Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Diplomes de castellà com a llengua estrangera

La Secretaria de Política Lingüística ens envia el flaix següent:

Diplomes de castellà

S’ha publicat el Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (boe núm. 62, de 12 de març passat). Els objectius de la modificació són adaptar-se a la política lingüística del Consell d’Europa i, en aquest sentit, establir sis nivells de certificació i, així mateix, tenir en compte l’acord de març de 2007, signat per l’Institut Cervantes i entitats universitàries de tots els països hispanoamericans, per a la constitució del Sistema Internacional de Certificació de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (sicele).

Per a més informació: boe

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>