Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

Arxiu

Concursos en l’AVL i oposicions en l’UPV

El cidaj ens fa arribar la informació següent:

  • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de març del 2008, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de quatre llocs de naturalesa funcionarial, sector Administració especial, grup B (concurs 2/2008), publicada en el DOCV núm. 5729, de 27 de març del 2008. [2008/3739] (docv núm. 5.733, de 02.04.2008)
    – vegeu text
  • RESOLUCIÓ de 7 de març de 2008, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos, i el tribunal de selecció de les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, pel sistema de concurs oposició. (Convocatòria de 18 d’octubre de 2007, DOCV de 25 d’octubre de 2007) (Codi: 2007/P/FC/C/11). [2008/3158] (docv núm. 5.736, de 07.04.2008)
    – vegeu text

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>