Els Flaixos número 16 (17.06.2008) ens informen sobre la regulació de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament a les Illes Balears:

S’ha publicat el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008; [pdf]). Aquesta disposició estableix, en l’article 6, que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua de l’ensenyament, i en regula l’ús com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’educació infantil, l’educació primària, i de l’educació secundària obligatòria. Així mateix, aquest Decret deroga, entre altres disposicions, l’Ordre de 13 de setembre de 2004, per la qual es regula el dret dels pares, les mares o els tutors legals, a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics.


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *