Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button

b) DocumentsArxiu

Jornada sobre assessorament lingüístic

Xavier Rull ens envia a través d’InfoZèfir la informació següent:

Jornada sobre Experiències Sectorials en Assessorament Lingüístic

Dia: dimarts 26 de maig del 2009
Lloc: Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia, Edifici Josep Carner, aula 0.1

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona ha cregut convenient completar el debat sobre l’actualitat i el futur de l’assessorament lingüístic, que es va iniciar el mes de novembre passat en el marc del 16è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (club 16), amb una jornada més aplicada i enfocada a la feina quotidiana dels assessors lingüístics. Amb aquesta finalitat, presentem ara la Jornada sobre Experiències Sectorials en Assessorament Lingüístic.

En aquesta jornada pretenem que hi hagi aportacions d’àmbits ben diversos, amb perspectives complementàries, on es posin a debat els reptes quotidians amb què es troben els profes-sionals de la llengua.

Programa

9.15 – 9.30 h Inauguració i presentació
Sessió 1: Administració pública
9.30 – 9.50 h Margarida Sanjaume (Parlament de Catalunya)
9.55 – 10.15 h Eva Casasús (Port de Barcelona)
10.20 – 10.40 h Joan Anton Rabella (Oficina d’Onomàstica, iec)
10.45 – 11.15 h Debat

Pausa

Sessió 2: mitjans de comunicació i àmbit socioeconòmic
11.45 – 12.05 h Xavier Carrasco (Enciclopèdia Catalana)
12.10 – 12.30 h Glòria Torra (Televisió de Catalunya)
12.35 – 12.55 h Jaume Capó (empresa de comunicació Hores Extraordinàries)
13.00 – 13.30 h Debat
13.35 – 14.00 h Debat final

Inscripcions: club16@ub.edu
La inscripció és gratuïta. Les places disponibles es distribuiran per ordre d’inscripció.

Organització: Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>