Magadalena Ramon ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Subvencions per a normalització lingüística

El Consell destina 400.000 euros a subvencions per a normalització lingüística

Les tres línies de subvencions de la Direcció Insular de Política Lingüística van destinades a empreses, associacions de veïns i federacions de veïns, revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre, i també a projectes de dinamització lingüística als municipis.

La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, i la directora insular de Política Lingüística, Rosa Barceló, han anunciat avui que la Direcció Insular de Política Lingüística destinarà un total de 400.000 € a les tres línies de subvencions del Departament per fomentar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de les empreses privades, dels ajuntaments i de les entitats sense finalitat lucrativa.

Convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2009 (revistes, almanacs, etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet)

El Departament de Cultura i Patrimoni, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, va encetar ja fa uns anys una línia de subvencions destinada a ajudar el sector empresarial amb l’objectiu de contribuir a la normalització lingüística del català a les empreses, especialment després de l’entrada en vigor de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears. En aquesta llei es concreta més la normativa que fa referència als usos lingüístics en el món del comerç. L’article 8 fa referència expressa a la necessitat que els establiments oberts al públic tenguin la senyalització i la documentació d’oferta de servei com a mínim en català, i que les administracions promoguin l’ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials. Enguany, com a novetat, s’hi han incorporat els almanacs (calendaris acompanyats de dades astronòmiques, de pronòstics sobre el temps, de les dates de les festes anyals, les fires, etc.), a causa de l’arrelament que tenen aquest tipus de publicacions entre la població, sobretot a la Part Forana.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 275.000 € a les subvencions per a la normalització lingüística a empreses, dels quals 30.000 € corresponen a les revistes, 3.000 als almanacs i 242.000 € als conceptes d’etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet.

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds per a activitats realitzades fins al 31 d’octubre de 2009, sempre que ja no hagin estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període, referides a:

— La normalització lingüística a les empreses, per a:
• el foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana, que tenguin com a mínim un 80 % de les pàgines redactades en català i una extensió mínima de 16 pàgines. En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars.
• el foment de l’edició d’almanacs o pronòstics en llengua catalana
• l’etiquetatge en llengua catalana
• l’edició en llengua catalana de material imprès
• l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant
• l’edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet

Aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009, s’ha exposat en els taulers d’anuncis dels centres i serveis del Consell de Mallorca i s’ha penjat a la pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.cat . Així mateix, se n’ha donat coneixement als ajuntaments de Mallorca perquè l’exposin als taulers d’anuncis.

Terminis per presentar sol·licituds:

• revistes i almanacs: 14 de maig de 2009
• etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet: 8 de setembre de 2009

Convocatòria de subvencions de 2009 per als ajuntaments per a projectes de dinamització lingüística al municipi

El Consell de Mallorca pretén impulsar una política lingüística pròpia en col·laboració amb entitats públiques mitjançant la convocatòria d’una línia de subvencions. Es tracta, en aquest cas, de contribuir a fomentar i impulsar la realització de projectes de dinamització lingüística en els municipis.

D’aquesta manera, s’aconsegueix impulsar la normalització lingüística dins l’àmbit de competència dels ajuntaments i fer-la extensiva a la resta de la població civil mitjançant campanyes que fomentin l’ús de la llengua catalana en les activitats quotidianes.

Durant l’exercici pressupostari de 2009, s’hi destina la quantitat de 90.000 €, dels quals 55.000 corresponen a la modalitat A (ajuntaments de més de 10.000 habitants) i 35.000 a la modalitat B (ajuntaments de menys de 10.000 habitants).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions els ajuntaments que tenguin l’objectiu de dur a terme, fins al 31 d’octubre de 2009, un projecte nou i específic de dinamització lingüística al municipi dissenyat exclusivament per presentar-se a aquesta convocatòria o que sigui una ampliació d’un projecte anual de dinamització ja previst.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 22 d’abril de 2009 (BOIB núm. 38, de 14 de març de 2009).

Convocatòria de subvencions de normalització lingüística per a butlletins d’associacions de veïns i de federacions d’associacions de veïns i revistes en català i almanacs d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre per a l’any 2009

Ja fa uns quants anys que el Consell de Mallorca dedica una atenció especial a les publicacions en forma de butlletí de les associacions de veïns, a les quals s’incorporaren l’any 2005 les federacions d’associacions de veïns, i a les publicacions periòdiques en català, especialment en el camp que fa referència a l’augment presencial de la llengua pròpia en aquestes activitats.

Durant l’exercici pressupostari de 2009 es destina la quantitat de 35.000 € a les subvencions de normalització lingüística per a activitats promogudes per entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre (dels quals 8.000 € corresponen a les publicacions d’associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, 2.000 € a l’edició d’almanacs i 25.000 € a revistes en català).

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de normalització lingüística a les associacions de veïns i federacions d’associacions de veïns, amb suport als butlletins de l’associació o de la federació, per al foment de l’edició d’almanacs o pronòstics i per al foment de les revistes en llengua catalana, en suport paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit municipal, que no pertanyin a l’Associació de la Premsa Forana i que tenguin un 80% de les pàgines redactades en català.

En queden exclosos els diaris, els setmanaris, les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars. Aquestes activitats es poden realitzar fins al 31 d’octubre de 2009 i no poden haver estat objecte de subvenció per part del Consell de Mallorca durant aquest període.

El termini per presentar sol·licituds acaba dia 6 de maig de 2009 (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2009).

Més informació: Consell de Mallorca


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *