Crida d’articles per a Llengua, Societat i Comunicació

L’Observatori cusc – Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació ens envia la informació següent:

Crida d’articles – Revista lsc, Llengua, Societat i Comunicació

Número 9: «Lingüística forense» (2011)
Llengua, Societat i Comunicació és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La proposta de la revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’aquesta manera, i atès que l’àmbit en què es mou la revista és interdisciplinari i molt sovint les àrees que s’hi aborden estan incomunicades, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli.

El tema previst per al proper número de la revista és lingüística forense. La data màxima per a la recepció de resums de 150 mots és el 30 de desembre de 2010; un cop acceptats els resums (abans del 20 de gener), la data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de març de 2011. Podeu enviar els resums i els articles a: cusc@ub.edu

Les instruccions que heu de seguir per enviar els originals les podeu trobar a la pàgina web de la revista o bé, seguint aquests enllaços:

Articles per a Terminàlia

El consell de redacció de Terminàlia, la revista de l’associació Scaterm, ens envia la informació següent:

El Consell de Redacció de Terminàlia, la revista de la Scaterm, fa una crida per a contribucions per als propers números. Les propostes enviades, redactades en català, anglès, espanyol o francès, han de tenir una extensió màxima de 7.000 mots o 12 pàgines, i són avaluades per revisors externs. La informació detallada sobre aquesta crida la trobareu ací: Scaterm

DATES IMPORTANTS:

  • Termini de presentació d’originals per al núm. 2 (2010) 31 de juliol de 2010
  • Termini de presentació d’originals per al núm. 3 (2011) 31 de gener de 2011
  • Termini de presentació d’originals per al núm. 4 (2011) 31 de març de 2011

Cal enviar les propostes a terminalia@iec.cat

La revista és accessible en línia des de:
http://publicacions.iec.cat
http://revistes.iec.cat
http://terminalia.iec.cat

Llengua i Ús (45): l’ESLUB i el català en la justícia

L’últim número de la revista Llengua i Ús (núm. 45) ens oferix, enret altres , els articles següents:

  • «Sens Dubte dins l’ESLUB hi ha el CUB. Les noves tecnologies al servei de l’assessorament lingüístic» de Xavier Albons, Àngels Egea, Anna Grau, Marta Juncadella (Universitat de Barcelona). [pdf]
  • «Els usos lingüístics a l’Administració de Justícia 2008» de Josep M. Codinach (ICC, Consultors Culturals, SL) i Ignasi Genovès (Secretaria de Política Lingüística). [pdf]

El primer dels articles parlar de l’eslub, un assistent per a la revisió lingüística de textos en català. L’eina està programada en Visual Basic i es distribuïx com una plantilla del Word.

Apareix el número 51 de la Revista de Llengua i Dret

Marta Torres Vilatarsana envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Ja està disponible la versió electrònica del núm. 51 de la Revista de Llengua i Dret, que inclou les ponències del 25è Aniversari de la Revista.

Pel que fa a aquesta versió electrònica, aprofitem l’avinentesa per informar-vos que hem eliminat la formalitat del registre i que per tant podeu accedir a tots els articles de tots els números sense necessitat d’usuari i contrasenya.

Font: Antoni Milian i Massana

Cal destacar l’anàlisi que fan Eva Pons i Agustí Pou de la sentència relativa al cas d’unes oposicions a policia en Massanassa. És una nota interessant per als tècnics lingüístics, ja que mostra alguna de les coses que cal tindre en compte a l’hora de col·laborar en l’assessorament dels tribunals d’oposicions:

La Sentència de 28 de gener de 2008 anul·la un exercici lingüístic obligatori no eliminatori en una convocatòria per a unes places de policia local del municipi de Massanassa. La resolució, tot i reconèixer el marge de discrecionalitat de la comissió avaluadora, es basa en la manca de criteris previs i públics […]

Article complet: pdf

XXV aniversari de la Revista de Llengua i Dret

Marta Torres Vilatarsana ens informa a través d’InfoZèfir de l’acte següent:

Jornada de celebració del 25è Aniversari de la Revista de Llengua i Dret

Barcelona, 3 de desembre de 2008

A la Jornada reconeguts especialistes internacionals i catalans analitzaran l’evolució, en els darrers 25 anys, del dret lingüístic, la política i planificació lingüístiques i el llenguatge jurídic en el món. Així mateix, es presentarà el nou portal web de la revista i l’exposició dedicada als 50 números de la publicació.

Programa complet: [pdf]

Dia i hora:
Dimecres 3 de desembre de 2008, de 9 a 14 h

Lloc:
Escola d’Administració Pública de Catalunya
C. de Girona, 20 – 08010 Barcelona

És imprescindible confirmar l’assistència a publicacions.eapc@gencat.cat o al telèfon 93 567 23 87

S’obsequiarà el públic assistent amb el número 50 de la revista.

Font: EAPC

Presentació de Transfer a València

Ernest Anyó ens informa a través de la llista Escriu-me de la presentació següent:

Presentació de la revista Transfer a valència

– Dia: Dijous, 25 de setembre.
– Hora: 19.30 hores.
– Lloc: Sala Matilde Salvador, edifici de la Nau, carrer de la Universitat, 2
– Amb la intervenció de: Rafael Gil Salinas, vicerector de Cultura de la uv; Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull; Antoni Furió, director de puv; Josep-Lluís Gómez Mompart, catedràtic de periodisme de la uv; Carles Torner, director de Transfer.


Dijous es presenta a la Nau la revista Transfer, ara com ara l’únic vincle estable del País amb l’Institut Ramon Llull, esperem que siga un acte acte càlid i amb molta gent.


Transfer és una revista de cultura contemporània editada per l’Institut Ramon Llull i Publicacions de la Universitat de València.

Té com a funció bàsica la projecció exterior de la cultura i el pensament d’expressió catalana, i per això es publica en anglès. La seua periodicitat és anual. Fins ara s’han publicat tres números.

Cada lliurament dedica un espai central als grans temes de debat contemporani, com ara la globalització i les identitats, immigració i canvi social o història i memòria. Transfer dóna molta importància al disseny i la presentació gràfica amb la col·laboració de grans artistes (fins ara Antoni Tàpies, Artur Heras, Toni Catany). La revista té la seu de la coordinació editorial i s’imprimeix a València.

Llengua i Ús, 41

Ha aparegut el número 41 de la revista Llengua i Ús. Alguns articles són:

Els estudis d’implantació de la terminologia des d’una perspectiva sociolingüística [pdf]

Marina Nogué Pich Universitat de Barcelona
F. Xavier Vila i Moreno Universitat de Barcelona

Tot i el seu interès interdisciplinari, l’anàlisi de l’ús real de la terminologia ha romàs força inexplorat fins fa poc temps, especialment pel que fa a l’ús oral. El TERMCAT ha presentat recentment les primeres exploracions d’aquest tipus fetes per al català, amb uns estudis elaborats pels autors d’aquest article, vinculats al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-PCB/UB) i a la Xarxa Cruscat (Coneixements, Representacions i Usos del Català), de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest article descriu les principals característiques i conclusions dels estudis elaborats.

Competència lingüística: un objectiu a fixar [pdf]

Bernat Joan Secretaria de Política Lingüística

L’article aborda la importància de la competència lingüística de les persones en un entorn que progressivament esdevé multilingüe. S’hi descriu el procés de Lisboa i l’impacte del plurilingüisme en el futur del català. També s’hi esbossa la proposta de pacte nacional per les habilitats lingüístiques.

Context i transversalitat de la política lingüística com a política pública [pdf]

Paquita Sanvicén Secretaria de Política Lingüística

La importància del context i la conveniència d’un enfocament transversal són les claus de l’article, que analitza les transformacions demogràfiques, socials i tecnològiques dels darrers anys a Catalunya i l’impacte que han tingut sobre una política lingüística que ha d’orientar-se al benestar de les persones. Per aconseguir-ho, i d’acord amb el criteri de transversalitat, és necessària una gran implicació d’empreses, institucions, agents socials i col·lectius.

Per una política lingüística responsable: una visió des de l’ètica política [pdf]

Elvira Riera Gil Secretaria de Política Lingüística

Anàlisi sobre política lingüística, ètica i responsabilitat. L’article indaga en la relació entre diversitat cultural i models polítics per aprofundir en conceptes clau per a a la planificació lngüística en l’administració pública com són la igualitat i l’equitat. Així mateix, s’exposa l’aportació de la teoria política a la diversitat lingüística per extreure’n conclusions que poden ajudar a orientar la tasca dels planificadors. El treball conclou amb l’exposició d’una proposta de bases per a una política lingüística responsable a Catalunya.

Revistes per Internet amb Zinio

Segons informa el diari Pàgina26 (23.04.2008):

Des de dilluns fins a aquest dissabte, podeu subscriure-vos debades a un seguit de revistes que formen part de l’Associació de Publicacions Periòdiques en català (appec). Heu de d’anar fins a quiosc.cat i allà triar les publicacions que us agraden. Entre l’oferta us destaquem Benzina, publicació que se centra en l’actualitat del cinema i de la literatura. L’Avenç és una publicació d’història però que també reflexiona sobre la cultura en general. Enderrock, Folc o Jaç se centren en el món de la música. Diagonal opta per les religions, Ebén. Interiors, pel disseny i la decoració. Si vols millorar el teu nivell de valencià, no ho dubtes, la teua opció és Llengua Nacional. Heu de triar tres revistes i tot seguit omplir un formulari amb les vostres dades. Una volta heu emplenat el document de registre, us heu de descarregar el lector Zinio, el quiosc internacional de revistes més estés al món i des del qual a partir d’ara també es poden adquirir aquesta trentena de revistes de l’APPEC.

Nova etapa de Llengua i Ús

La revista Llengua i Ús inicia una nova a partir del número 40, que encara hem rebut impresa i per correu postal. A partir d’ara la revista es publicarà en Internet i serà d’accés lliure i gratuït. Amb tot, si voleu rebre un avís quan aparega cada nou número de la revista, només cal que vos doneu d’alta en el sistema de gestió de butlletins de la Generalitat de Catalunya. També podeu sol·licitar la subscripció o fer qualsevol suggeriment a la bústia de la Secretaria de Política Lingüística.

Podem destacar del número 40, entre altres articles ben interessants, el de Jordi Ginebra, «Una primera anàlisi del DIEC2», que tracta les millores que aporta la nova edició del diccionari de l’iec i els punts que encara són millorables.