Flaixos de multilingüisme senatorial i de traducció i interpretació

Els Flaixos d’Actualitat (núm. 66, 03.02.2011) ens envien, entre altres, la informació següent:

El català, el gallec i el basc ja es poden utilitzar al Senat

En la sessió del dia 19 de gener es van poder utilitzar per primera vegada les llengües cooficials de l’Estat a la cambra alta, gràcies a l’aplicació de la reforma del reglament de la cambra alta aprovada al juliol de 2010. El nou reglament del Senat preveu l’ús de les llengües cooficials de l’Estat només durant el debat de mocions i de mocions que siguin conseqüència d’interpeŀlació, però no en les sessions de control del govern ni en el debat d’iniciatives legislatives. En cada sessió del Senat hi treballaran set intèrprets que es dedicaran a traduir al castellà la intervenció de l’orador.

Per a més informació:
El Senat ja és multilingüe

Resultats de les proves de traducció i interpretació jurades 2010

Els resultats corresponen a les proves següents:

– Traducció jurada català i castellà
– Traducció jurada català i francès
– Traducció jurada català i alemany
– Interpretació jurada català i castellà
– Interpretació jurada català i francès
– Interpretació jurada català i alemany

Es poden consultar a: http://www.gencat.cat/llengua/tij

Cal afegir, pel que fa a la primera notícia, que els representants valencians del Partit Popular van aprofitar l’ocasió per a no parlar en valencià, seguint la seua pràctica de fer el contrari del que criden que pretenen en les seues soflames nacionalistes valencianeres. En parla una mica l’acadèmic de l’avl Josep Lluís Doménech en l’article «Les llengües i el Senat» (Levante). Bé, no diu que ho faça com a acadèmic, però és una condició que no podem oblidar. Naturalment, és una sort el fet que a pesar que els dirigents del Partit Popular facen servir la demagògia i el cinisme en esta qüestió, la resta de ciutadans sabem actuar amb respecte i coneixement envers els drets dels conciutadans que fan servir qualsevol altra llengua diferent, encara que siga el valencià.

L’APTIC publica l’enquesta del 2009 sobre tarifes

Un dubte recurrent entre els qui es llancen a treballar en el sector de la traducció i correcció són els preus que han de cobrar per la seua faena. L’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (aptic) fa una tasca informativa molt important en este sentit:

Enquesta de tarifes de l’aptic 2009

Ja podeu consultar els resultats de l’enquesta de tarifes de l’aptic 2009. També teniu disponible la versió en castellà.

Aquesta enquesta, que té vocació de continuïtat i es farà cada dos anys, té l’objectiu d’oferir-nos una orientació sobre les tarifes que apliquem els socis de l’aptic en diferents modalitats de feina i combinacions lingüístiques. No és una guia de tarifes obligatòries, sinó que vol servir d’inspiració i d’eina comparativa. Hi trobareu molta informació a banda de les tarifes; esperem que us sigui útil i que en la propera edició s’animi més gent a respondre perquè resulti encara més representativa.

Si teniu dubtes o voleu coŀlaborar en la pròxima enquesta, no dubteu a posar-vos en contacte amb la Comissió de Tarifes!

Atentament,

Comissió de Tarifes
tarifes@aptic.cat

Manifest per la immersió

Xavier Rull ens envia a través d’Infozèfir la informació següent:

Suport del professorat universitari de psicologia al model d’immersió lingüística del català

Un grup de professors de psicologia de diverses universitats catalanes han engegat un manifest de suport al model d’immersió lingüística català (a causa de l’ofensiva en contra d’aquest model).

Es pot llegir a: http://www.ub.edu/psicologiabasica/declaracio/.

Al text s’exposen dades sobre els resultats acadèmics dels estudiants catalans que avalen aquest model educatiu.

Qualsevol membre de la comunitat universitària catalana pot donar-hi suport signant el manifest.