Premi per a la recerca en català

La Universitat de València (SPL) ens envia la convocatòria següent:

Des de l’any 2008, la Xarxa Vives coŀlabora amb l’Institut Món Juïc en la convocatòria del premi Cum Laude, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del guardó és premiar les obres de recerca d’alt nivell de l’àmbit d’humanitats escrites en català, difondre-les i demostrar que la llengua catalana, quan el contingut que revela és de qualitat, travessa fronteres i que les primícies, les troballes i els resultats de la recerca dels investigadors dels territoris de parla catalana s’han de fer públics en català, per tal d’assegurar-ne el prestigi.

A la convocatòria poden participar els estudiosos que hagen defensat la seua tesi doctoral en el decurs de l’any corresponent a la convocatòria en qualsevol universitat de la Xarxa Vives, que hagen obtingut la qualificació de cum laude i que l’hagen redactada en català.

iv edició (2011, tesis 2010)
Bases de la convocatòria [pdf]

Flaixos sobre el congrés Convit, Joan Solà i Dixio

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 38, 21.07.2009) ens envien, entre altres, la informació següent:

Premis Convit

En el marc del I Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana, CONVIT, que va tenir lloc a Girona els dies 16 i 17 de juliol i va aplegar 300 congressistes procedents de diferents punts dels territoris de parla catalana, el comitè organitzador del Congrés ha volgut reconèixer aquelles persones que han destacat per la seva trajectòria a favor de la llengua catalana o per la realització d’una iniciativa concreta de promoció de la llengua i cultura catalanes.

Els primers premis Convit han recaigut en Matilde Aragó, presidenta de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, i Miquel Català, per la traducció del web del Parlament Europeu al català.

El comitè organitzador del Congrés l’integren l’Ajuntament de Girona, la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona, la Secretaria d’Estat de Política Cultural del Govern d’Andorra, l’Institut Font Nova de Perpinyà i la Xarxa Vives d’Universitats.

Discurs de Joan Solà al Parlament de Catalunya

El lingüista Joan Solà, distingit amb el quaranta-unè Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, va comparèixer davant del ple del Parlament de Catalunya de l’1 de juliol, a proposta del president, Ernest Benach. Solà va alertar que la llengua catalana “no està bé de salut, ni de salut política, ni de salut social ni de salut filològica”.

Aquesta és la primera vegada que la cambra ha fet ús de l’article 178 del Reglament, que permet convidar personalitats rellevants per la seva significació institucional, política, social, científica o cultural a intervenir davant el ple.

Podeu llegir la transcripció del discurs de Joan Solà a: [pdf]

Dixio

Dixio és un eina que ajuda a la comprensió de textos digitals. Amb un sol clic sobre les paraules, proporciona definicions, traduccions o imatges sense sortir de la pàgina web que es visita, el document en què s’està treballant o el correu electrònic que s’està llegint. La persona usuària pot configurar-ne el servei. Inclou el català, el castellà i l’anglès.

Premis per a fogueres i barraques

El cidaj ens envia la informació següent:

Orde de 14 d’abril de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2009. [2009/4675] (docv núm. 6.004, de 30.04.2009)
– vegeu text

Premis per activitats de promoció lingüística

El cidaj ens envia la informació següent:

 • RESOLUCIÓ de 9 de març de 2009, de la Conselleria d’Educació per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/3046] (docv núm. 5.980, de 24.03.2009)
  – vegeu text

 • RESOLUCIÓ de 9 de març de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2009/3047] (docv núm. 5.980, de 24.03.2009)
  – vegeu text

Premis de la Generalitat per a les falles i les festes de la Magdalena

El cidaj ens envia la informació següent:

 • Orde de 18 de desembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2009. [2008/15008] (docv núm. 5.926, de 05.01.2009)

  – vegeu text

 • Orde de 18 de desembre de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2009. [2008/15010] (docv núm. 5.926, de 05.01.2009)

  – vegeu text

Premi d’assaig de la Generalitat valenciana desert

El cidaj ens fa conéixer la informació següent:

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els Premis d’Assaig de la Generalitat. [2008/9928]

En castellà ha guanyat Emilio José Sales Dasí amb un treball sobre Blasco Ibáñez. La modalitat en valencià ha tingut el resultat següent:

Deixar vacant la modalitat de valencià, per no concórrer sol·licituds a aquesta convocatòria.

Resultats de l’oral de la JQCV i premis a fogueres i barraques

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

 • Conselleria d’Educació. RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2008/7857] (docv núm. 5.792, de 25.06.2008)
  – vegeu text
 • RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2008/8015] (docv núm. 5.796, de 01.07.2008)
  – vegeu text

Ajudes de l’AVL i premis de la Generalitat d’assaig, fogueres i barraques

El cidaj ens envia la informació següent:

 • RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord de la Junta de Govern, de 4 de març de 2008, pel qual s’adjudiquen les ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians de l’exterior corresponents a la convocatòria de 2008. [2008/4153] (docv núm. 5.743, de 16.04.2008)
  – vegeu text

 • RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord de la Junta de Govern, de 4 de març de 2008, pel qual s’adjudiquen les ajudes per a cursos de valencià adreçats als immigrants corresponents a la convocatòria 2008. [2008/4154] (docv núm. 5.743, de 16.04.2008)
  – vegeu text

 • RESOLUCIÓ d’1 d’abril de 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’acord de la Junta de Govern, de 19 de febrer de 2008, pel qual s’adjudiquen les ajudes a les beques per a fer treballs d’investigació sobre el valencià corresponent a la convocatòria de 2008. [2008/4156] (docv núm. 5.743, de 16.04.2008)
  – vegeu text

 • ORDE de 14 de març de 2008 de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases i es convoquen els premis d’Assaig de la Generalitat. [2008/4528] (docv núm. 5.745, de 18.04.2008)
  – vegeu text

 • ORDE de 3 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana en 2008. [2008/4657] (docv núm. 5.746, de 21.04.2008)
  – vegeu text

Premis a les falles i ajudes al doblatge

El cidaj ens envia la informació següent:

 • RESOLUCIÓ d’11 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les falles en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2008/3323] (docv núm. 5.726, de 18.03.2008)
  – vegeu text

 • ORDE de 28 de febrer de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals en 2008. [2008/3219] (docv núm. 5.727, de 25.03.2008)
  – vegeu text

Premis per l’ús del valencià en les festes de la Magdalena

El cidaj ens envia la informació següent:

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a les activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. [2008/2630] (docv núm. 5.716, de 04.03.2008)
vegeu text