Una faceta laboral de la difusió de l’espanyol

Abans que l’espanyolisme lingüístic se n’ixca del planeta i aconseguixca arribar imperialment a Proxima Centauri, convindria contrastar la política estatal que hi ha darrere d’això. Per una banda tenim (El País, 03.11.2009):

L’espanyol és el segon idioma matern del món

«L’epanyol no està en crisi, tampoc l’Institut Cervantes». Així d’optimista es mostrà ahir la seua directora, Carmen Caffarel, abans de la reunió anual del patronat.

Però, per una altra banda, Sílvia Senz (Addendaetcorrigenda) ens dóna a conéixer altres facetes de la gestió d’eixe institut:

  • El lado oscuro del español como recurso económico (ERE): sentencia contra el Instituto Cervantes en Brasil por contratación irregular de profesores [Veg.]
  • Explotación laboral en la meca del castellano [Veg.]
  • Unas 20 personas deciden crear el Trastero del Cervantes con el objetivo de informar sobre las ilegalidades que se cometen desde hace años [Veg.]
  • El Cervantes no se olvida de la cultura del mobbing laboral y la subcontratación [Veg.]
  • Grijelmo en la picota, o malos tiempos para los capitostes de la política lingüística y cultural española [Veg.]
  • El lado oscuro del español como recurso económico (ERE): sentencia contra el Instituto Cervantes en Brasil por contratación irregular de profesores [Veg.]
  • Los trabajadores del Instituto Cervantes se organizan para denunciar su situación, pese al ninguneo de los medios [Veg.]
  • RAE rica, trabajadores pobres [Veg.]

Diplomes de castellà com a llengua estrangera

La Secretaria de Política Lingüística ens envia el flaix següent:

Diplomes de castellà

S’ha publicat el Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (boe núm. 62, de 12 de març passat). Els objectius de la modificació són adaptar-se a la política lingüística del Consell d’Europa i, en aquest sentit, establir sis nivells de certificació i, així mateix, tenir en compte l’acord de març de 2007, signat per l’Institut Cervantes i entitats universitàries de tots els països hispanoamericans, per a la constitució del Sistema Internacional de Certificació de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (sicele).

Per a més informació: boe