Oferta laboral en Canals

Ferran Isabel ens informa a través d’Infozèfir de l’oferta laboral següent:

Professorat de valencià a Canals (la Costera)

Necessiten un professor de valencià (llicenciat en filologia catalana o mestre de valencià) per a un curs de 60 hores a Canals (la Costera):

— Adreçat a pares i mares de l’escola.
— Curs de 60 hores, nivell mitjà.
— Dos vesprades a la setmana (1,5 hores o 2 hores per sessió), depén de quan començara el curs.
— Es paguen 15 euros nets per hora, amb contracte.
— Horari: entre les 15.00 i les 17.30 h

Les persones interessades s’han d’adreçar a:
A/e: costera@fev.org
Tel.: 660 434 488 (Carlos)

Font: Carlos Cabello (Escola Valenciana, la Costera)

Dos ofertes laborals a Constantí i València

A través d’Infozèfir ens arriben dos ofertes laborals que envien Marta Torres Vilatarsana i Ferran Isabel:

 • Escola de Tarragona recerca un llicenciat en filologia catalana per impartir classes de català a la secundària.

  Com a dades a destacar indiquem les següents:

  ESCOLA: TURO
  Adreça: carretera de Reus, s/n. 43120 Constantí (Tarragona)
  Telèfon: 977 52 05 11

  WEB: http://institucio.org/turo/

  PERSONES DE CONTACTE:
  Imma Font: immafont@institucio.org
  Marta Muntaner: mmuntaner@institucio.org

  VACANTS:
  1 professor de català per impartir classes a l’ESO.

  INCORPORACIÓ:
  Setembre de 2008

  SOU/ AVANTATGES:
  Sou aproximat de: 31.490 euros anuals en 14 pagues
  En principi contracte indefinit

  Avantatges:
  Dinar i transport
  Vacances escolars
  Possibilitat de cobrament en espècies, escolarització fills.

 • Oferta de feina: llicenciat de filologia catalana per a València

  El Voluntariat pel Valencià demana un llicenciat o llicenciada de filologia catalana per a fer cursos per a estrangers a la ciutat de València. És per a una associació d’immigrants.

  Persona de contacte:
  Dariana Groza
  Tel.: 96 347 27 83
  A/e: promocio@voluntariatpelvalencia.org

  Font: Dariana Groza (Escola Valenciana, Voluntariat pel Valencià)

 • Oposicions per a TMPL de la UPV i docents

  El cidaj ens fa arribar la informació següent:

  • RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos, la data i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística, pel sistema de concurs oposició (convocatòria del dia 18 d’octubre de 2007, DOCV del dia 25 d’octubre de 2007) (codi: 2007/P/FC/C/11). [2008/7404] (docv núm. 5.786, de 17.06.2008)
   […] Data de realització del primer exercici: 10 de juliol de 2008
   Hora de realització del primer exercici: 10:00 hores
   Lloc de realització: Aula B5 de l’ETSE de Telecomunicació (planta baixa)
   […]

   – vegeu text

  • Conselleria d’Educació. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de juny de 2008, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2008/7490] (docv núm. 5.786, de 17.06.2008)
   – vegeu text

  Tres propostes de traducció i docència

  Una mica de colp ens han arribat tres propostes interessants:

  1. De Marta Torres Vilatarsana (InfoZèfir, 13.06.2008):

   Una companya que col·labora en la preparació del seminari sobre la traducció de Vilanova (març 2009) busca traductors especialitzats en l’àmbit de la traducció de publicitat. La llengua d’origen pot ser qualsevol; la d’arribada, preferentment català.

   Les persones que estiguin interessades a participar-hi li poden escriure directament a l’adreça eva.espasa@uvic.cat.

   Font: Ariadna Martín

  2. De Xavier Rull (InfoZèfir, 13.06.2008):
  3. Ha sortit la convocatòria per a la selecció de professorat de català a les universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per al curs 2008-2009.

   Es pot llegir a: [pdf]

   Amb aquesta convocatòria s’’inicia el procés de selecció dels futurs professors de català a les universitats en què la plaça ha quedat vacant. El termini de presentació de sol·licituds és del 14 al 28 de juny. Caldrà que les persones aspirants emplenin el formulari en línia que trobaran al web de l’Institut Ramon Llull i adjuntin la documentació requerida.

  4. I de Magdalena Ramon (InfoZèfir, 13.06.2008):

   El Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears obre un termini perquè les persones interessades a formar part de la borsa de treball per cobrir, temporalment, les necessitats específiques del Servei d’Ensenyament i Dinamització Lingüística, o que vulguin actualitzar el seu expedient, puguin presentar la sol·licitud i la documentació.

   Vegeu la Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de dia 27 de juliol de 2006, publicada al BOIB núm. 111, de 8 d’agost de 2006.

   El període per presentar la sol·licitud i la documentació és del 13 al 30 de juny de 2008.
   Podeu descarregar d’Internet la resolució i el model de sol·licitud per a aquesta convocatòria.

   Servei d’Ensenyament i Dinamització Lingüística
   Consorci per al Foment de la Llengua Catalana
   i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears
   Tel.: 971 17 63 55

  Oposicions de secundària, escoles d’idiomes, música, arts escèniques i FP

  El cidaj ens informa de la convocatòria següent:

  ORDE de 15 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional. [2008/4864] (docv núm. 5.748, de 23.04.2008)
  – vegeu text

  OOP de personal docent i ajudes a les empreses, comerços i indústries

  El cidaj ens informa de les convocatòries següents:

  DECRET 45/2008, d’11 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, de la Generalitat, per a l’any 2008. [2008/4463] (docv núm. 5.742, de 15.04.2008)
  – vegeu text

  ORDE de 17 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2008. [2008/4219] (docv núm. 5.740, de 11.04.2008)
  – vegeu text

  Esta vegada la quantitat de les ajudes indicada per l’ordre de la conselleria sí que coincidix amb la línia pressupostària (500.000 euros), contràriament amb el que s’esdevingué amb la línia d’ajudes per als ajuntaments (veg. dtl, 25.03.2008).