Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

OOP de personal docent i ajudes a les empreses, comerços i indústries

El cidaj ens informa de les convocatòries següents:

DECRET 45/2008, d’11 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, de la Generalitat, per a l’any 2008. [2008/4463] (docv núm. 5.742, de 15.04.2008)
– vegeu text

ORDE de 17 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2008. [2008/4219] (docv núm. 5.740, de 11.04.2008)
– vegeu text

Esta vegada la quantitat de les ajudes indicada per l’ordre de la conselleria sí que coincidix amb la línia pressupostària (500.000 euros), contràriament amb el que s’esdevingué amb la línia d’ajudes per als ajuntaments (veg. dtl, 25.03.2008).

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>