Elaboració de materials docents

Rafel Ramos i Armengol ens informa de la pròrroga de la convocatòria següent:

Incentius per a la qualitat en l’elaboració de materials docents en valencià

Convocatòria de 2010. Aquesta convocatòria ha estat prorrogada fins al 31 de gener de 2011

Objecte: impulsar l’ús del valencià en l’activitat docent i millorar la qualitat lingüística dels materials docents en aquesta llengua.

Destinataris: personal docent i investigador en actiu amb docència en valencià.

Termini de presentació: fins al 31 de gener de 2011

Documentació [pdf]: Fullet | Convocatòria | Soŀlicitud

Més informació: www.spluv.es

El coneixement suficient de l’idioma universitari

Els estats espanyols i andorrà han firmat un acord sobre l’accés a la universitat, acord que té una clàusula lingüística interessant:

Asimismo las universidades podrán exigir la acreditación de un conocimiento suficiente del idioma en que se imparten las enseñanzas.

És estrany que no hajam sentit massa escama en este cas després del rebombori sobre la legislació catalana en una qüestió semblant.


  • Més dades sobre legislació lingüística en el web Eines de Llengua.

L’idioma espanyol abans que res

El diari El País («¿El idioma antes que el talento?» de Sebastián Tobarra, 06.09.2010) ens oferix un reportatge sobre la valoració de la possible regulació lingüística (un decret) que s’està preparant en l’àmbit universitari català. De tot el que s’hi comenta, podem destacar dos detalls que fan pensar. Un serien les paraules (potser el periodista no les ha transcrites bé) de Jesús Esteban García (secretari general de la Federación de Asociaciones de Catedráticos Universitarios):

La llengua espanyola és oficial en tota Espanya i és un deure i un dret usar-la.

Podem vore que no identifica de quina llengua parla, tot i que podem entendre que es referix a l’«única» que és espanyola, pel que sembla. D’altra banda, sembla que diga que és un deure usar-la, tot i que el deure és simplement conéixer-la, tal com indica la Constitució espanyola per al castellà (art. 3).

Una altra referència simptomàtica és en negatiu, és a dir, en allò que no es diu ni de passada en el reportatge. Per exemple:

Ni en el País Basc ni en Galícia s’exigix demostrar que saben èuscar o gallec a tots els docents universitaris.

A més, salta a la vista que l’article no parla de les regulacions lingüístiques, de les normes institucionals sobre l’ús de les llengües, sinó que tracta el «problema» que representa per a alguns la regulació de l’ús de les llengües diferents de la castellana, ja que esta llengua —com ja hem vist en les paraules de Jesús Esteban— és un deure «pressuposat». Per això, no apareix cap referència a l’exigència de l’ús dels castellà en les normatives universitàries. Tanmateix, podem trobar en les convocatòries universitàries el requisit següent:

[…] español, que será la lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo del concurso y cuyo conocimiento será exigible a todos los participantes.

Eixa manera d’enfocar la qüestió recorda massa allò que sol passar quan en una conversa algú diu «canviem de tema, parlem de putes, ¿com està ta mare?».

Jornada sobre el català en l’àmbit juvenil

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Jornada «El català mola? Competències, representacions i usos de la llengua en l’àmbit juvenil»

Dies: 11 i 12 de novembre del 2010
Lloc: Palau de Fires i Congressos de Tarragona

Es tracta d’una trobada que té com a objectiu exposar experiències reeixides i de donar a conèixer propostes pràctiques en relació amb l’extensió de l’ús del català entre els joves.

Està organitzada pel Departament de Filologia Catalana de la URV, el Servei de Política Lingüística de l’Ajuntament de Tarragona i la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la coŀlaboració de la Diputació de Tarragona i els Serveis Territorials de la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació a Tarragona.

La jornada combinarà la vessant acadèmica amb una vessant més aplicada orientada a difondre actuacions pràctiques concretes. D’aquesta manera, es pretén que les conclusions puguin interessar un ampli ventall de perfils: tècnics lingüístics, entitats i associacions que treballen per al foment de la llengua, agents educatius, etc. La jornada se centrarà en dos eixos: els usos interpersonals i la creació de contextos facilitadors de l’ús de la llengua, i la relació entre els joves, els mitjans de comunicació i el consum cultural en llengua catalana.

PROGRAMA

Dijous 11 de novembre

9.15 – 9.30 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació.

9.30 – 10 h Presentació de la jornada.

10 – 11.15 h «El català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana», a càrrec d’Albert Bastardas.

11.30 – 11.45 h Pausa – cafè.

11.45 – 14 h Taula rodona. Els usos interpersonals de la llengua i la creació de contextos facilitadors (I): experiències als territoris de parla catalana.

– «Experiències d’extensió de l’ús del català en l’educació en el lleure. El Taller d’Educació per la Llengua», a càrrec de Carles Palau, vicepresident de Tallers per la Llengua.

– «Extensió i consolidació de l’ús de la llengua entre adolescents i joves: experiències i propostes aplicables o adaptables a realitats diverses», a càrrec d’Escola Valenciana.

– «Trobades entre joves autòctons i joves nouvinguts per crear un entorn que estimuli l’ús de la llengua», a càrrec de Paula Pluxà, cap del Departament de Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma.

16.00 – 17.00 h «Els efectes lingüístics del pas de l’ensenyament primari al secundari», a càrrec de Vanessa Bretxa.

17.00 h – 17.30 h Pausa.

17.30 – 19.00 h Taula rodona. Els usos interpersonals de la llengua i la creació de contextos facilitadors (II): experiències a les comunitats lingüístiques basca i gallega.

– «Duplo R: regueifa i rap. Una experiència dinamitzadora de la llengua gallega», a càrrec de Marta Souto González (responsable del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Vigo).

– »Programes per promoure l’ús del basc en l’àmbit del temps lliure dels nens/nenes i joves: Kuadrillategi i altres», a càrrec de la Urtxintexe Eskola.

Divendres 12 de novembre

9.00 – 10.00 h «Aproximació macrosociològica al coneixement i l’ús del català entre els joves», a càrrec de Miquel Àngel Pradilla i Joaquim Torres.

10.30 – 12 h Taula rodona. Joves, mitjans de comunicació i consum cultural (I): música, premsa musical i ràdio, a càrrec de Lluís Gendrau (Grup Enderrock), Judith Rodríguez (Grup Flaix) i Joanjo Ardanuy (projecte «Canto sense vergonya» de la Secretaria de Política Lingüística a Lleida).

12.00 – 12.30 h Pausa – cafè.

12.30 – 14.00 h «Trajectòries i perfils lingüístics dels joves catalans», a càrrec de Joan Pujolar.

15.30 – 17.00 h Taula rodona. Joves, mitjans de comunicació i consum cultural (II): televisió i Internet, a càrrec de Pep Blay (diversos mitjans) i Raül Tidor i Oriol Grau (Televisió de Catalunya).

17.00 – 18.00 h Conclusions i cloenda.

El vídeo de l’última classe de Joan Solà Cortassa

Per completar la informació sobre l’última classe de Joan Solà Cortassa, podem vore-la en vídeo a través del web de la Universitat de Barcelona:

El catedràtic de Llengua Catalana Joan Solà pronuncia la seva última lliçó com a docent, sota el títol «Construcció d’una sintaxi normativa: criteris. Exemples», en el marc el màster d’Estudis Avançats i Aplicats de Llengua i Literatura Catalanes que imparteixen conjuntament la ub i la uab. Presenta la ponència el professor del Departament de Filologia Catalana Lluís Payrató. Joan Solà es jubila enguany, però no abandona l’activitat universitària ja que prosseguirà el seu mestratge a la ub en qualitat de professor emèrit.

Ascensió Figueres, la incompetència i el demèrit

Fa uns dies mos sorprenia la presidenta de l’AVL quan declarava que el valencià no havia de ser més que un mèrit per a ser professor d’universitat. El company Francesc Esteve ha tret més conclusions sobre la qüestió en El Punt:

L’AVL reivindica la incompetència?

24.06.10 – Francesc Esteve

Per increïble que puga semblar, la presidenta d’una entitat que s’anomena acadèmia, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), reivindica la incompetència lingüística en la mateixa llengua que té l’obligació estatutària de promoure. En la presentació del documentadíssim Informe sobre els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes dirigit per Artur Aparici i Rafael Castelló, que avalua el coneixement, l’ús i les actituds lingüístiques dels universitaris valencians, la presidenta de l’AVL, Ascensió Figueres, manifestava que si les universitats demanen als professors la competència també en valencià —en castellà sí que s’exigeix— «potser estaríem lligant-nos de peus i mans i podríem penedir-nos-en en un moment donat». I ella, sense aportar mai cap xifra ni cap argument, proposava que el domini de la llengua oficial i pròpia no fos una exigència —al contrari del castellà— sinó només «un mèrit».

[…]

Podem recordar ara també una entrevista de l’any 2003 que té relació amb esta qüestió en la qual Ascensió Figueres responia:

— Quina posició ha pres l’AVL davant del requisit lingüístic?

— Hi hagué set acadèmics que varen demanar que es tractara el tema en el Ple, i es va incloure en l’orde del dia, però el document que es va elaborar intentant aproximar posicions no va tindre la majoria absoluta perquè anara avant; per tant, l’avl no es va pronunciar sobre este tema. Este ha sigut l’únic punt en què no hi ha hagut consens des de la creació de l’Acadèmia.

És a dir, que n’hi han més encara dins de l’avl que no tenen res a dir contra el requisit castellà, però, en canvi, tenen problemes amb el requisit valencià. Una cosa com si el ministre d’hisenda no recomanara que la declaració de la renda fóra voluntària… Ai, que això es veu que ho deuen haver sentit uns quants que també puŀlulen per la Generalitat valenciana.

L’útima classe de Joan Solà Cortassa

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Joan Solà: última classe

A partir del curs que ve, el catedràtic de filologia catalana de la Universitat de Barcelona Joan Solà, passarà a ser professor emèrit d’aquesta Universitat. Dijous vinent, 17 de juny, a les 6 de la tarda, impartirà la seva última classe a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Al mateix temps, aquesta classe serà l’acte de cloenda del màster oficial interuniversitari en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB) i del postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials (UB).

Font: Neus Nogué i Lluís Payrató (Departament de Filologia Catalana de la UB)


  • Vegeu: «Joan Solà: “Gràcies, noi”» (dtl, 27.10.2010)

Accés a la universitat i Pla d’estudis del valencià actual

El cidaj ens envia la informació següent:

  • Resolució de 26 de maig de 2010, de la Direcció General d’Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d’Educació, per la qual es fa públic l’Acord de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, sobre l’establiment de la prova de competència lingüística per a l’accés a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana dels estudiants de sistemes educatius a què és d’aplicació l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [2010/6230] (docv, núm. 6.281, de 03.06.2010)
    – vegeu text
  • Orde 42/2010, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, pel qual es minora l’import global màxim previst en l’Orde 21/2010, de 22 de març, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual. [2010/6184] (docv, núm. 6.284, de 08.06.2010)
    – vegeu text

Resolució de 23 de juny de 2010, de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen beques per a la realització de treballs d’investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià Actual 2010. (docv núm. 6.307, 09.07.2010; [pdf])

Beques concedides:

  Projecte – autor(s) Euros
1. Traducció al valencià d’òperes franceses i alemanyes – Ratfisch Siffermann, Cristina 4.000,00
2. Tractament lexicogràfic bilingüe del vocabulari bàsic francés i valencià. 2ª fase – Sierra Soriano, M. Ascensión 3.700,00
3. La vida de l’imant egipci Rifaa al-Tahtawi i el seu relat de viatge (Les joies de París, 1826-1831) – El Erian El Bassal, Hany 1.200,00
4. Traducció al valencià de tres òperes italianes – Costa Jiménez, Núria 2.500,00
5. Plataforma virtual de formació, informació i comunicació per a l’aprenentatge del valencià – Grau Martínez, Vicent 4.000,00
6. Aprenem amb contes – Doménech Rodríguez, M. Pilar; Doménech Zornoza Josep Lluís; Huguet Enguita, Jesús 1.500,00
7. Projecte Valanglés – Ribes Rosa, Sara; Martínez Calvo, Virginia 2.000,00
8. El Kitab Bilawhar va Budasf de Majlisí II i la tradició de la literatura sapiencial persa – Cutillas Ferrer, Jose Francisco 1.200,00
9. Materials didàctics per a l’ensenyament aprenentatge de la llengua destinat a l’alumnat xinés – Llàcer Vidal, Maria Josepa 1.000,00
10. Traducció al valencià i castellà en Internet a través de portals – Fuentes Benito, Blas 3.900,00
11. Organització i catalogació de materials de valencià per a una base de recursos en internet – Melià Granell, Anna Maria 3.000,00
12. Estudi del llenguatge administratiu valencià actual i elaboració de materials que promoguen l’aprenentatge i la difusió d’este – Morant Cuenca, Ma Desamparados 1.400,00
13. Convenis en valencià – Pérez Ibáñez, Salvador 1.400,00
14. Adaptació d’IINTER-VAL v2 al nou estil del web de la Generalitat Valenciana – Baño Burgos, Jorge Javier; Ferre Hernández, M Victòria 1.000,00

Selecció de professorat de català en universitats forànies

Marta Torres Vilatarsana ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria per a la selecció de professorat de català a les universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per al curs 2010-2011.

Amb aquesta convocatòria s’inicia el procés de selecció dels futurs professors de català a les universitats en què la plaça ha quedat vacant, entre les quals s’inclouen universitats d’Alemanya, Cuba, Estat espanyol, Estats Units, França, Índia, Irlanda, Itàlia, Regne Unit, Federació Russa i Sèrbia.

El termini de presentació de soŀlicituds és del 19 de maig al 2 de juny de 2010.

Caldrà que les persones aspirants emplenin el formulari en línia disponible al web de l’Institut Ramon Llull (http://www.llull.cat/_cat/_convocatories/lectors_formularis.shtml) on hi ha també les bases de la convocatòria, i adjuntar la documentació requerida.

Font: Àrea de Llengua i Universitats, Institut Ramon Llull