Ajudes a associacions, entitats locals i centres escolars.

El cidaj ens envia la informació següent:

  • RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià. [2008/8389] (docv núm. 5.807, de 16.07.2008)
    – vegeu text
  • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d’Educació, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d’ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística. [2008/9046] (docv núm. 5.810, de 21.07.2008)
    – vegeu text
  • Conselleria d’Educació. RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2008, de la secretària autonòmica d’Educació per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2008. [2008/8890] (docv núm. 5.811, de 22.07.2008)
    – vegeu text