Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Oferta laboral: el nivell D en la Universitat Rovira i Virgili

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir l’oferta laboral següent:

Convocatòria d’una plaça per impartir el Curs de Nivell Superior (D) de llengua catalana al campus de les Terres de l’Ebre el curs vinent.

Més informació ací: [pdf]

El termini de soŀlicituds acaba el 14 de maig.

Les característiques de la contractació són:

  • Personal laboral a temps parcial.
  • Contracte d’obra o servei determinat per impartir els cursos esmentats.
  • Jornada: 180 hores (90 hores lectives + 90 hores de permanència, preparació de classes, examen, tutories…etc.). El nombre definitiu d’hores i de cursos a impartir dependrà del nombre d’alumnes que es matriculin en cadascun dels cursos. La Universitat Rovira i Virgili podrà eliminar algun dels cursos inicialment previstos si ho hi ha suficient nombre d’alumnes matriculats.
  • Retribució d’acord amb el conveni coŀlectiu de les universitats públiques catalanes vigent i segons el grup professional i la jornada a realitzar.
  • Data inici contracte: 1 de setembre de 2011.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>