Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Oferta de l’IEC: Diccionari manual de la llengua catalana

Xavier Rull informa a través de la llista Infozèfir de l’oferta laboral següent:

Convocatòria de tres places de redactor/a per al Diccionari manual de la llengua catalana
(Ref. DCM/01)
(Secció Filològica, Institut d’Estudis Catalans)

Bases de la convocatòria: [pdf]


L’Institut d’Estudis Catalans convoca tres places de redactor/a per a col·laborar en l’elaboració de la segona edició del Diccionari manual de la llengua catalana.

La funció principal que s’ha d’exercir en aquest lloc de treball consisteix en la redacció d’articles de diccionari.

Requisits:

 • Ésser titulat/ada superior, preferentment llicenciat/ada en filologia catalana, lingüística o estudis similars.
 • Tenir un alt domini de l’expressió escrita i de la normativa de la llengua catalana.
 • Tenir coneixements aprofundits com a usuari/ària d’eines d’ofimàtica (bases de dades, tractament de textos…).
 • Tenir experiència en l’anàlisi descriptiva del lèxic.
 • Acreditar experiència en l’elaboració de diccionaris o haver participat en projectes lexicogràfics.
 • Tenir aptituds per al treball en equip i bona capacitat d’anàlisi i de síntesi.

Mèrits:

 • Estar en possessió del diploma d’estudis avançats o del títol de doctor en filologia.
 • Acreditar un nivell alt d’anglès i francès.
 • Tenir formació complementària en el camp de la lexicografia.
 • El contracte serà per obra o servei, amb una jornada de 37,5 hores setmanals i una retribució negociable d’acord amb el currículum que s’acrediti.

  Les persones interessades s’han d’adreçar per escrit al Departament de Recursos Humans de l’Institut d’Estudis Catalans, bé sigui per carta (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), bé sigui per correu electrònic (recursos.humans@iec.cat), i han d’adjuntar el currículum complet i un certificat de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats. En l’escrit de la sol·licitud s’ha de fer constar la referència DCM/01.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>