Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

b) DocumentsArxiu

Termes nous en el DOGC núm. 5.715

El Consell Supervisor del Termcat va aprovar durant el primer quadrimestre del 2010 nous termes i accepcions. Els hem recopilat a continuació (dogc núm. 5.715, de 15.09.2010; [pdf]):

cèrcida, clímax, pastillatge, torii [ja], preqüela, seqüela, abandonament, aerofòbia, aleatorització per grups, assaig clínic, assaig clínic no comparatiu, assaig de primera administració en humans, atrició mostral (sin. desgast de la mostra), bioassaig, biodisponibilitat, bioequivalència, biosimilitud, braç, cas, control, corba de rendiment diagnòstic (sin. compl. corba roc), dada basal, disminució progressiva de dosi, disseny amb assignació al millor, disseny en quadrat llatí, disseny equilibrat, disseny no equilibrat, dosi màxima tolerada (sigla dmt), dosi mínima no tolerada, dosi terapèutica, dosi única, dosi unitària (sin. monodosi), ectòpia del cristaŀlí (sin. luxació del cristaŀlí), efecte romanent, equilibri clínic, equivalència farmacèutica, equivalència terapèutica,estàndard de referència, estudi clínic, estudi d’abans i després (sin. estudi pre-post), estudi d’ajust de dosi, estudi d’escalada de dosi, estudi de casos i controls, estudi de casos i controls niat, estudi de cohorts, estudi de dosi repetida, estudi de dosi única, estudi de farmacovigilància postcomercialització, estudi de recerca de dosi, estudi de seguretat, estudi multicèntric, estudi observacional, estudi pilot, estudi pivot, estudi pont, estudi postautorització, estudi promocional, estudi unicèntric, farmacovigilància, febre pappataci [pappataci: it] (sin. febre per flebòtom), grup de comparació (sin. grup de control), grup de comparació aparellat, grup de comparació concurrent, grup de comparació històric, grup experimental, hipocalcèmia per avidesa òssia, intervenció, iris en altiplà, moviment especular, nombre necessari a cribrar (sigla nnc), nombre necessari a tractar (sigla nnt), pèrdua (sin. compl. baixa), període de depuració, profàrmac, prova de concepte, síndrome de l’iris en altiplà, tractament de comparació, tractament experimental, biocarbó, captura de diòxid de carboni, captura i emmagatzematge de diòxid de carboni (sigla cedc), emmagatzematge de diòxid de carboni, fixació de carboni, ritme circadiari, panel, panelista, auditoria preventiva, associació de marques, reconstrucció de marca, canicròs, anàlisi d’agrupaments, distribució khi quadrat, distribució log-normal (sin. distribució logarítmica normal), khi quadrat (símbol X²), prova khi quadrat, prova khi quadrat de Pearson, variable de confusió, acer patentat, autoportant, càrrega de derivació, patentatge, informàtica en núvol, reposador -ra, wok.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>