Estratigrafia dialectal

Xavier Rull ens fa conéixer, a través d’Infozèfir, una pàgina ben interessant sobre la història del lèxic català elaborada per Maria-Pilar Perea i Germà Colón:

Estratigrafia dialectal

L’«Estratigrafia dialectal» té l’objectiu de cartografiar el lèxic antic. Es pretén de representar l’evolució diatòpica i cronològica d’una mostra de seixanta paraules catalanes. El projecte s’inicia en el període més primerenc del català escrit i mostra la ubicació geogràfica de les paraules seleccionades, la seva forma gràfica i la possible progressió semàntica que han experimentat amb el pas del temps fins arribar als nostres dies. A diferència dels atles sincrònics convencionals, que utilitzen sols l’espai com a eix, aquesta metodologia permet de fer servir simultàniament dos eixos: l’espai i el temps. La distribució de cada paraula en el mapa es representa en forma de capes, les quals mostren el canvi lingüístic que el mot ha experimentat tant des d’una perspectiva temporal com des d’una perspectiva espacial.

En la llista de diatopismes, si s’activa el símbol corresponent a una base de dades, apareix l’evolució cronològica del diatopisme seleccionat; si s’activa el símbol corresponent a un mapa, se n’observa dinàmicament l’evolució cronològica i geogràfica.

http://www.ub.edu/lexdialgram/estratigrafia/html/pagina1.html

Font: Maria-Pilar Perea
Departament de Filologia Catalana
Universitat de Barcelona

Jornades sobre recerca sociolingüística

Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (cusc) ens envia la informació següent:

Els dies 27 i 28 de gener es faran les I Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana», organitzada per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans.

Les jornades tindran lloc a la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona) i tenen com a objectiu principal visualitzar la recerca en curs o acabada recentement en l’àmbit de la sociolingüística de la llengua catalana.

Podeu trobar més informació a http://cruscat.wordpress.com. Per inscriure-us, cal que envieu un correu electrònic a l’adreça cruscat@gmail.com amb el vostre nom i cognoms, la institució a la qual pertanyeu i el vostre nif.


Informació distribuïda per:
Observatori cusc – Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació
Tel. 93 403 70 65
Facultat de Filologia (bústia 191)
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
www.ub.edu/cusc
http://cuscub.wordpress.com

La sentència del constitucional sobre l’estatut i la llengua catalana

Per si algú s’hi pot acostar i enviar un resum de l’acte i de la qüestió:

Benvolguts i benvolgudes,

Tenim el plaer d’informar-los que aquest dimecres 8 de setembre se celebrarà l’acte: «La llengua catalana i la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Anàlisi i perspectives». L’acte tindrà lloc a les 18:30 a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona) i comptarà amb les intervencions de:

  • Antoni Milian, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la Revista de Llengua i Dret.
  • Francesc Xavier Vila, professor de sociolingüística de la Universitat de Barcelona i director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació.
  • Ferran Requejo, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra.

L’acte ha estat organitzat per l’iec, Secció Filològica de l’iec, Societat Catalana de Sociolingüística – iec, amb la coŀlaboració d’Òmnium Cultural.

………………………………….
Informació distribuïda per:
Observatori csuc – Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació
Tel. 93 403 70 65
Facultat de Filologia (bústia 191)
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
www.ub.es/cusc

Mentrestant, podeu començar a documentar-vos amb la Revista Catalana de Dret Públic.

El vídeo de l’última classe de Joan Solà Cortassa

Per completar la informació sobre l’última classe de Joan Solà Cortassa, podem vore-la en vídeo a través del web de la Universitat de Barcelona:

El catedràtic de Llengua Catalana Joan Solà pronuncia la seva última lliçó com a docent, sota el títol «Construcció d’una sintaxi normativa: criteris. Exemples», en el marc el màster d’Estudis Avançats i Aplicats de Llengua i Literatura Catalanes que imparteixen conjuntament la ub i la uab. Presenta la ponència el professor del Departament de Filologia Catalana Lluís Payrató. Joan Solà es jubila enguany, però no abandona l’activitat universitària ja que prosseguirà el seu mestratge a la ub en qualitat de professor emèrit.

L’útima classe de Joan Solà Cortassa

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Joan Solà: última classe

A partir del curs que ve, el catedràtic de filologia catalana de la Universitat de Barcelona Joan Solà, passarà a ser professor emèrit d’aquesta Universitat. Dijous vinent, 17 de juny, a les 6 de la tarda, impartirà la seva última classe a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Al mateix temps, aquesta classe serà l’acte de cloenda del màster oficial interuniversitari en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB) i del postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials (UB).

Font: Neus Nogué i Lluís Payrató (Departament de Filologia Catalana de la UB)


  • Vegeu: «Joan Solà: “Gràcies, noi”» (dtl, 27.10.2010)

Jornada sobre assessorament lingüístic

Xavier Rull ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Jornada sobre Experiències Sectorials en Assessorament Lingüístic

Dia: dimarts 26 de maig del 2009
Lloc: Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia, Edifici Josep Carner, aula 0.1

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona ha cregut convenient completar el debat sobre l’actualitat i el futur de l’assessorament lingüístic, que es va iniciar el mes de novembre passat en el marc del 16è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (club 16), amb una jornada més aplicada i enfocada a la feina quotidiana dels assessors lingüístics. Amb aquesta finalitat, presentem ara la Jornada sobre Experiències Sectorials en Assessorament Lingüístic.

En aquesta jornada pretenem que hi hagi aportacions d’àmbits ben diversos, amb perspectives complementàries, on es posin a debat els reptes quotidians amb què es troben els profes-sionals de la llengua.

Programa

9.15 – 9.30 h Inauguració i presentació
Sessió 1: Administració pública
9.30 – 9.50 h Margarida Sanjaume (Parlament de Catalunya)
9.55 – 10.15 h Eva Casasús (Port de Barcelona)
10.20 – 10.40 h Joan Anton Rabella (Oficina d’Onomàstica, iec)
10.45 – 11.15 h Debat

Pausa

Sessió 2: mitjans de comunicació i àmbit socioeconòmic
11.45 – 12.05 h Xavier Carrasco (Enciclopèdia Catalana)
12.10 – 12.30 h Glòria Torra (Televisió de Catalunya)
12.35 – 12.55 h Jaume Capó (empresa de comunicació Hores Extraordinàries)
13.00 – 13.30 h Debat
13.35 – 14.00 h Debat final

Inscripcions: club16@ub.edu
La inscripció és gratuïta. Les places disponibles es distribuiran per ordre d’inscripció.

Organització: Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona

Els sons del català

Xavier Rull ens fa arribar a través d’InfoZèfir la informació següent:

Presentació oficial de l’espai web Els Sons del Català

Dia: dilluns, 9 de març del 2009
Hora: 12.15 h
Lloc: Aula Magna de la Universitat de Barcelona (pl. Universitat, Barcelona)

Acte públic, a càrrec de Joan Solà, Josefina Carrera i Clàudia Pons, presidit per la Vicerectora de Docència i Convergència Europea de la Universitat de Barcelona, Amelia Díaz, el Degà de la Facultat de Filologia, Adolfo Sotelo, i el director del Departament de Filologia Catalana, Sebastià Bonet.

L’espai web Els Sons del Català (http://www.ub.edu/sonscatala) aplega una sèrie de materials destinats a facilitar l’aprenentatge autònom de la fonètica tant en l’ensenyament secundari com en l’ensenyament superior i també en l’aprenentatge del català com a llengua estrangera. A més a més, serà útil als professionals de l’assessorament lingüístic o la logopèdia.

En aquests moments, els materials de l’espai web estan basats en els sons del dialecte oriental central i constitueixen una primera fase d’un projecte més ambiciós que acollirà els dialectes més importants i contindrà exercicis generals i específics per a cada dialecte. El web s’organitza en tres pàgines:

1) Una pàgina inicial que conté uns quadres de sons animats en Flash. Quan l’usuari es desplaça per damunt dels sons de la taula, apareixen unes finestretes en què s’expliquen les característiques de cada so i l’origen del símbol que el representa. Quan l’usuari es desplaça per damunt de les altres parts de les taules, també troba explicacions relacionades amb el punt i mode d’articulació dels sons consonàntics, l’anterioritat i l’elevació lingual de les vocals i l’origen i funció dels diacrítics.

2) S’accedeix a la segona pàgina del web després de clicar els símbols consonàntics i vocàlics de les taules de sons. Aquesta segona pàgina conté:

a) un arxiu de vídeo en què dos parlants nadius (home i dona) articulen el so en diferents contextos dins de paraules;
b) un diagrama articulatori animat en Flash que representa la trajectòria de l’aire i els moviments dels articuladors en la producció dels sons;
c) un espectrograma i un oscil·lograma acompanyats d’un arxiu de so que corresponen a cadascuna de les paraules pronunciades pels parlants nadius. Aquestes tres parts de la segona pàgina, que presenten tres nivells de dificultat, van adreçades a usuaris amb diferents coneixements de fonètica.

3) La tercera pàgina del web, destinada a comparar sons, conté tres diagrames articulatoris animats en Flash. L’usuari, mitjançant taules de sons, pot escollir els diagrames articulatoris de les consonants o vocals que vol visualitzar i comparar.

Els responsables del projecte han estat els professors Joan Solà, Josefina Carrera i Clàudia Pons, que han comptat amb l’assessorament de diferents professors de fonètica de les universitats catalanes. A més dels dos informants, hi han participat diferents tècnics per a la representació acústica, els dibuixos i animacions en Flash, el disseny i l’estructura de l’espai web i els enregistraments de so i d’imatge. La realització d’aquest projecte ha estat possible gràcies al finançament de la Universitat de Barcelona, l’Institut Ramon Llull i la Casa de les Llengües.

Font: Josefina Carrera (UB)

Corpus oral dels sis dialectes catalans

Segons ens informa Xavier Rull a través d’InfoZèfir:

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona ha editat el CD Corpus oral dialectal.

Aquest CD ha estat elaborat per Joaquim Viaplana, Maria-Rosa Lloret, Maria-Pilar Perea i Esteve Clua. Conté informació sobre morfologia i fonètica dels 6 dialectes catalans (amb entrevistes fetes a tots els caps de comarca entre el 1994 i el 1996). Aquestes dades es poden localitzar amb el cercador que conté el CD. És una eina útil per a la recerca dialectal però també per a la docència.

Podeu trobar més dades en el web del projecte.