El CIDAJ ens fa arribar la informació següent:

Ajuntament de Burriana. Extracte de les bases per a la provisió en propietat d’una plaça de traductor corrector de valencià, mitjançant concurs oposició lliure. [2007/12297] (DOCV núm. 5 617, d’11.10.2007)

– vegeu text


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.