Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Noves incorporacions en la Neoloteca del Termcat

La Neoloteca del Termcat s’ha renovat amb la incorporació de termes i accepcions nous corresponents al primer trimestre del 2013 [veg. la Neoloteca]. Recopilem les novetats a continuació:

[Alimentació] cupcake [en]
[Arxivística] calendari de conservació, conservació, disposició, període de retenció, retenció
[Biblioteconomia. Documentació] , [Arxivística] captura, capturar
[Ciències de la salut] clampar, clip, clipar, clipatge, infermer -ra d’enllaç, pacient crònic -ca, pacient crònic -ca complex -xa, pacient en fase avançada, pacient postagut -uda, pacient subagut -uda, bràquet, comorbiditat, multimòrbid -da, multimorbiditat, patologia, cronicitat, problema de salut crònic, atenció a la cronicitat, atenció intermèdia, estratègia multipalanca, hospitalització domiciliària, matriu de cures, model d’atenció, pla d’intervenció individualitzat, ruta assistencial, telemedicina, telemonitoratge, via clínica, autocura, conciliació terapèutica, desprescripció, edatisme, guia de pràctica clínica, revisió de la medicació
[Ciències de la vida. Biologia molecular] bioxip, bioxip de proteïnes, matriu, matriu, matriu de proteïnes, bioxip de DNA, matriu de DNA
[Economia] centralització de tresoreria
[Gastronomia] xifonada, tallar a la xifonada
[Informàtica] model de filferros, model de sòlids, model de superfícies, model de volums, admetre, captura, captura, capturar
[Sociologia] convivial, convivialitat, familiarisme, familiarisme amoral, familiarista, parella en semiconvivència, semiconvivència, edatisme

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>