Oferta laboral: el nivell D en la Universitat Rovira i Virgili

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir l’oferta laboral següent:

Convocatòria d’una plaça per impartir el Curs de Nivell Superior (D) de llengua catalana al campus de les Terres de l’Ebre el curs vinent.

Més informació ací: [pdf]

El termini de soŀlicituds acaba el 14 de maig.

Les característiques de la contractació són:

  • Personal laboral a temps parcial.
  • Contracte d’obra o servei determinat per impartir els cursos esmentats.
  • Jornada: 180 hores (90 hores lectives + 90 hores de permanència, preparació de classes, examen, tutories…etc.). El nombre definitiu d’hores i de cursos a impartir dependrà del nombre d’alumnes que es matriculin en cadascun dels cursos. La Universitat Rovira i Virgili podrà eliminar algun dels cursos inicialment previstos si ho hi ha suficient nombre d’alumnes matriculats.
  • Retribució d’acord amb el conveni coŀlectiu de les universitats públiques catalanes vigent i segons el grup professional i la jornada a realitzar.
  • Data inici contracte: 1 de setembre de 2011.

Oferta laboral a la Universitat Rovira i Virgili

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir l’oferta laboral següent:

Oferta de feina: substitució maternal

Contractació d’un tècnic lingüístic, a temps parcial, del grup I – àrea de llengua catalana. Servei de Recursos Lingüístics Universitat Rovira i Virgili

Informació a: URV.

El termini per a presentar les soŀlicituds s’acaba el 14.05.2011. Les característiques són:

a) Personal laboral.
b) Contracte d’interinitat: per a substituir una persona que gaudeix de reserva del seu lloc de treball.
c) Jornada: temps parcial, 731 hores anuals. Horari de tarda.
Aquestes places estan qualificades com d’horari especial, amb una distribució de les hores irregular tant durant la setmana com durant tot l’any. El treballador ha d’acceptar la flexibilitat en la dedicació horària que comporta aquest lloc de treball.
Anualment i a l’inici del curs acadèmic, la URV informarà al treballador del calendari laboral el qual respectarà l’horari i distribució dels cursos programats pel Servei de Recursos Lingüístics. Aquest calendari es revisarà semestralment per si s’incorporen nous cursos o es deixen d’impartir. Es pot consultar la distribució horària del curs acadèmic 2010-2011 al Servei de Recursos Lingüístics, Av. Catalunya, 35 43002- Tarragona.
d) Retribució d’acord amb el conveni coŀlectiu de les universitats públiques catalanes vigent i segons el grup professional i la jornada a realitzar.
e) Centre de treball: Els cursos poden impartir-se en qualsevol dels centres de la URV i en diferents localitats. Els desplaçaments entre els diferents centres de treball aniran a càrrec del treballador que accepta aquestes condicions

Conferència d’Albert Pla Nualart

Marta Torres Vilatarsana ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Conferència d’Albert Pla Nualart a la urv «¿És difícil, el català?», 6 d’octubre del 2010 a les 19:30, sala de Graus de la Facultat de Lletres de la urv (av. de Catalunya, 35, 43002 Tarragona) Organitza: Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (apellc)

Albert Pla Nualart, responsable lingüístic del diari Avui durant els darrers 25 anys, és autor del llibre Això del català. Podem fer-ho més fàcil?, publicat aquest any 2010 i prologat per Joan Solà, que de primer moment vaticina: «Aquest llibre provocarà polèmica.»

«Sovint sentim a dir que el català és difícil. Els professionals de la llengua solen atribuir aquesta valoració a prejudicis socials, però potser ja és hora de parar-nos a reflexionar si, en part (una part petita però substancial), també nosaltres podríem fer alguna cosa per fer el català més fàcil i més normal.» (Albert Pla Nualart)

Font: Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (apellc)