Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Ajudes per al doblatge en valencià

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 10 de novembre de 2009, de la presidenta de l’Institut Valencià de l’Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per al doblatge en valencià de produccions audiovisuals durant 2009. [2009/13981] (docv núm. 6.161, de 09.12.2009) – vegeu text

[…]

Ajudes per al sector audiovisual

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 10 d’agost de 2009, de la presidenta de l’Institut Valencià de l’Audiovisual Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes per al desplegament de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals, pel·lícules per a televisió i […]

Ajudes a les editorials

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 17 d’agost de 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció editorial en valencià. [2009/9667] (docv núm. 6.086, de 25.08.2009) – vegeu text

Conveni amb la indústria cinematogràfica i audiovisual i ajudes al teatre

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 30 de juliol de 2009, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (icaa) i l’Institut […]

Ajudes a la traducció i l’edició

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 21 de juliol de 2009, de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedixen ajudes a la traducció i l’edició d’obres literàries al valencià i del valencià a altres idiomes. [2009/8831] (docv núm. 6.071, de 04.08.2009) – vegeu text […]

Ajudes a associacions i empreses

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució d’1 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2009. [2009/8206] (docv núm. 6.057, de 15.07.2009) – vegeu text

Resolució […]

Ajuts per al foment de l’ús del català en Tarragona

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Ajuts a entitats per a projectes de foment de l’ús del català

Extracte de les bases

A través dels Ajuts a Entitats per a Projectes de Foment de l’Ús del Català, l’Ajuntament de Tarragona dóna suport econòmic a projectes impulsats per les associacions de la […]

Ajudes a entitats locals i grau mitjà de la JQCV

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució d’1 de juliol de 2009, de la secretària autonòmica d’Educació per la qual es concedixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2009. [2009/8209] (docv núm. 6.055, de 13.07.2009) – vegeu text

Resolució de […]

Beques de l’AVL

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 16 de juny de 2009, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publiquen els acords de la Junta de Govern, de 19 de maig i de 5 de juny de 2009, pels quals s’adjudiquen les ajudes a les beques […]

Resultats de l’oral de la JQCV i ajudes al teatre, l’edició i la traducció

El cidaj ens envia la informació següent:

Resolució de 19 de juny de 2009, de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià. [2009/7513] (docv núm. 6.047, de 01.07.2009) – vegeu text

Orde de […]