col·laboració de l’ICE de la Universitat d’Alacant, aquest curs és gratuït per als professors d’escola o d’institut que acrediten prèviament acreditació alguna d’aquestes condicions.
En tot cas, perquè la matriculació siga vàlida cal acreditar la condició de professor al fax 965 90 3839 o al correu electrònic s.seus@ua.es

Més informació: http://www.ua.es/va/estudios/seus/nucia/index.html.