El TSJ i la gestió lingüística municipal d’Alboraia

Arran del cas de la supressió de l’oficina d’Alboraia (veg. dtl) i del procés legal que la denúncia de diverses persones i entitats van interposar, una sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià insistix en les obligacions de gestió lingüística que han d’atendre els ciutadans (El Punt, 22.11.2012): El TSJ anuŀla la supressió de l’Oficina […]

Supressió de l’oficina de gestió lingüística d’Alboraia

Tal com vam comentar (dtl, 03.07.2009), l’Ajuntament d’Alboraia ha dut avant la modificació de la seua plantilla de personal (veg. bopv 171, 21.07.2009), modificació que eliminava diversos llocs de treball i que suprimia l’oficina de gestió lingüística de l’ajuntament. L’alcalde no ha tingut en compte l’escrit d’al·legacions que els va fer la cdlpv i que […]

El PP elimina l’oficina lingüística d’Alboraia

El diari Levante (03.07.2009) es fa referència de l’eliminació de l’oficina de gestió lingüística en Alboraia que ha dut avant l’alcalde del Partit Popular i diputat provincial Manuel Álvaro —a més del lloc de treball que ocupava la tècnica lingüística, l’ajuntament ha amortitzat dèneu llocs més d’altres serveis municipals. La cdlpv, col·laborant en la iniciativa […]

Legislació lingüística (PV): reglaments municipals

Agraïments a: Infozèfir. Butlletí informatiu sobre llengua catalana Josep F. Molés, Imma Cerdà, Coloma Gradolí, Ximo Victoriano, Francesc Sala, Àngel Alexandre, Irene Rocafull, Isabel Máñez, Anna Calvo, M. Josep Arayo, Josep Andrés, Rosa Corchado, Carles Juan Abad, Vicent Anyó, Adolf Gisbert, Jesús L. Giménez, Joan Ramon Solé i Durany, Òscar Pérez Silvestre, Brauli Montoya i […]

Legislació lingüística (PV): decrets de canvi de denominació dels municipis

Decrets reguladors dels canvis de denominació: Decret 69/2017 Decret 58/1992 Decret 74/1984 Recull elaborat a partir de cerques en l’antic CIDAJ, en l’antic DOGV, en el posterior DOCV i en l’actual DOGV (i en el BOE): Decret 40/2019, de 22 de març, del Consell, d’aprovació del canvi de denominació del municipi de Castelló de la […]

La feble consolidació de la gestió lingüística municipal

Hi ha notícies relacionades amb els servei lingüístics municipals que resulten sorprenents i que són un símptoma que l’administració encara no ha resolt clarament els seus deures pel que fa a la gestió lingüística: Meliana elimina la oficina de promoción del valenciano El PP argumenta que la técnico de normalización lingüística sólo traducía las actas […]

Petita cronologia actual contra l’ús del valencià

El diari El País (05.07.2010) ens oferí fa unes setmanes una panoràmica sobre la «devaluació del valencià», segons dien, amb un títol poc afortunat, ja que no és devalua el valencià, sinó l’exerici democràtic dels drets lingüístics i a l’educació dels ciutadans valencians. N’extraiem la cronologia indicativa que oferien: Del compromís en l’ús del valencià […]