Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Tècnics mitjans de promoció lingüística en la UPV

El cidaj ens envia la informació següent:

RESOLUCIÓ de 23 de junio de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística y cultural, pel sistema de concurs oposició (codi: 2008/P/FC/C/18). [2008/7947] (docv núm. 5.798, de […]

Concursos en l’AVL i oposicions en l’UPV

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de març del 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de quatre llocs de naturalesa funcionarial, sector Administració especial, grup B (concurs 2/2008), publicada […]