Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Oposicions per a TMPL de la UPV i docents

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

 • RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos, la data i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, Tècnic Mitjà de Promoció Lingüística, pel sistema de concurs oposició (convocatòria del dia 18 d’octubre de 2007, DOCV del dia 25 d’octubre de 2007) (codi: 2007/P/FC/C/11). [2008/7404] (docv núm. 5.786, de 17.06.2008)
  […] Data de realització del primer exercici: 10 de juliol de 2008
  Hora de realització del primer exercici: 10:00 hores
  Lloc de realització: Aula B5 de l’ETSE de Telecomunicació (planta baixa)
  […]

  – vegeu text

 • Conselleria d’Educació. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de juny de 2008, del director general de Personal, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats. [2008/7490] (docv núm. 5.786, de 17.06.2008)
  – vegeu text

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>