45 sentències a favor del valencià

Acció Cultural del País Valencià informa d’una nova sentència contra la Generalitat valenciana, que continua gastant irracionalment els diners públics per a mantindre la seua ideologia particular que consistix a negar els drets dels ciutadans valencians:

Acció Cultural vol recordar que són ja 45 sentències en total les que reconeixen la unitat de la llengua i l’equivalència de la doble denominació (44 arran de processos i recursos oberts a instàncies de la Govern del PP).

[…]

D’altra banda, és lamentable que el cost econòmic d’aquesta posició irresponsable haja de recaure en els pressupostos públics, ja que cada sentència en contra seu implica una condemna a costos a la Generalitat Valenciana (i en els darrers tres anys els costos per aquestes sentències són de 31.500 euros, això és, l’equivalent al sou d’un professor, pagats per tots els valencians).

[…]

Finalment, cal destacar el fet que aquesta nova sentència, en particular, recull els fonaments de les sentències anteriors i en reprodueix gran part del contingut. Però, a més afegeix dos textos nous que són significatius:

Fonament jurídic primer: «[…] la jurisprudència d’aquesta Sala i del Tribunal Suprem sobre el caràcter de llengua comuna que, tant en l’àmbit científic i acadèmic com en la legislació estatal d’educació, s’atribueix a l’idioma conegut amb les denominacions de ‘català’ i ‘valencià’».

És a dir que el Tribunal Suprem parla de llengua comuna, tant si rep el nom de “català” com de valencià”.

Fonament jurídic quart: «[…] encara que l’Administració recurrent [la Generalitat Valenciana] no ho compartesca, sí que li dóna resposta amb aquesta concreta solució: que l’equivalència valencià/català reconeguda en els àmbits acadèmic i científic, segons que ha declarat la jurisprudència…».

La nova gestió lingüística en la Generalitat valenciana

El diari El País (17.11.2001) es fa ressò dels moviments orgànics en la Generalitat que poden afectar la tasca professional dels tècnics i tècniques lingüístics de l’administració valenciana:

El Consell prescinde de traductores en las consejerías

F. S. – Valencia – 17/11/2011

El Consell ha eliminado la figura de los traductores en las consejerías, un colectivo formado por 71 «técnicos medios de Promoción Lingüística de la Comunidad Valenciana» que se encargaban —desde la aprobación, hace 25 años, de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià— tanto de la traducción de textos como de la promoción del uso de la lengua propia en los distintos departamentos. A partir de ahora, todos estos funcionarios pasarán a desempeñar sus funciones en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, en la que ya trabajaban 25 de ellos.

I el dia 19.11.2011 amplia el comentari sobre la situació, que coincidix amb les eleccions en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua:

La Generalitat, a contracorriente

El nuevo presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramón Ferrer, elegido ayer, explicó que en su relación con la Generalitat la institución buscará, «desde su independencia como Acadèmia, una colaboración en todo lo que mejore la política lingüística». Y no desveló mucho más de su programa futuro. Pero parece que la AVL seguirá pugnando con un Consell que a veces parece que va a contracorriente en el tema de la lengua. Ayer mismo, la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià, que aglutina a técnicos de promoción lingüística de la Generalitat, unos 71 funcionarios que trabajaban en las distintas consejerías y ahora han sido reubicados en la de Cultura, envió un texto a la AVL en el que critica la política de la Generalitat, que ha «destruido la red de promoción en las consejerías» y cercena su trabajo como traductores.

Sembla que la nova gestió lingüística en la Generalitat valenciana volen que depenga del resultat de passar els texts pel traductor automàtic Salt.

Preguntes sobre legislació lingüística

La Generalita de Catalunya ha recopilat en un web les preguntes més freqüents relacionades amb la legislació lingüística catalana:

 • Les empreses tenen obligacions lingüístiques?
 • La persona consumidora té dret a ser atesa en català? Què vol dir l’expressió “ser atès”?
 • Quins rètols han de ser almenys en català?
 • Quins documents han de ser almenys en català?
 • Les empreses que etiqueten productes, ho han de fer en català?
 • Les empreses estan obligades a disposar de la seva pàgina web en català?
 • Les persones consumidores tenen dret a rebre les informacions necessàries de productes o serveis en llengua catalana i de manera immediata?
 • Hi ha obligacions específiques per a determinats tipus d’empreses?
 • Els bars i restaurants, quines obligacions específiques tenen?
 • Els allotjaments turístics i les agències de viatges, quines obligacions específiques tenen?
 • Els bancs, les caixes d’estalvi i les companyies d’assegurances, quines obligacions específiques tenen?
 • Puc fer una assegurança en català?
 • Quines obligacions lingüístiques tenen els administradors de finques?
 • Quines altres obligacions tenen les empreses concertades o subvencionades?
 • Quines altres obligacions tenen les empreses de serveis públics o bàsics (aigua, gas, electricitat, transports, telefonia, etc.)?
 • Quines altres obligacions tenen les empreses públiques i les concessionàries que gestionen o exploten un servei concedit?
 • Quines obligacions lingüístiques tenen les corporacions de dret públic?
 • Es pot catalanitzar el nom d’una societat o d’una empresa?
 • Quina informació ha d’estar disponible en català a l’empresa on treballo?
 • Puc fer servir el català en un jutjat?
 • Puc fer l’assentament en un registre públic en català?
 • Els documents públics (escriptures, testaments, etc.), es poden redactar en català?
 • Puc catalanitzar-me el nom o el cognom?
 • Si estic estudiant a la universitat, quins drets lingüístics tinc?
 • Puc examinar-me en català del carnet de conduir?

Podeu provar a trobar alguna cosa semblant en el web de la Generalitat valenciana, on la primera pregunta seria, sense dubte, «¿per què la Generalitat valenciana incomplix sistemàtica les seues obligacions lingüístiques?»… Tanmateix, no cal que regireu massa el seu web, perquè no hi trobareu res de semblant, sinó més aviat una buidor molt eloqüent:

Petita cronologia actual contra l’ús del valencià

El diari El País (05.07.2010) ens oferí fa unes setmanes una panoràmica sobre la «devaluació del valencià», segons dien, amb un títol poc afortunat, ja que no és devalua el valencià, sinó l’exerici democràtic dels drets lingüístics i a l’educació dels ciutadans valencians. N’extraiem la cronologia indicativa que oferien:

Del compromís en l’ús del valencià al veto al requisit lingüístic

 • 12 d’abril de 2003. Francisco Camps promet: «No donaré un pas arrere» en l’ús del valencià.
 • 20 de novembre de 2003. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (avl) alerta que «la salut del valencià és precària» i demana un major impuls als 20 anys de la Llei d’ús i ensenyament (luev).
 • 25 de novembre de 2004. Camps du el conflicte lingüístic a les Corts en vespres del memoràndum de la Unió Europea que reconeix la llengua.
 • 25 d’octubre de 2005. L’avl apressa a signar un «nou pacte cívic» davant la reculada del valencià.
 • 18 de setembre de 2007. Als 25 anys de la luev, Escola Valenciana torna a demanar que es cataloguen les places docents de secundària.
 • 5 de març de 2008. El Tribunal Superior de Justícia (tsj) jutja si el Consell vulnera el dret a estudiar en valencià, després d’una denúncia d’Escola.
 • 15 de març de 2009. Trencades les negociacions amb la Plataforma per l’Ensenyament Públic, el conseller Alejandro Font de Mora renuncia en públic a la catalogació de places.
 • 27 de març de 2009. El Consell de Camps veta un acte d’Escola Valenciana en la Biblioteca Sant Miquel dels Reis hores abans de començar.
 • Juliol de 2009. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia qualifica l’actitud del Consell de «temerària» davant els incompliments d’una trentena de sentències que reconeixen el títol de filologia catalana.
 • 21 de juny de 2010. Un esborrany d’Educació dificulta el valencià en els centres castellanoparlants.
 • 29 de juny de 2010. El PP vota en contra de les esmenes de l’oposició per a exigir el requisit lingüístic en l’administració valenciana

Una data que la periodista Neus Caballer no ha tingut en compte i que algun dia caldrà caldrà comprovar quin sentit tenia: el 24 de novembre de l’any passat Font de Mora anuncia una plataforma de traducció de documents… Ah, sí, i es signa un protocol entre la Conselleria d’Educació de Font de Mora, l’avl i 61 entitats locals (entre les quals no hi havia Alboraia, supose, on el Partit Popular acabava de suprimir el servei lingüístic).

La ideologia lingüística dels dirigents del Partit Popular valencià

Ferran Suay, professor de psicobiologia de la Universitat de València. descriu en l’article «Castellanisme radical» (Levante, 23.04.2009), a patir d’un fet aparentment anecdòtic, la diferència que hi pot haver entre una campanya comercial en favor de la societat valenciana i una campanya ideològica disfressada de comercial que perjudica la societat valenciana. Citem un frament central de l’article:

En comptes d’això, els actuals ocupants de la Generalitat Valenciana opten per fer una campanya en castellà. Hem de pensar, per tant, que no es tracta d’una campanya comercial, sinó d’una campanya ideològica, i que el seu objectiu no és el de reactivar el sector turístic valencià, sinó algun altre. La campanya és ideològica perquè, com ja hem vist, l’opció pragmàtica, la que aconsegueix l’objectiu d’aproximar el producte al seu client potencial, és la d’anunciar-se en la llengua de l’emissora. Per tant, fer-ho en castellà, pagant el preu d’allunyar el producte del consumidor, no respon a cap criteri de comercialitat, sinó que és un pronunciament ideològic en favor del castellanisme radical.

Contraplanificació / 5: Favide i la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (GV)

Per no perdre punt, i després de la mala passada que m’ha fet el síndic de greuges i que explicaré en un altre moment, toca replicar a l’escrit de la cap de gabinet de la consellera de Justícia i Administracions Públiques:

Ref. queixa núm. 090161
La directora del gabinet de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, Carmen Escolano del Real, respon en castellà-espanyol a un escrit que supose que seguix el procediment marcat per la Llei 30/1992, per la qual cosa el síndic de greuges el deu seguir en valencià-català, tal com el vaig iniciar amb la meua queixa. Per tant, si això és com dic, la directora del gabinet està infringint la regulació lingüística marcada per la llei.

En segon lloc, davant l’argument que «en breve finalizará el proceso de elaboración», tal com ja hem assenyalat en alguna ocasió anterior (queixes 080042 i 022124), la legislació lingüística vigent no establix «periodes de discriminació lingüística transitòria» –per anomenar-los d’alguna manera–, sinó que, ben al contrari, establix la prohibició de cap discriminació lingüística.

Al cap de vint i cinc anys de l’aprovació de la Llei 4/1983, qualsevol administració pública hauria de complir no ja des de l’inici, sinó des de la mateixa concepció, el que s’establix en la legislació lingüística (en consonància amb l’art. 14 de la Constitució espanyola i la Carta europea de les llengües), ja que és aixina com hauria de funcionar l’administració pública, amb procediments i protocols d’actuació que guien l’actuació administrativa cap al compliment dels seus deures.

En paraules del síndic de greuges (ref. queixa 022124), «el que ha d’orientar a tots els poders públics autonòmics i locals és salvaguardar la llibertat d’opció lingüística i impulsar l’ús del valencià en totes les esferes de la nostra societat i especialment en l’administració pública, i adaptar, sense cap dilació, les seues estructures al règim de cooficialitat lingüística instaurat en la nostra comunitat autònoma».

Tècnic lingüístic de lliure designació: cap de la Secció de Promoció del Valencià

El cidaj ens informa del concurs següent:

CONVOCATÒRIA 088/2008, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’anuncia, per a la seua provisió pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de naturalesa funcionarial, a la Conselleria d’Educació. [2008/12413] (docv núm. 5.880, de 28.10.2008)
– vegeu text

Es tracta del lloc següent:

Lloc de treball número: 13708, cap de la Secció de Promoció del Valencià.
Conselleria/organisme: Conselleria d’Educació.
Centre de destinació: Direcció General d’Ordenació i Centres Docents.
Localitat lloc: València.
Naturalesa: funcionarial.
Sector: especial docent.
Requisits: grup A/B, assessor/a lingüístic/a, docents grup A, docents grup B, tècnic/a mitjà/ana de Promoció Lingüística.
Complement de destinació: nivell 24.
Complement específic: E042.
Forma de provisió: lliure designació.
Funcions: dur a terme campanyes d’informació i sensibilització. Elaboració i edició de materials didàctics suports de l’ensenyament del valencià. Organitzar l’arreplega de dades estadístiques de situació i increment de l’ensenyament del valencià.

Les sol·licituds s’han de presentar dins del termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La llengua d’alguns funcionaris públics valencians

Segons escriu Xavier Aliaga en el diari El País (25.10.2008):

La Generalitat expulsa el valencià

Només exigix el coneixement de la llengua a l’1,2% dels funcionaris

Les dades concretes, segons l’article, indiquen que eixe 1,2% són 193 empleats (d’un total de 15.669), la major part concentrats en la conselleria d’educació.

Això no contrasta gens amb la Llei 4/1983, contra el que li puga semblar a Ciprià Ciscar, ni hauria de sorprendre a ningú al cap de tants anys denunciant-ho i sabent-ho.

I com que en este aspecte només podem que millorar, potser algun dia sabrem si Jorge Alarte (pspv) manté el que va respondre en l’entrevista que li féu E. Orts en El Punt (19-25.10.2008):

— És partidari que s’exigisca el requisit lingüístic per a l’accés a la funció pública?
—«Sens dubte. Qualsevol persona que vulga treballar en la funció pública a la Comunitat Valenciana ha de conéixer les dues llengües oficials. Al meu parer aquest és un debat vell que la dreta ressuscita de tant en tant. Tots els servidors públics han de conéixer les dues llengües per a poder atendre els ciutadans en la seua llengua.»

Notícies sobre el requisit lingüístic (2002-2007)

Més notícies i dades en el DTL, categoria: «requisit lingüístic»

2007.04.30
A Burjassot hi ha mancances urgents en el requisit lingüístic d’alguns funcionaris [Arxiu]

2007.02.17

El TSJ valencià torna a validar l’acreditació dels coneixements lingüístics en les oposicions amb la titulació de filologia catalana [Arxiu]

2006.11.18

El TSJ valencià troba ben correcte que l’arquitecte municipal de Carcaixent complixca el requisit lingüístic que establix la relació de llocs de treball [Arxiu] / [Sentència 765/2006]

2006.09.15

El Síndic de Greuges es preocupa més pels drets lingüístics dels ciutadans valencians que algunes alcaldesses [Arxiu] / [Queixes al Síndic de Greuges]

2006.08.22

Hi ha jutges que es preocupen per les despeses lingüístiques innecessàries: els mou l’economia? [Arxiu]

2006.07.07

Nota de premsa de l’STEPV: el Tribunal Superior de Justícia sentencia que la titulació de filologia catalana acredita el coneixements de valencià en les oposicions docents [Arxiu]

2006.05.11

El Tribunal Suprem espanyol anul·la l’ordre del 1995 de la Conselleria de Cultura per la qual el govern del Partit Popular intentava impedir la revalidació dels títols de coneixements lingüístics arreu dels països de llengua catalana [Sentència] [Levante] [Notícias Jurídicas]

2006.04.05

Les realitats de la discriminació lingüística [Arxiu]

2006.01.18

El plurilingüisme al Congrés espanyol amb naturalitat i democràticament, segons Albert Branchadell i Ferran Requejo [Arxiu]

2005.12.21

El TSJ valencià torna a admetre la denominació llengua catalana i rebutja la demagògia del govern del PP [Arxiu]

2005.11.30

Catalanoparlants per fi al Senat [Arxiu]

2005.11.08

Nova passa de censura a l’administració del Consell valencià [Arxiu]

2005.10.31

Les coses que es mouen entre la Franja de Ponent i Europa [Arxiu]

2005.10.25

L’Audiència Provincial de Tarragona fluixeja en respecte lingüístic [Arxiu]

2005.10.21

El PP continua impedint que l’administració funcione normalment en les llengües oficials [Arxiu]

2005.10.19

El Barça dóna suport a la campanya «A taula, en català» [Arxiu]

2005.09.17

Ja teníem els codis ISO cat/ca; ara tenim espai a la xarxa: .cat [Arxiu]

2005.09.16

Incident a l’hora d’examinar-se per a obtindre el permís de conduir [Arxiu]

2005.07.13

El TSJ ja havia reconegut en el 2004 la validesa del requisit lingüístic per als funcionaris d’administració locals amb habilitació nacional. No sé per què, només ens n’hem assabentat ara: ¿n’han dit res els diaris?, ¿se n’han assabentat els polítics? [Vegeu-ho]

2005.07.11 (2004)

El TSJ insisteix en la seua línia basada en la STC 75/1997: estatuts de la Universitat d’Alacant [Arxiu]

2005.07.07

Rosa Regàs administra amb criteris racionals i fonamentats la Biblioteca Nacional espanyola [Arxiu]

2005.06.28

Construïm l’Europa també amb el català (i el gaèlic irlandés, és clar!) [Arxiu]

2005.06.13

El català als jutjats: el CGPJ espanyol es posa les piles, però gràcies a un vocal català: casualitat? o que cadascú es rasque…? [Arxiu]

2005.06.01

I més sentències del TSJ a favor de la filologia catalana al País Valencià: la Generalitat no hauria de jugar amb els drets de les persones [Arxiu]

2005.05.30

El TSJCV reconeix el dret de l’UJI a utilitzar en els seus estatuts l’expressió «acadèmicament llengua catalana» [Arxiu]

2005.04.22

La discriminació lingüística practicada pel PSOE i el PP tracta de perpetuar-se al Congrés espanyol [Arxiu]

2005.04.22

La policia practica la persecució lingüística: la ignorància com era?, atrevida?, o una cosa pitjor si porta pistola? [Arxiu]

2005.04.21

Les EOI tindran català/valencià: la racionalitat (exigible) d’uns i la demagògia (supèrflua i facciosa) d’altres [Arxiu]

2005.04.17

Fa un any i mig del decàleg d’Ares: commemoració fantàstica… [Arxiu]

2005.03.22

El president del Congrés espanyol, el socialista Manuel Marín, es permet arbitrarietats lingüístiques: que algú li recorde que hi ha uns professionals molt dignes i amb dret a treballar que es diuen intèrprets! [Arxiu]

2005.03.01

Continuen acumulant-se les sentències a favor del català-valencià al País Valencià: la Generalitat no pot jugar amb els drets de les persones [Arxiu]

2005.02.11

El Bloc d’Orpesa plateja la inclusió del nivell lingüístic en l’RLT [Arxiu]

2004.12.10

El català arribarà a les forces armades espanyoles [Arxiu]

2004.11.30

El català arriba a Extremadura amb alguns problemes [Avui] [Article jurídic sobre l’actuació del Jutjat Social 2 de Badajoz]

2004.11.29

La Constitució europea valenciana en català a Europa: quin esglai els han donat! [Arxiu]

2004.10.30

Un protocol assegura que es pugui usar el català al registre civil [Arxiu]

2004.10.23

El català a Europa, passant per Madrid i les EOI [Arxiu]

2004.10.15-21

Sembla que volen començar a aplicar el reglament d’usos lingüístics a Sagunt [Arxiu]

2004.10.18

El TSJ considera que les bases d’Oliva no detallen prou per què el valencià s’exigix en les oposicions a policia municipal: la pregunta és, ho detallen gens per al castellà? [Arxiu]

2004.10.18

Els registres es normalitzen a Catalunya [Arxiu]

2004.10.15

El català es podrà utilitzar als registres estatals (civil, mercantil o de la propietat) abans que acabe l’any 2004, diuen [Arxiu]

2004.10.14

L’Ajuntament de Benavarri avança en el reconeixement del català [Arxiu]

2004.10.14

El Bloc demana a l’FVMP que incloga el requisit lingüístic en les convocatòries per a accedir a l’administració pública [Arxiu]

2004.10.11

Adopcions, només en espanyol: si li parles a una funcionària en català… tens un problema psicològic! [Dubte retòric: hi actuaran d’ofici el Síndic de Greuges o l’AVL?] [Arxiu]

2004.08.11

Els grups polítics volen deixar resolt al començament del període 2004-2005 la gestió de l’ús de les llengües oficials a les Corts espanyoles [Arxiu]

2004.08.11

ERC presenta al Congrés de Madrid proposicions no de llei perquè l’estat vaja traduint-se democràticament per a tots [Arxiu]

2004.08.03

Patètic: els socialistes depenen d’Irlanda per a saber si reconeixen que Espanya és un estat plurilingüe. Artur Mas ho veu més clar [Arxiu]

2004.07.26

El mallorquí Antoni Mestre aconseguix que el seu greuge siga un benefici per a tots: «Les delegacions de Govern de Catalunya i de Balears impulsaran l’ús del català» [Arxiu]

2004.07.24

Els notaris i els registradors de la propietat encara ignoraven la legalitat lingüística: un conveni tracta de solucionar-ho [Arxiu]

2004.07.23

El president del Senat espanyol, Javier Rojo, anuncia que hi implantarà l’ús de les llengües oficials [Arxiu]

2004.07.21

El Govern d’Irlanda, després d’haver negat durant la seua presidència l’estatus de l’irlandés al català, gallec i basc, demana ara l’oficialitat total de l’irlandés en la UE [Arxiu]

2004.07.20

Escola Valenciana inicia demà una campanya per a reclamar l’aprovació del requisit lingüístic en la funció pública [Arxiu]

2004.07.19

Francisco Camps Ortiz, el molt honorable bilingüe, declara: «ser bilingüe no està malament». Uf, quin descans: ens perdona la vida! [Arxiu]

2004.07.19

EL Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ordena l’admissió de la titulació de Filologia Catalana en les oposicions de Secundària [Arxiu]

2004.07.09

El CGPJ tan estrambòtic i a la deriva com és habitual: lleva la sanció a un jutge que menysté el català [Arxiu]

2004.07.08

Els tècnics lingüístics denuncien la situació d’abandó laboral en què es troben [Arxiu]

2004.05.26

A l’Ajuntament d’Orba han admés un funcionari sense capacitació lingüística: estem segurs que, si entén de dret, sabrà què ha de fer [Arxiu]

2004.05.04

A la comissaria de Sapadors hi alguna funcionària que encara no se n’ha assabentat de la Llei 4/1983 i de la Constitució (vegeu, en canvi, Russafa l’any 2001) [Arxiu]

2004.04.12

EL TSJ del País Valencià torna a aplicar la STC 75/1997, que declara jurídicament vàlides les denominacions sinònimes de la llengua català i valencià [Arxiu]

2004.04.07

EL TSJ del País Valencià aplica la STC 75/1997, que declara jurídicament vàlides les denominacions sinònimes de la llengua català i valencià [Arxiu]

2004.03.23

El TSJ aplica per fi el Decret 8/1995 (sentències 381/2004 i 1476/2004): requisit lingüístic per als funcionaris d’administració local amb habilitació nacional [Arxiu]

2005.03 – 2005.10

L’ONU estudia les discriminacions lingüístiques en Espanya [Arxiu]

2004.02.26

CIU, PSOE i EU d’acord amb la cooficialitat estatal de les llengües [Arxiu]

2004.02.25

Els advocats demanen més ús del valencià [Arxiu]

2004.02.25

El requisit és vàlid i funciona en la UJI [Arxiu]

2003.11.20

El Consell aprova un decàleg d’obvietats [Arxiu]

2003.10.02

L’AVL defén l’extensió del requisit lingüístic a tota la funció pública [Arxiu]

2003.07.22

L’AVL i l’IEC estableixen canals de col·laboració [Arxiu] 2003.07.18
El TSJC obliga una notària a fer en català una minuta [Arxiu]

2003.06.29

L’AVL defuig les seues responsabilitats [Arxiu]

2003.05.13

Universitats, associacions i partits polítics rebutgen la negativa d’Educació d’excloure la Filologia Catalana [Arxiu]

2003.05.09

Requisit lingüístic en l’ensenyament: les oposicions de secundària inclouen les condicions exempcions de la prova de valencià i castellà [CIDAJ]

2003.05.02

La Conselleria només autoritzarà la línia única en valencià si la demanen totes les famílies [Arxiu]

2003.03.27

El PP exigix el requisit lingüístic per a treballar a l’Ajuntament de Torrent [Arxiu]

2003.03.11

Torrent suprimix el requisit lingüístic: pals a les rodes des de dins… [Arxiu]

2003.03.08

El Consell assigna les subvencions segons el pes polític dels ajuntaments [Arxiu]

2003.02.20

Tots els partits polítics de Gandia, llevat del PP, respecten la decisió dels consells escolars [Arxiu]

2003.02.20

L’ensenyament públic només en valencià s’impartix normalment en 63 localitats [Arxiu]

2003.02.20

Els col·leges públics de Gandia demanen només línies en valencià per a evitar guetos d’immigrants [Arxiu]

2003.02.19

El TSJ valencià anul·la l’acord d’Ontinyent que fixa el valencià com a requisit [Arxiu]

2003.02.14/2003.02.15

Iniciativa de PSPV, EU, Bloc, Esquerra Verda, ERPV, de l’IIFV i Confederació Gonçal Anaya, Escola Valenciana, Mesa per l’Ensenyament en Valencià i els sindicats STEPV, CC OO i UGT [Arxiu]

2002.11.21

Protesta dels filòlegs en les proves de la Junta Qualificadora [Arxiu]

2002.11.17

Manifest dels filòlegs que aniran a fer d’examinadors a les proves de la JQCV [Arxiu]

2002.11.15

El Consell Valencià de Cultura reclama el compliment del pacte lingüístic i l’aplicació del requisit [Arxiu]

2002.11.13

La secretària d’educació del PSPV de Castelló reclama el requisit lingüístic [Arxiu]

2002.10.11

La FEV denuncia la poca capacitació en valencià mentres no s’implante el requisit lingüístic [Arxiu]

2002.10.05

CiU, PNB i BNG forcen el PP a aplicar el bilingüisme a l’administració [Arxiu]

2002.09.25

L’Institut Joan Lluís Vives dóna suport a les accions legals dels rectors en defensa del títol de Filologia Catalana [Arxiu]

2002.09.10

La Universitat i l’STEPV recorreran contra l’exclusió de la Filologia Catalana en centres privats [Arxiu]

2002.09.06

Escola Valenciana reclama que els funcionaris públics sàpien valencià [Arxiu]

2002.09.01

La Federació de Pares reclama a la Conselleria d’Educació l’exigència del requisit lingüístic [Arxiu]

2002.08.30

Recorren contra el requisit lingüístic perquè el consideren massa agosarat [Arxiu]

2002.07.25

Nova fase de la campanya d’Escola Valenciana pel requisit i protesta en l’adjudicació de places de professorat [Arxiu]

2002.07.23

Com que les proves ja s’han fet, el TSJ es veu obligat a desestimar la suspensió cautelar del requisit respecte dels llicenciats en Filologia Catalana [Arxiu]

2002.07.20

EL TSJ obliga la Conselleria d’Educació a admetre de manera cautelar els llicenciats en Filologia Catalana [Arxiu]

2002.07.12

«No amb impunitat», article d’Arxiu]

2002.06.28

L’STEPV recorre contra el decret del requisit lingüístic [Arxiu]

2002.06.28

La Conselleria d’Educació diu ara que els llicenciats en català podien convalidar [Arxiu]

2002.06.27

La Universitat de València recorre contra el decret del requisit lingüístic [Arxiu]

2002.06.25

Onze titulats en Filologia Catalana no seran admesos a opositar hui [Arxiu]

2002.06.25

Desenes de persones exigixen a València el requisit lingüístic [Arxiu]

2002.06.23

El CSI-CSIF ha interposat un recurs contra el decret del requisit [Arxiu]

2002.06.22

Tots els professors de les Balears hauran d’acreditar el coneixement del català [Arxiu]

2002.06.21

Una vintena de llicenciats en filologia catalana han d’examinar-se hui de valencià per a opositar [Arxiu]

2002.06.19

Escola Valenciana reprén la campanya pel requisit [Arxiu]

2002.06.18

El Govern de Catalunya aprova el decret de coneixement de català del personal de totes les administracions públiques catalanes [Arxiu]

2002.06.11

El Consell impedix l’admissió dels titulats en Filologia Catalana [Arxiu]

2002.06.06

Educació admet els opositors llicenciats en Filologia Catalana en l’exempció de la prova de valencià [Arxiu]

2002.06.05

Les absències impedixen que l’AVL incloga Filologia Catalana en el requisit lingüístic [Arxiu]

2002.05.28

L’alcaldessa de Requena crida contra els socialistes i el requisit [Arxiu]

2002.05.25

El PP se’n desdiu de la crida demagògica, classes al carrer i l’AVL votarà per la Filologia Catalana [Arxiu]

2002.05.24

Zaplana oblida l’acord amb els sindicats; una ordre oblida Filologia Catalana i el PP continúa amb la demagogia sobre els castellans [Arxiu]

2002.05.23

La Universitat de València plantejarà un recurs contra la convocatòria d’oposicions [Arxiu]

2002.05.22

Alguns alcaldes del PP fan demagògia a costa dels castellans [Arxiu]

2002.05.22

La Universitat d’Alacant disposada a acudir als tribunals perquè l’administració reconega la titulació de Fiologia Catalana [Arxiu]

2002.05.21

L’STEPV interposarà un recurs contra el decret del requisit lingüístic [Arxiu]

2002.05.16

La Universitat titla de despropòsit la no-consideració de la Filologia Catalana en el requisit lingüístic [Arxiu]

2002.05.11

L’AVL es pronunciarà sobre el requisit lingüístic i sobre la llista de 192 paraules tramesa pel Consell [Arxiu]

2002.05.07

El Consell retira el requisit lingüístic dels concursos i entra en contradicció [Arxiu]

2002.05.04

El Consell aprova un requisit lingüístic falsejat [Arxiu]

2002.05.03

L’IIFV acusa el Consell de vulnerar la legalitat [Arxiu]

2002.05.01

El PSPV vol analitzar el requisit lingüístic en el context del Pacte pel Valencià [Arxiu]

2002.04.30

El títol de Filologia Catalana compleix el requisit lingüístic [Arxiu]

2002.04.27

Segons el conseller Tarancón, la llicenciatura en Filologia Catalana no complix el requisit lingüístic [Arxiu]

2002.04.26

Els docents tindran una prova de valencià amb caràcter eliminatori [Arxiu]

2002.04.23

La Conselleria d’Educació preveu la implantació del requisit lingüístic en el 2014 [Arxiu]

2002.02.20

L’STEPV demana canvis en el decret del requisit lingüístic [Arxiu]

2002.02.14

Sentència del TSJ valencià de 16.01.2002 sobre els perfils lingüístics a Xixona referits als llocs d’habilitats nacionals (secretaris i interventors), recurs 1.086/1996. [Arxiu]

2002.01.16