Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

b) DocumentsArxiu

Sociolingüística a la Nucia

Vicent Martines ens fa arribar la informació següent:

Benvolgudes/ts col·legues,

em permet la llibertat de fer-vos a mans la informació que ja és obert el termini d’inscritpció per al:

XX CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA SOCIOLINGÜÍSTICA, ENQUESTES I ANÀLISI DE LA REALITAT: CAP A ON ANEM? (i 2)

que se celebrarà els dies […]

Toponímia de la Catalunya del Nord

Segons informa l’Institut d’Estudis Catalans (iec), han publicat una obra de referència pel que fa a la toponímia de la Catalunya del Nord. La podeu trobar en el web de la institució acadèmica (en format PDF): Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord.

Fins ara, a més de referències disperses, cal assenyalar que hi havia […]

El mercat cultural del català

El mercat del català sobreviu, però patix. Les conclusions no són sorprenents, però l’estudi que ha presentat Fundacc, aporta bases per a conéixer realment els hàbits de consum i les qüestions que cal millorar en la producció en català. Sense dubte, deu ser una eina interessant per a tècnics lingüístics i per a qualsevol persona […]

Una plaça de traductor/ra corrector/ra a Borriana

El CIDAJ ens fa arribar la informació següent:

Ajuntament de Burriana. Extracte de les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de traductor corrector de valencià, mitjançant concurs oposició lliure. [2007/12297] (DOCV núm. 5 617, d’11.10.2007)

– vegeu text

Tribunals, llengües i justícia

Hi ha tribunals i hi ha justícia. Es veu que les coses no van massa lligades. En alguns tribunals espanyols el que prima és la discriminació lingüística. Es veu que això només seria un delicte si es tractara d’impedir parlar en espanyol. En canvi, és alguna altra cosa —que no sabem identificar legalment— quan són […]

Tipografia, llengua i banalitats

La normativa lingüística és molt important per als tècnics lingüístics, ja que es troba a la base de la seua tasca. Tanmateix, la normativa no és una doctrina que s’aplica de manera cega, sinó que es veu modulada per les consideracions professionals dels mateixos tècnics i, també, per les les limitacions tecnològiques de cada […]

La llengua de signes al parlament espanyol

Una nova varietat lingüística, la llengua de signes, ha arribat al parlament espanyol. Ara caldrà comprovar si per ací anem resolent la discriminació del català (i de la resta de llengües de l’estat), o potser els sords catalans també hauran de ser tan «iguals» com els oïdors catalans, és a dir, menys iguals que els […]

Les ciències i les llengües

Les llengües de la ciència han variat al llarg de la història i ara l’anglés ocupa el lloc preeminent en la producció científica. Sí, també això hauria de ser una via per a eliminar patrioterismes, fins i tot els que no tenen relació amb la ciència, estos dies de commemoracions fantàstiques —tal com cantava Vinícius— […]

Instruccions per als cursos d’FPA i oposicions en la Jaume I

El cidaj ens ha tramés la informació següent:

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes. [2007/11989] (DOCV núm. 5 614, de 05.10.2007) – vegeu text

[…]

Borsa de treball dels TMPL

La borsa de treball de tècnics mitjans de promoció lingüística de l’administració del Consell de la Generalitat valenciana, al cap dels anys, per fi existix formalment i amb garanties. Podeu trobar la informació corresponent en el web de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Actualment, este és l’enllaç directe a la pàgina de […]