El cidaj ens ha tramés la informació següent:

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes. [2007/11989] (DOCV núm. 5 614, de 05.10.2007)
– vegeu text

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2007, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data de realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica mitjana d’assessorament lingüístic, mitjançant el sistema d’oposició. [2007/12008] (DOCV núm. 5 613, de 04.10.2007)
– vegeu text

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2007, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data de realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica mitjana d’assessorament lingüístic (tècnic/a mitjà/ana d’assessorament lingüístic d’anglès), mitjançant el sistema d’oposició. [2007/12007] (DOCV núm. 5 614, de 05.10.2007)
– vegeu text


Publicat per: Miquel Boronat Cogollos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *